QUIZ
BAB 2 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
7 months ago by
18 questions
Q.

Apakah bentuk pemerintahan negara kita sebelum kedatangan British?

answer choices

Beraja

Republik

Q.

Pilih asas pembentukan Perlembagaan negara kita

answer choices

Undang-undang Negeri Melayu

Undang-undang Inggeris

Hukum Kanun Manu

Q.

Apakah nama undang-undang British yang diperkenalkan di Negeri-Negeri Selat?

answer choices

Charter of Justice

Common Law

Q.

Matlamat undang-undang Charter of Justice di NNS adalah bagi melindungi penduduk ______ daripada penindasan.

answer choices

asal

British

bangsawan

Q.

Pilih Negeri-Negeri Selat

answer choices

Melaka

Pulau Pinang

Singapura

Johor

Q.

Menurut Perlembagaan Sarawak 1956, Siapakah yang menjadi Pengerusi dalam Majlis Negeri (Council Negri) ?

answer choices

Ketua Setiausaha

Gabenor

Rajah Sarawak

Q.

Di Malaysia, Badan Perundangan dinamakan ________

answer choices

Parlimen

Kuasa Eksekutif

Judisiari

Q.

Apakah nama lain bagi Suruhanjaya Perlembagaan PTM 1957?

answer choices

Suruhanjaya Reid

Suruhanjaya PBB

Suruhanjaya Westland

Q.

Perlembagaan PTM 1957 disesuaikan dengan model ___________ yang diambil dari Britain.

answer choices

Westminster

Britmister

Colonial

Q.

Pilih RUJUKAN UTAMA dalam menggubal Perlembagaan PTM 1957.

answer choices

Kedudukan Raja Melayu

Kedudukan istimewa orang Melayu

Kewarganegaraan berbeza

Kerajaan Negeri yang kukuh

Q.

Pilih negeri yang mana Baginda adalah Ketua Agama Islam bagi negeri tersebut.

answer choices

Pahang

Kuala Lumpur

Perak

Labuan

Q.

____________ bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain di negara kita.

answer
Yang Di-Pertuan Agong
alternatives
YDPA
Agong
Agung
YDP
Q.

Dalam Sistem Demokrasi Berparlimen, ASAS kepada demokrasi ialah _____________

answer choices

Pilihan Raya

Raja Berperlembagaan

Perdana Menteri

Q.

Apakah fungsi utama Suruhanjaya tersebut?

answer choices

Menjalankan pilihan raya dengan adil

Memantau pertubuhan di Malaysia

Q.

Rakyat British ialah mereka yang dilahirkan di negeri tersebut.

answer choices

Pulau Pinang

Melaka

Johor

Q.

Pilih jenis Mahkamah yang berkuasa mendengar pertikaian antara Kerajaan persekutuan dengan Kerajaan Negeri ?

answer choices

Mahkamah Persekutuan

Mahkamah Juvana

Mahkamah Sesyen

Q.

Siapakah KETUA NEGERI bagi negeri Sarawak dan Sabah?

answer choices

Yang di-Pertua Negeri

Yang di-Pertuan Agong

Ketua Menteri

Q.

Pindaan Perlembagaan negara pada tahun 1965 berikutan _______________ keluar dari Persekutuan Malaysia.

answer choices

Singapura

Thailand

Brunei

Semua di atas

Quizzes you may like
13 Qs
Nombor & Bilangan Bahasa Arab
3.2k plays
10 Qs
Kemerdekaan
3.1k plays
18 Qs
Riwayat Hidup Nabi
1.1k plays
9 Qs
Malaysia
1.8k plays
20 Qs
Bendera Kebangsaan
6.2k plays
11 Qs
Sejarah Malaysia
3.1k plays
12 Qs
Kata Tanya 疑问句
3.3k plays
20 Qs
Selamat Datang Nabi Kekasihku
1.6k plays
Why show ads?
Report Ad