QUIZ
PENDIDIKAN ISLAM SPM 2019
ustazahfatimah
4 minutes ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  1. Antara yang berikut yang manakah akibat buruk munafik?

  answer choices

  A Menyekat kebebasan berfikir.

  B Terpengaruh dengan kebendaan.

  C Membazir tenaga, harta dan masa.

  D Menghilangkan sikap percaya-mempercayai.

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  2. -Membatalkan iman

  -Menyekat akal berfikir secara lojik

  -Membazir tenaga, masa dan harta


  Perkara di atas merujuk kepada akibat perbuatan _____.

  answer choices

  A syirik

  B kufur

  C khurafat

  D sihir

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  3. Antara yang berikut yang manakah BUKAN pengertian kemanisan iman?

  answer choices

  A Mengasihi sesama manusia kerana Allah

  B Berasa gembira apabila melakukan ibadah

  C Mengutamakan Allah dan Rasul lebih daripada harta benda

  D Sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredaan Allah dan RasulNya.

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  4. -Memberikan amaran bahawa Islam tidak boleh dipermain-mainkan.

  -Menghindarkan masyarakat Islam daripada berpecah-belah

  -Dihukum bunuh


  Pernyataan di atas merujuk kepada golongan _____.

  answer choices

  murtad

  musyrik

  munafik

  mulhid

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  5. Kelebihan mengerjakan haji ifrad ialah _______.

  answer choices

  A tempoh masa mengerjakannya lebih panjang.

  B memberikan kesenangan semasa dikerjakan.

  C haji dan umrah dilakukan berasingan.

  D tidak dikenakan dam.

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  6. Berikut ialah maksud berkemampuan dalam ibadat haji KECUALI

  answer choices

  A mampu menyediakan tambang perjalanan.

  B mempunyai kenderaan pergi dan balik.

  C menyelesaikan semua hutang.

  D mempunyai kesempatan masa.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  7. Haji Hamid dikenakan membayar dam tertib dan takdir.

  Antara yang berikut yang manakah kesalahan yang beliau lakukan?

  answer choices

  A Menunaikan haji qiran

  B Memburu binatang buruan

  C Memakai minyak pada rambut

  D Mencabut pokok di tanah haram

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah penyataan yang paling tepat bagi X ?

  answer choices

  A Tidak menepati syarat syarikat

  B Rakan kongsi syarikat murtad

  C Rakan kongsi mungkir janji

  D Syarikat mengalami kerugian

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  9. Pilih pernyataan yang tidak benar mengenai korban.

  answer choices

  A Satu pertiga daripada daging diberikan kepada orang ramai.

  B Dagingnya sunat dimasak sebelum dibahagikan.

  C Dilakukan pada hari raya aidil adha dan hari tasyrik.

  D Menyembelih binatang ternakan yang tertentu.

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  10. Kesan berpoligami terhadap individu sekiranya dilakukan tidak mengikut peraturan Islam ialah _____.

  answer choices

  A mendapat kemurkaan Allah.

  B anak-anak tidak mendapat perhatian.

  C merenggangkan hubungan kekeluargaan.

  D wujud perasaan tidak puas hati antara isteri-isteri.

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  11. Pilih pernyataan yang tidak benar mengenai anak angkat.

  answer choices

  A Batas-batas pergaulan tertentu dengan keluarga angkat.

  B Haram membinkan atau membintikan kepada bapa angkat.

  C Anak angkat boleh mendapat harta keluarga angkat melalui hibah.

  D Anak angkat boleh menerima wasiat melebihi 1/3 harta keluarga angkat.

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  -Mengurus sumber pendapatan negara

  -Mengawal perbelanjaan negara


  12. Pernyataan di atas merujuk kepada fungsi _____ pada zaman kerajaan Bani Abbasiyyah.

  answer choices

  A baitulmal

  B baitul hikmah

  C Dewan Nafaqah

  D Dewan al-Kharaj

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Khalifah al-Makmun telah menjadikan _____ sebagai pusat penterjemahan negara.

  answer choices

  A Al-Kuttab

  B Baitulmal

  C Baitul Hikmah

  D Madrasah Nizamiah

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  14. Jabatan manakah yang mneguruskan sistem pengairan dan saliran pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyyah?

  answer choices

  A al-Bahriyah

  B al-Massahun

  C Dewan al-Ard

  D Dewan al-Ma`

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  -Menimbulkan kesedaran untuk berjuang membebaskan tanah air.

  -Umat Islam bersatu melalui gagasan ``Al-jamiah al-Islamiah''


  15.Pernaytaan di atas merujuk kepada kesan islah yang dibawa oleh ______.

  answer choices

  A Haji Abdul Malik bin Abdul karim

  B Sayyid Jamaluddin al-Afghani

  C Sheikh Muhamad Abduh

  D Sheikh Tahir Jalaluddin

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semua yang berikut ialah sumbangan Ibnu Sina dalam bidang perubatan kecuali

  answer choices

  A terciptanya benang khusus untuk menjahit luka pembedahan

  B menemukan penyakit Rubella dan alahan

  C penciptaan X-ray dan ultra sound

  D menghasilkan ubat bius

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  STRUKTUR ORGANISASI KETENTERAAN KERAJAAN BANI ABBASIYYAH


  Al-Khalifah

  Y

  Dewan Al-Jund (Kementerian Pertahanan)


  17. Y dalam gambar rajah di atas ialah

  answer choices

  A Al-Qadhi

  B Al-Wazir

  C Dewan Al-Ard

  D Dewan al-Tasnif

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  18. Antara adab berzikir adalah menggunakan suara yang _____

  answer choices

  A nyaring

  B perlahan

  C berlagu

  D merdu

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  19. Antara yang berikut yang manakah faedah kemudahan awam kepada individu?

  answer choices

  A Menjalin semangat perpaduan

  B Menarik minat pelancong

  C Memupuk sikap toleransi

  D Menjimatkan perbelanjaan

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z

  -Mentaatinya

  -Memberi sokongan yang padu

  -Menasihatinya dengan cara yang sama


  20. Z dalam gambar rajah di atas ialah adab ______.

  answer choices

  A pemimpin terhadap negara

  B pemimpin terhadap rakyat

  C rakyat terhadap pemimpin

  D rakyat terhadap negara

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code