Quiz
TRIAL PERAK 2
a day ago by
zahira13
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
40 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual berikut merujuk kepada lokasi tamadun awal di dunia ?

  Mengapakah tamadun tersebut bertumpu di lembah sungai

  I Mempunyai tanah yang subur

  II Mengekalkan warisan tradisi

  III Mendapat mandat tuhan

  IV Memudahkan perhubungan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Masyarakat dalam tamadun Indus ( 2000 sebelum Masihi ) berjaya membina bandar terancang tertua di dunia.

  Kemampuan masyarakat dalam tamadun tersebut membina bandar terancang adalah disebabkan oleh

  I Amalan sikap terbuka

  II Pertembungan dengan budaya lain

  III Perluasan wilayah pemerintahan

  IV Kejayaan kegiatan penjelajahan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada tahun 509 S.M Rom mengamalkan sistem pemerintahan republik yang ditadbir oleh dua orang konsul.


  Mengapakah dua orang konsul tersebut dilantik?

  answer choices

  Memudahkan perluasan empayar

  Mengukuhkan hubungan luar

  Menghalang pemusatan kuasa

  Memilih pemimpin berwibawa

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sumbangan Maharaja Justinian kepada tamadun Rom?

  answer choices

  Menyeragamkan undang-undang negara

  Membina birokrasi awam

  Membina pusat kajian astronomi

  Mengasaskan pemerintahan republik

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerajaan Kedah Tua dan Srivijaya berkembang kerana

  answer choices

  banyak bekalan hasil pertanian

  mendapat perlindungan kuasa asing

  terdapat perlabuhan untuk kegiatan perdagangan

  terletak di kawasan pedalaman yang subur

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Candi Angkor Wat --> Kemboja

  Candi Borobudur --> Indonesia


  Apakah kepentingan candi tersebut terhadap kerajaan awal?

  answer choices

  Kota pertahanan

  Simbol kebudayaan

  Sempadan pengaruh

  Lambang keagungan

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan amalan kehidupan masyarakat arab jahiliah

  · Sistem kabilah

  · Semangat assabiah


  Apakah kesan amalan tersebut

  answer choices

  Pengaruh kerajaan kuat

  Perdagangan terhad

  Perluasan wilayah berlaku

  Perpaduan ummah lemah

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Selepas Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal dunia, penentangan terhadap penyebaran Islam di Makkah semakin meningkat.

  Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menangani penentangan tersebut?

  answer choices

  Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah

  Mengadakan rundingan dengan orang Quraisy

  Mendapatkan bantuan penduduk Madinah

  Mengasingkan diri di dalam Gua Hirak

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah keistimewaan Piagam Madinah?

  I Berpandukan wahyu

  II Mengutamakan bangsawan

  III Mengekalkan sistem Kabilah

  IV Menyatukan pelbagai bangsa

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kota Makkah dibuka semula oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masihi.

  Mengapakah Kota Makkah berjaya dibuka semula dengan mudah?

  answer choices

  Pencabulan syarat Perjanjian Hudaibiyah

  Pemulauan keluarga Bani Hashim

  Pembebasan golongan hamba

  Pertelingkahan antara suku Aus dengan suku Khazraj

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan pembinaan sistem pengairan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab.

  · Empangan Abu Musa di Basrah

  · Terusan Amirul Mukminin di Mesir

  Mengapakah sistem pengairan tersebut dibina?

  answer choices

  Membekalkan air bersih

  Mengelak banjir berlaku

  Mempertingkat hasil pertanian

  Meningkatkan kegiatan perdagangan

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh pengembara Islam pada abad ke-14.

  Ibn Battuta --> Hasil tulisan beliau menjadi rujukan sejarawan hingga kini


  Mengapakah tulisan beliau menjadi rujukan sehingga kini?

  answer choices

  Ketepatan fakta

  Keunikan ilustrasi

  Keindahan bahasa

  Kepelbagaian teknik

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan cara ulama menyebarkan Islam di Asia Tenggara.

  Pattani --> Raja Phaya Tu Nakpa diislamkan oleh Syeikh Said

  Pasai --> Raja Malik al-Salih diislamkan oleh Syeikh Ismail


  Mengapakah ulama mengislamkan pemerintah?

  answer choices

  Mengharapkan anugerah

  Menguasai kerajaan

  Menarik perhatian rakyat

  Menyekat pengaruh agama lain

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pendidikan formal berubah di Asia Tenggara selepas kedatangan Islam.

