QUIZ
PENDIDIKAN ISLAM SPM 2018
ustazahfatimah
4 minutes ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih pernyataan yang betul akibat perbuatan riddah

  answer choices

  Membazir harta, tenaga dan masa

  hubungan suami isteri terfasakh

  Menghilangkan sikap percaya mempercayai

  Menjadi takbur dan berani melakukan kezaliman

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Umat Islam akan ditindas

  Akan menerima balasan neraka di akhirat kelak

  Memberi peluang kepada musuh menghapuskan agama dan umat Islam


  Pernyataan di atas merujuk kepada akibat _______________

  answer choices

  lari dari medan perang

  lari dari medan perang

  makan harta anak yatim

  mengumpat dan memfitnah

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah ciri kesesatan ajaran Taslim

  answer choices

  Beriktikad bahawa pengasasnya adalah jelmaan Allah

  Mengubah bentuk-bentuk ibadah seperti puasa 19 hari

  Mendakwa malaikat adalah pancaindera Allah

  Solat secara niat tanpa rukun qauli dan fi’li

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih pernyataan yang benar mengenai kufur

  answer choices

  Berpaling dari agama Islam

  Berpura-pura melahirkan keimanan

  Mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW

  Menyamakan Allah SWT dengan sesuatu pada zat, sifat dan af’alNya

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ciri-ciri berikut berkaitan kesesatan ajaran Qadyani kecuali

  answer choices

  menghapuskan jihad

  mengharuskan perzinaan

  mendakwa malaikat sebagai pancaindera Allah

  mengubah ayat al Quran seperti ayat 6 surah Al Saf

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Menutup aurat

  Suci daripada hadas


  Pernyataan di atas merupakan syarat-syarat sah bagi ibadat

  answer choices

  sai

  tawaf

  wukuf

  melontar jumrah

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih susunan yang betul ketika mengerjakan ibadat umrah

  answer choices

  niat ----- tawaf ----- sai ---- bercukur

  niat ---- tawaf ---- bercukur ---- sai

  niat ---- sai ---- bercukur ---- tawaf

  niat ---- sai ---- tawaf ---- bercukur

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Suami menceraikan isterinya ketika haid


  Pernyataan di atas merujuk kepada talak

  answer choices

  bain

  bid’i

  sunni

  taklik

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melahirkan sikap kerjasama dan rasa kasih sayang sesama insan

  Memberi jaminan kepada pemberi hutang


  Pernyataan di atas merujuk kepada ___________ gadaian

  answer choices

  kesan

  proses

  hikmah

  syarat sah

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Menyelamatkan akidah isteri dan anak-anak ekoran daripada suami yang murtad


  Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atas

  answer choices

  Li’an

  Zihar

  Khuluk

  Fasakh

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih DUA pernyataan yang menunjukkan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram khusus untuk lelaki

  answer choices

  Menutup kepala

  Memakai pakaian berjahit

  menikahkah atau bernikah

  Memotong rambut atau bulu di badan

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dilahirkan di Tunisia

  Pengarang kitab al Muqaddimah

  Bapanya seorang sarjana

  Meninggaldunia pada 808 H


  Pernyataan di atas merujuk kepada tokoh

  answer choices

  Ibnu Sina

  Ibnu Khaldun

  Imam al Ghazali rahimahullah

  Imam al Bukhari rahimahullah

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semua jabatan berikut diuruskan oleh Baitulmal pada zaman Bani Abasiah kecuali

  answer choices

  Diwan an Nafaqah

  Diwan an Nafaqah

  Diwan al Usul

  Diwan al Jund

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Penasihat Agung Perdana Menteri Nizam al Mulk

  Digelar Hujjatul Islam

  Menghasilkan Ihya Ulumuddin


  Pernyataan di atas merujuk kepada sumbangan ________________

  answer choices

  Imam Malik rahimahullah

  Imam Ahmad rahimahullah

  Imam al Bukhari rahimahullah

  Imam al Ghazali rahimahullah

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ilmu berikut adalah berteraskan akal kecuali

  answer choices

  astronomi

  falsafah

  fiqah

  falak

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Imam al Bukhari rahimahullah lebih terkenal dengan ilmu ___________

  answer choices

  fiqah

  fiqah

  hadis

  tauhid

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah hukum musafir ke Masjid Nabawi, Masjid al Aqsa dan Masjidilharam?

  answer choices

  Sunat

  Wajib

  Harus

  Makruh

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maruah umat Islam terpelihara

  Kemungkaran dan gejala sosial dapat diatasi


  Pernyataan di atas merujuk kepada hikmah amar makruf nahi mungkar terhadap

  answer choices

  negara

  keluarga

  diri sendiri

  masyarakat

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah bukan adab bernegara

  answer choices

  Menyediakan keperluan asas kepada rakyat

  Memajukan negara dalam setiap bidang

  Mempertahankan negara daripada musuh

  Mengharumkan nama negara ke peringkat antarabangsa

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jihad dituntut dalam Islam kerana dapat _______________

  answer choices

  meningkatkan ekonomi negara

  menjauhi diri daripada sifat mazmumah

  mendidik sifat jati diri yang tinggi

  melahirkan masyarakat yang aman dan berkasih sayang

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code