History

University

Image

TRIAL PERAK 2

1.7K

40 questions

 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Jadual berikut merujuk kepada lokasi tamadun awal di dunia ?

  Mengapakah tamadun tersebut bertumpu di lembah sungai

  I Mempunyai tanah yang subur

  II Mengekalkan warisan tradisi

  III Mendapat mandat tuhan

  IV Memudahkan perhubungan

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Masyarakat dalam tamadun Indus ( 2000 sebelum Masihi ) berjaya membina bandar terancang tertua di dunia.

  Kemampuan masyarakat dalam tamadun tersebut membina bandar terancang adalah disebabkan oleh

  I Amalan sikap terbuka

  II Pertembungan dengan budaya lain

  III Perluasan wilayah pemerintahan

  IV Kejayaan kegiatan penjelajahan

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Pada tahun 509 S.M Rom mengamalkan sistem pemerintahan republik yang ditadbir oleh dua orang konsul.


  Mengapakah dua orang konsul tersebut dilantik?

  Memudahkan perluasan empayar

  Mengukuhkan hubungan luar

  Menghalang pemusatan kuasa

  Memilih pemimpin berwibawa

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags