Quiz
TRIAL MELAKA
a minute ago by
zahira13
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
40 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar berikut merupakan Ziggurat yang dibina oleh masyarakat Mesopotamia 


  Mengapakah monumen tersebut dibina?

  answer choices

  Penjara bagi orang yang bersalah

  Tempat menyimpan abu mayat 

  Kubu pertahanan 

  Tempat upacara keagamaan

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku pada sekitar tahun 2000 S.M dalam Tamadun Indus.


  Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut?

  answer choices

  Kemahiran ilmu geometri

  Kejayaan kegiatan penerokaan

  Keluasan kawasan pemerintahan

  Kegiatan keagamaan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kebaikan ikatan kolar kuda China berbanding Eropah?

  answer choices

  Menjinakkan kuda liar

  Memastikan kuda tidak tercekik

  Membolehkan kuda berlari pantas

  Memudahkan kawalan kuda

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut merujuk kepada monumen yang dibina dalam zaman tamadun Rom.


   Berbentuk kubah

   Siap semasa Maharaja Flavian

   Tempat pertarungan


  Apakah monumen yang dikaitkan dengan maklumat tersebut?

  answer choices

  Pantheon

  Aqueduct

  Acropolis

  Colloseum

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah berikut menunjukkan tahap perkembangan sesebuah pelabuhan dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.


  Pelabuhan Pembekal ---- > pelabuhan X ----> pelabuhan Entreport


  Pelabuhan X dalam rajah berikut ialah

  answer choices

  Pelabuhan bandar

  Pelabuhan nelayan

  Pelabuhan kerajaan

  Pelabuhan bebas

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar 3 menunjukkan candi Angkor Wat di Kemboja Mengapakah kerajaan Angkor membina candi tersebut?

  answer choices

  Merupakan pusat perdagangan

  Menjadi pusat pentadbiran kerajaan

  Menjadi Lambang penguasaan alam semesta

  Memperkukuhkan sistem pertahanan negara

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Surah berikut adalah wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan Islam.


  Surah al-Mudassir ayat 1 hingga 7


  Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah tersebut?

  answer choices

  Mendirikan kerajaan Islam di Mekah

  Menghantar sahabat berdakwah ke Thaif

  MengIslamkan pemerintah di Habsyah

  Menyampaikan dakwah kepada keluarga terdekat

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah orang Arab Quraisy Mekah menentang ajaran Islam?

  answer choices

  Prinsip perjuangan yang berbeza

  Perbezaan kepercayaan yang dianuti

  Terpengaruh dengan Bani Qainuqa’

  Taksub dengan Nabi Muhammad SAW

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar 4 menunjukkan sambutan Hari Awal Muharram di Malaysia Sambutan tersebut diadakan setiap tahun untuk memperingati

  answer choices

  Perjuangan umat Islam

  Turunnya wahyu pertama

  Pembukaan semula kota Mekah

  Kelahiran Nabi Muhammad

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tindakan berikut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas perang Badar berakhir.


   Mengampunkan tawanan perang

   Membebaskan tawanan wanita


  Apakah kesan daripada tindakan tersebut?

  answer choices

  Suku yang bertelagah berdamai

  Islam diterima dengan kerelaan

  Kebebasan beragama diamalkan

  Pengukuhan pentadbiran kerajaan Islam

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah dimeterai,orang Quraisy Mekah mencabuli perjanjian tersebut dengan menyokong Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza’ah.


  Apakah kesan daripada pencabulan tersebut?

  answer choices

  Penyebaran Islam tergendala

  Penduduk Madinah semakin terancam

  Pembukaan semula kota Mekah

  Penghijrahan Nabi Muhammad SAW terhalang

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dasar sosial Islam yang dilaksanakan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik minat orang Kristian untuk memeluk Islam.


  Mengapakah dasar tersebut menarik minat orang Kristian?

  answer choices

  Memberi penekanan kepada kecemerlangan individu

  Mengutamakan kemewahan dalam kehidupan

  Memperkuat kedudukan sesuatu kabilah

  Menjamin kemuliaaneturunan

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  IBN BATTUTA

  [Hasil tulisan beliau menjadi rujukan sejarawan hingga kini]


  Gambar 5 merupakan tokoh pengembara Islam pada abad ke- 14.

  Mengapakah tulisan beliau menjadi rujukan sehingga kini?

  answer choices

  Keindahan bahasa

  Keunikan ilustrasi

  Kepelbagaian teknik

  Ketepatan fakta

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Senarai berikut merupakan wilayah yanag dikaitkan dengan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara.


   Semenanjung Tanah Arab

   China

   India


  Mengapakah ahli sejarah berfokus kepada wilayah tersebut ?