  Apakah perubahan tersebut?

  answer choices

  Terhad di istana

  Terhad di peringkat rendah

  Dibiayai golongan bangsawan

  Melibatkan semua lapisan masyarakat

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah berikut menunjukkan undang-undang yang diamalkan dalam Kesultanan Melayu Melaka

  Undang-undang bertulis :

  1. Hukum Kanun Melaka
  2. Undang-Undang Laut Melaka

  Apakah persamaan undang-undang tersebut?

  answer choices

  Peraturan berkeluarga

  Pantang larang anggota masyarakat

  Penetapan tugas raja dan pembesar

  Penetapan tanggungjawab dan hukuman

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor yang menyebabkan kesibukan yang berlaku di pelabuhan pada abad ke-15?

  answer choices

  Pentadbiran cekap

  Bebas cukai

  Banyak galian

  Mata wang seragam

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaman Renaissance di Eropah berlaku dari tahun 1350 hingga tahun 1600.

  Pernyataan manakah yang berkaitan dengan zaman tersebut?

  answer choices

  Pengukuhan sistem feudal

  Penghargaan terhadap seni

  Peningkatan kuasa gereja

  Peluasan tanah jajahan

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada zaman Revolusi Perindustrian Akta Antipenggabungan melarang penubuhan Kesatuan Sekerja.


  Merujuk pernyataan di atas, apakah implikasinya kepada pekerja?

  answer choices

  Kenaikan gaji disekat

  Wanita dilarang bekerja

  Pergaulan pekerja disekat

  Eksploitasi pekerja dilarang

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah Akta Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British pada 25 November 1913 memanfaatkan orang Melayu?

  answer choices

  Memperkenalkan sistem perladangan

  Mengekalkan hak milik

  Mempelbagaikan jenis tanaman

  Meneruskan ekonomi tradisional

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berlaku pertambahan bilangan kemasukan imigran Cina di Tanah Melayu.

  Apakah kesan daripada pertambahan tersebut?

  I Peningkatan penanaman getah

  II Wujud masyarakat majmuk

  III Perkembangan perlombongan bijih timah

  IV Muncul golongan peniaga

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 21
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sistem pendidikan pada zaman penjajah telah membangkitkan semangat nasionalisme di Asia Tenggara.


  Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

  answer choices

  Kemunculan ramai golongan intelek

  Kewujudan golongan bangsawan

  Kepelbagaian sukatan mata pelajaran

  Kemasukan kaum imigran tidak terkawal

 • Question 22
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jose Rizal melaksanakan gerakan dakyah untuk memperjuang nasib rakyat tetapi gagal mencapai matlamat.

  Apakah tindakan beliau selepas menemui kegagalan tersebut?

  answer choices

  Menubuhkan Katipunan

  Membentuk Liga Filipina

  Melancarkan gerakan bersenjata

  Menyebarkan pemikiran melalui media cetak

 • Question 23
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah British menghalang Gerakan Islah di Negeri-Negeri Melayu pada awal abad ke-20?

  I Mengugut pemimpin

  II Menyekat kegiatan dakwah

  III Menghalang kemasukan risalah

  IV Menyekat peluang belajar ke luar negara

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 24
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan jawatan yang diwujudkan oleh British di Tanah Melayu.

  · Residen

  · Penasihat British

  Mengapakah British mewujudkan jawatan tersebut?

  answer choices

  Melatih peribumi dalam pentadbiran

  Memperbaik taraf hidup penduduk

  Mengekalkan kedaulatan negeri

  Menguasai sumber ekonomi

 • Question 25
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Negara berikut muncul selepas keruntuhan empayar Austria-Hungary dan Turki Uthmaniyah akibat Perang Dunia Pertama

  · Czechoslovakia

  · Lithuania

  · Finland

  Apakah yang berkaitan dengan negara tersebut

  answer choices

  Menyokong ideologi komunis

  Mengasaskan fahaman fasis

  Dikuasai golongan monarki

  Dibina berasaskan etnik

 • Question 26
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor yang dikuatkuasakan pada tahun 1895 mempunyai ciri asas bagi pembinaan negara dan bangsa.


  Apakah buktinya?

  answer choices

  Pemerintahan raja berkuasa mutlak

  Perlembagaan bertulis yang lengkap

  Pengiktirafan kerakyatan pelbagai kaum

  Persamaan dengan hukum Kanun Melaka

 • Question 27
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Semua rakyat British daripada tanah jajahannya boleh

  menjadi rakyat Malayan Union."


