pencil-icon
Build your own quiz

Education

12th

grade

Image

....

5
plays

50 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  1. Công dụng của điện trở là:

  Hạn chế dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.

  Hạn chế hoặc điều khiển dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.

  Điều chỉnh dòng điện và tăng cường điện áp trong mạch điện.

  Tăng cường dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Đặc điểm của điện trở nhiệt loại có…

  Hệ số dương là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R giảm.

  Hệ số âm là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R tăng.

  Hệ số âm là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R giảm về không (R = 0)

  Hệ số dương là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R tăng.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Trongcác nhóm linh kiện điện tử sau đây, đâu là nhóm chỉ toà n các linh kiện tích cực?

  Điôt, tranzito, tirixto, triac.

  Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, điôt.

  Tụ điện, điôt, tranzito, IC, điac.

  Tranzito, IC, triac, điac, cuộn cảm.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?