  I Menjalankan kegiatan perdagangan

  II Merupakan pusat kegiatan Islam

  III Merupakan taklukan empayar Melaka

  IV Menjalinkan hubungan antara wilayah

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perkara yang manakah menunjukkan kedatangan Islam ke Asia Tenggara mempengaruhi cara hidup bermasyarakat tempatan ?

  answer choices

  Adat persandingan

  Persaudaraan ummah

  Amalan bersemah

  Semangat assabiyah

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah berikut menerangkan tentang kaedah pendidikan dalam masyarakat Melayu tradisional.


  PENDIDIKAN TIDAK FORMAL

  

   Penceritaan lisan

   Pembelajaran pantang-larang

   X


  Apakah X ?

  answer choices

  Penggunaan pantun

  Pembelajaran di surau

  Pembacaan kitab

  Pengajian sekolah pondok

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada zaman Reformation di Eropah, pemimpin gereja sering dikritik oleh masyarakat .


  Mengapakah berlaku keadaan tersebut?

  answer choices

  Perpecahan sesama penganut

  Peningkatan kadar cukai

  kepincangan amalan

  Perbezaan mazhab

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual berikut berkaitan dengan tokoh Eropah pada abad ke-15.


  Ferdinand Aragon------ Sepanyol

  Putera Henry------- Portugal


  Apakah peristiwa yang dikaitkan dengan tokoh tersebut?

  answer choices

  Peperangan sesama mazhab

  Pembukaan pelabuhan baru

  Perebutan takhta pemerintahan

  Penerokaan kawasan timur

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tahun 1933 ---- Pengenalan Land Settlement Order di Sarawak


  Bagaimana undang-undang tersebut melindungi tanah milik peribumi?

  answer choices

  Penetapan harga yang tinggi

  Pemindahan hak milik secara warisan

  Peningkatan kadar bayaran sewaan

  Penghapusan cukai tahunan

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah sistem pendidikan pada zaman penjajah gagal menyatupadukan kaum di Tanah Melayu?

  answer choices

  Perkembangan sekolah vernakular

  Penubuhan sekolah Inggeris

  Pengaruh golongan mubaligh

  Pengamalan asuhan keluarga

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan pengenalan teknologi di Eropah pada abad ke- 19


   Pengenalan kapal berkuasa wap

   Pembukaan Terusan Suez


  Apakah kesan teknologi tersebut kepada kegiatan imperialisme di Asia Tenggara?


  I Memendekkan perjalanan

  II Memudahkan urusan perdagangan

  III Mempercepatkan pemberian arahan

  IV Membawa banyak muatan

  answer choices

  A I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah kuasa imperialis memperkenalkan sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara?

  answer choices

  Mengukuhkan pertahanan

  Memajukan tanah jajahan

  Memudahkan penguasaan ekonomi

  Meningkatkan taraf hidup penduduk

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual berikut merujuk peristiwa yang berlaku di Thailand.


  Tahun 1932------ > Revolusi Thai


  Apakah kesan tersebut?

  answer choices

  Menamatkan sistem raja berkuasa mutlak

  Mendapat tentangan penduduk tempatan

  Mempercepatkan proses kemerdekaan

  Mengekalkan kedaulatan negara

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rentap menyerang pasukan James Brooke di Kubu Nanga Skrang pada tahun 1853. Rentap bertindak demikian kerana James Brooke

  answer choices

  Menghapuskan orang Iban

  Menyekat pelayaran Linggir

  Menghalang amalan perhambaan

  Mengambil alih kuasa memungut cukai

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Undang-undang berikut dikeluarkan oleh British di Tanah Melayu pada awal abad ke -20.


  [Tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran sultan]


  Apakah kesan pelaksanaan undang-undang tersebut terhadap Kaum Muda?

  answer choices

  Menukar pucuk kepimpinan

  Bekerjasama dengan negara Barat

  Berkembang di Negeri-Negeri Selat

  Melancarkan pemberontakan bersenjata

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)


  Mengapakah persatuan tersebut mendapat sambutan dalam kalangan penduduk di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah?

  answer choices

  Dipimpin golongan intelektual

  Mempunyai organisasi yang kemas

  Keahlian terbuka kepada semua kaum

  Memperjuangkan kebebasan bersuara

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut berkaitan dengan kaedah penyatuan negara Jerman oleh Otto Eduard Von Bismark.


  Kaedah ----> Realpolitik

  Maksud----- >Mewajarkan apa sahaja cara untuk mencapai

  matlamat politik


  Kaedah tersebut merujuk kepada

  answer choices

  Pelancaran peperangan

  Penguasaan institusi agama

  Pengawalan aktiviti ekonomi

  Penguatkuasaan undang-undang

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri sesuatu bangsa.


