History

6th

Image

PERMAINAN TRADISIONAL SEJARAH TAHUN 6

3

30 questions

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image

  Permainan tradisional masyarakat Malaysia terbahagi kepada _______________, _________________ dan _________________.

  permainan pasir, permainan halaman dan permainan lasak

  permainan halaman, permainan anjung dan permainan lasak

  permainan lasak, permainan padang dan permainan anjung

  permainan anjung, permainan lasak dan permainan lasak

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  • sepak manggis
  • kabbadi
  • gasing
  • tating lawi


  Senarai di atas merupakan contoh-contoh bagi permainan ______________________.

  anjung

  padang

  lasak

  halaman

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Permainan lasak memerlukan kawasan ____________ yang luas.

  lapang

  sempit

  lorong

  padat

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags