Social Studies

10th

grade

Image

Соёл бүлэг сэдэв 10-р анги

205
plays

25 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Соёл судлал нь ... зууны эхэн үед бие даасан шинжлэх ухаан болжээ. Тохирох хариуг дугуйлна уу?

  XX

  XIX

  XXI

  IXX

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Орос хэлний “ Ценность”, англи хэлний “ value” хэмээх үг нь аль ойлголтыг илэрхийлэх вэ?

  Үнэлгээ

  Үнэлэмжийн баримжаа

  Үнэлэмж

  Хэм хэмжээ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Соёл буюу culture гэдэг нь colere гэсэн латин үгнээс гаралтай бөгөөд ... гэсэн утгатай.

  соёл

  соёолуулан боловсруулах, хөрс боловсруулах

  оюуны үнэт зүйлс

  материаллаг үнэт зүйлс

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?