  Bangsa


  • Persamaan adat resam
  • Persamaan Kebudayaan
  • X


  X merujuk kepada persamaan ..

  answer choices

  Kegiatan ekonomi

  Sistem mata wang

  bahasa pertuturan

  Karya kesusasteraan

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Malayan Union telah memperkenalkan prinsip kerakyatan Jus Soli.


  Apakah kesan, sekiranya prinsip tersebut berjaya dilaksanakan ?

  answer choices

  Meminggirkan ekonomi dagangan

  Mengukuhkan bahasa Melayu

  Menghilangkan hak pribumi

  Mengukuhkan perpaduan rakyat

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut merujuk perubahan pentadbiran di Tanah Melayu.


  Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948


  Mengapakah orang Melayu menerima pentadbiran tersebut ?

  answer choices

  Raja berkuasa mutlak dikekalkan

  Pendidikan vernukular disekat

  Syarat kerakyatan dilonggarkan

  Kedudukan istimewa dilindungi

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  British telah memperkenalkan Sistem Ahli pada tahun 1951. Bagaimanakah sistem tersebut dapat memperkukuh perpaduan rakyat?

  answer choices

  Ahli berpendidikan tinggi

  Ahli dari pelbagai kaum

  Pentadbiran birokrasi diperkenalkan

  Penggunaan bahasa kebangsaan diwajibkan

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah usaha pemimpin Tanah Melayu pada tahun 1950-an untuk mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu?

  answer choices

  Mengadakan pungutan suara

  Menyertai pertubuhan antarabangsa

  Menghapuskan parti-parti radikal

  Memperkukuhkan perpaduan kaum

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah negeri berikut menyokong pembentukan Malaysia pada tahun 1963


   Singapura

   Sarawak

   Sabah

  answer choices

  Menyekat pengaruh komunis

  Meningkatkan kerjasama pertahanan

  Memudahkann mendapat kerakyatan

  Memantapkan pemerintahan beraja

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual berikut menunjukkan peristiwa yang berlaku di Bangkok, Thailand


  1966 > Presiden Soeharto menghantar Menteri Luar Indonesia Adam Malik untuk memulihara hubungan diplomatik Malaysia -Indonesia


  Apakah kesan daripada peristiwa tersebut?

  answer choices

  Dasar konfrontasi ditamatkan

  Kerjasama ekonomi dijalin

  Pakatan ketenteraan dibentuk

  Ancaman komunis dihapuskan

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri bekas Mufti Wilayah Persekutuan telah dilantik menjadi Senator Dewan Negara pada 10 Mac 2020.


  Apakah syarat yang membolehkan beliau dipilih menjadi seorang senator?

  answer choices

  Mendapat undi daripada rakyat

  Merupakan keturunan ahli agama

  Mempunyai pendapatan tetap

  Menunjukkan kecemerlangan dalam perkhidmatan

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aminah telah berusia 21 tahun dan ingin melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi dalam pilihanraya umum.


  Apakah yang perlu dilakukan oleh Aminah untuk melayakkannya menjadi pengundi?

  answer choices

  Menyertai kempen parti

  Merangka memorandum

  Mendaftar sebagai pemilih

  D Menganggotai parti politik

 • Question 37
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ali merupakan seorang petani muda. Beliau menghadapi masalah dalam memasarkan hasil pertaniannya.


  Apakah agensi yang dapat membantu Ali?

  answer choices

  MARDI

  FELDA

  FAMA

  RIDA

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Senarai berikut menunjukkan prinsip-prinsip Rukun Negara.


  Mengapakah Kepercayaaan Kepada Tuhan dijadikan prinsip yang pertama?

  answer choices

  Agama menjadi simbol perpaduan

  Pegangan agama akan melahirkan rakyat yang baik

  Pentadbiran negara ditentukan oleh pegangan agama

  Agama Islam merupakan agama rasmi

 • Question 39
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pasangan manakah yang betul tentang faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua?

  answer choices

  Pembentukan Kuasa Paksi ---> Pembentukan Pakatan Bertiga

  Jerman menyerang Poland ----> Amerika menggugurkan bom atom di Hiroshima

  Kegagalan Liga Bangsa ----> Kegagalan Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB)

  Pembunuhan pewaris takhta Austria Hungry -----> Kegagalan Perjanjian Versailles

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah pertubuhan berikut ditubuhkan pada tahun 1967 ?

  answer choices

  Mengukuhkan pakatan ketenteraan

  Mengekalkan kestabilan politik

  Membendung ancaman komunis

  Menyekat kejatuhan harga getah

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code