Social Studies

grade

Image

СОЁЛ бүлэг сэдвийн шалгалт

275
plays

36 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Орос хэлний “ Ценность”, англи хэлний “ value” хэмээх үг нь аль ойлголтыг илэрхийлэх вэ?

  Үнэлгээ

  Үнэлэмжийн баримжаа

  Үнэлэмж

  Хэм хэмжээ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  . Соёл буюу culture гэдэг нь colere гэсэн латин үгнээс гаралтай бөгөөд .................................. гэсэн утгатай.

  Соёл

  соёолуулан боловсруулах, хөрс боловсруулах

  оюуны үнэт зүйлс

  материаллаг үнэт зүйлс

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  . Аль нь соёлын тухай ойлголт биш вэ?

  а. Хүмүүсийн бүтээсэн бүхэнд мэдлэг ур ухаан, туршлага, итгэл үнэмшил, аж төрөх ёс нь хуримтлагдан шингэж үлддэг.

  б. хүн байгалийн юмс үзэгдэлд ч тодорхой утга шингээн , бэлгэдэн уул овоо тахих, байгаль орчинтой холбоотой хорио цээрийн ёс гэх мэт бэлгэдэл , шүлтлэг хийсээр ирсэн

  в. Нийгэм нэгдэлтэй тогтвортой оршин байхын тулд хэм хэмжээ, дэг журмыг сахих шаардлагатай байдаг

  г.хүмүүсийн өдөр тутмын хэрэглээнд юуг зөв, зохистой гэж үзэх талаарх үнэлэмж, хэм хэмжээг илтгэдэг ба хүмүүсийн дунд сэтгэлгээний соёл, бие бялдрын соёл, харилцааны соёл, хотын соёл, экологийн соёл гэх мэт ойлголтууд байдаг

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?