Quiz
P. ISLAM SPM 2017
4 minutes ago by
ustazahfatimah
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berasa riak dan bangga diri

  Menunjuk-nunjuk kehebatan diri


  Pernyataan di atas merujuk kepada contoh....

  answer choices

  syirik

  kufur

  riddah

  khurafat

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Meyakini bahawa alam ini terjadi dengan sendirinya

  Hidup bebas tanpa peraturan agama.


  Pernyataan di atas merujuk kepada ........

  answer choices

  syirik

  murtad

  mulhid

  kufur nikmat

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah bukan keburukan khurafat?

  answer choices

  membazirkan harta, masa dan tenaga

  menjadi malas dan mundur

  mencemarkan imej Islam

  menjadi takbur

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semua yang berikut ialah akibat perbuatan menipu kecuali

  answer choices

  membatalkan iman

  dimurkai Allah SWT

  memutuskan silaturrahim

  tidak dipercayai oleh orang lain

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kesan kemanisan iman yang dicapai oleh seseorang dapat dinikmati apabila

  answer choices

  gemar ke masjid

  suka menolong orang lain

  sentiasa membaca al Quran

  rasa lazat beribadah kepada Allah SWT

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki


  Pernyataan di atas merujuk kepada pengertian.....

  answer choices

  qazaf

  li'an

  liwat

  musahaqah

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ajaran ................ telah diasaskan oleh Hussin Ali al-Mazandarani.

  answer choices

  Syiah

  Bahai

  Taslim

  Qadyani

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih pernyataan yang benar tentang ibadah korban.

  answer choices

  sunat dimasak manis

  wajib dilakukan oleh orang yang bernazar

  haram dimakan oleh orang yang berkorban

  harus dilakukan sebelum solat sunat hari raya haji

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah syarat bagi orang yang mengambil upah haji?

  answer choices

  Seorang lelaki

  telah menunaikan ibadah haj

  waris bagi orang yang mengupah haji

  mengambil upah haji lebih daripada seorang dalam satu musim

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Menjauhi maksiat

  Menjamin kesucian keturunan

  Merapatkan silaturrahim


  Pernyataan di atas merujuk kepada hikmah

  answer choices

  merisik

  pertunangan

  perkahwinan

  walimatulurus

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah hikmah diwajibkan mahar?


  I. Tanda kesanggupan suami untuk membina rumahtangga

  II. Persiapan suami untuk memikul tanggungjawab

  III. Tanda kasihan suami kepada isteri

  IV. Bukti kesetiaan suami

  answer choices

  I dan II

  II dan III

  III dan IV

  I dan IV

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah bukan rukun li'an?

  answer choices

  Lafaz

  Suami

  Isteri

  Saksi

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Syanizah mengeluarkan kata-kata yang kesat terhadap suaminya.


  Pernyataan di atas merujuk kepada perbuatan ........

  answer choices

  dayus

  zihar

  nusyuz

  khuluk

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah bukan hikmah diadakan larangan ihram?

  answer choices

  Melatih umat Islam supaya lebih berdisiplin

  Menggalakkan jemaah haji supaya beribadat bersungguh-sungguh

  Memberi kesedaran kepada jemaah haji supaya menghargai makhluk lain

  Menguji kesabaran manusia dalam menyempurnakan perintah Allah SWT

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hukum mengambil anak angkat ialah......

  answer choices

  wajib

  sunat

  harus

  sunat muakad

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Khalifah mempunyai kuasa membuat keputusan.

  Khalifah tidak mendapat hak istimewa mengatasi undang-undang.

  Menyusun pentadbiran Majlis Syura.


  Pernyataan di atas merujuk kepada dasar pentadbiran zaman khalifah.....

  answer choices

  Umar bin al-Khattab

  Muawiyah bin Abu Sufyan

  Abdul Malik bin Marwan

  Harun al-Rashid

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Imam al-Syafii digelar "Bapa Usul Fiqh" kerana

  answer choices

  penulis pertama dalam bidang ilmu Usul Fiqh

  lahir dalam keluarga yang mahir ilmu Usul al-Fiqh

  menthabitkan hukum mengikut kaedah Usul al-Fiqh

  mengembangkan ilmu Usul al-Fiqh dalam mazhabnya

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Menimbulkan kesedaran untuk berjuang membebaskan tanah air.

  Umat Islam bersatu melalui gagasan 'al-Jamiah al-Islamiah'


  Pernyataan di atas merujuk kepada kesan islah yang dibawa oleh.......

  answer choices

  HAMKA

  Rashid Redha

  Syah Waliyullah al-Dahlawi

  al-Sayid Jamaluddin al-Afghani

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah antara berikut amalan berhias diri yang dilarang khusus terhadap lelaki?


  I. Memakai emas

  II. Memakai sutera

  III. Membuat tatu pada anggota badan

  IV. Memakai pakaian yang berlawanan jantina

  answer choices

  I dan II

  II dan III

  III dan IV

  I dan IV

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah hikmah beradab dengan Rasulullah SAW kecuali

  answer choices

  dikasihi oleh Allah SWT

  mudah mendapat apa sahaja yang dihajati

  mendorong kita mengamalkan sunahnya

  melahirkan insan beradab sesama makhluk

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code