  Apakah kesan pernyataan tersebut?

  answer choices

  Komposisi penduduk seimbang

  Sistem pertahanan negara mantap

  Kedudukan kaum peribumi terancam

  Pengaruh golongan radikal berkurangan

 • Question 28
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada 8 Februari 1946, Vyner Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada British.


  Apakah kesan sekiranya penyerahan tersebut tidak dilaksanakan?

  answer choices

  Kemasukan kaum imigran akan berterusan

  Pembentukan kerajaan sendiri menjadi kenyataan

  Pembubaran Majlis Mesyuarat Negeri dilaksanakan

  Hak istimewa penduduk peribumi terjejas

 • Question 29
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) telah ditubuhkan oleh Dato' Onn bin Jaafar untuk merealisasikan perpaduan rakyat.


  Bagaimanakah parti tersebut dapat membentuk perpaduan rakyat?

  answer choices

  Menggabungkan pelbagai pertubuhan politik

  Memberikan hak yang sama kepada imigran

  Membuka keahlian kepada semua kaum

  Mengurangkan kemasukan buruh asing

 • Question 30
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fungsi Suruhanjaya Reid ialah Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka


  Apakah isu yang diberikan perhatian oleh suruhanjaya tersebut?

  answer choices

  Hal kerakyatan

  Penetapan sempadan

  Hal ehwal imigresen

  Peruntukan kewangan

 • Question 31
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Idea Pembentukan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke-19.

  Mengapakah idea tersebut dipersetujui British

  answer choices

  Mengurangkan kuasa Raja-Raja

  Penyatuan pentadbiran tanah jajahan

  Menghapuskan pengaruh komunis

  Mengehadkan kemasukan imigran

 • Question 32
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual berikut menerangkan tentang hubungan tegang antara Malaysia dengan Indonesia.

  Apakah tindakan Indonesia semasa peristiwa tersebut?

  I Menceroboh ruang udara

  II Menghantar bantahan rasmi

  III Melancarkan pemberontakan

  IV Menyerang kapal-kapal nelayan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 33
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sejak merdeka, Malaysia telah mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen.

  Pernyataan manakah yang berkaitan dengan sistem tersebut?

  answer choices

  Perlembagaan ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong

  Badan Kehakiman menggubal undang- undang

  Pentadbiran dikuasai monarki berkuasa mutlak

  Rakyat terlibat dalam pemerintahan negara

 • Question 34
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dialog berikut mungkin berlaku ketika penyerahan borang penamaan calon bagi pilihanraya kecil.

  Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

  answer choices

  Tidak menganggotai parti politik

  Belum mendaftar sebagai pemilih

  Menjalankan kegiatan perniagaan

  Tersenarai dalam individu muflis

 • Question 35
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud lambang bulan sabit berwarna kuning dalam Jata Negara kita?

  answer choices

  Kedaulatan raja

  Perpaduan kaum

  Islam agama rasmi

  Hak istimewa Melayu

 • Question 36
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada tahun 1956, nama Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) telah ditukar kepada Majlis Amanah Rakyat (MARA).


  Apakah tujuan penubuhan MARA?

  answer choices

  Mengenalpasti masalah penduduk

  Meningkatkan taraf hidup bumiputera

  Menjalankan penyelidikan pertanian

  Membangunkan bandar baru

 • Question 37
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  X --> Kurangkan beban kewangan kerajaan

  Apakah X?

  answer choices

  Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

  Dasar Persyarikatan Malaysia

  Dasar Pertanian Negara

  Dasar Penswastaan

 • Question 38
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Perang Dunia Pertama tercetus pada tahun 1914 di Eropah?

  answer choices

  Serangan Jerman terhadap Poland

  Pembunuhan bakal pewaris takhta Austria

  Perluasan ideologi komunis

  Pembentukan kuasa Paksi

 • Question 39
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Deklarasi Langkawi dihasilkan dalam Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) di Kuala Lumpur pada tahun 1989.


  Apakah persetujuan yang dicapai dalam deklarasi tersebut?

  answer choices

  Mengatasi masalah pencemaran

  Penyelarasan bantuan teknikal

  Menyediakan dana pendidikan

  Membanteras penyalahgunaan dadah

 • Question 40
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan perkembangan teknologi tersebut kepada Malaysia?


  I Peningkatan kadar celik huruf

  II Perkembangan globalisasi

  III Pembentukan masyarakat berpengetahuan

  IV Penyebaran maklumat dalam masa yang singkat

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code