pencil-icon
Build your own quiz

Physics

12th

grade

Image

Dòngđiệnxoaychiều

38
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  Điện áp biến thiên điều hoà theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều

  Dòng điện có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều

  Suất điện động biến thiên điều hoà theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều

  Dòng điện và điện áp xoay chiều luôn biến thiên điều hoà cùng pha với nhau

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được xây dựng dựa trên

  tác dụng hóa của dòng điện

  tác dụng từ của dòng điện

  tác dụng quang điện

  tác dụng nhiệt của dòng điện

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trong mỗi giây, dòng điện đổi chiều

  50 lần

  150 lần

  100 lần

  75 lần

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?