Quiz
TRIAL JOHOR
a day ago by
zahira13
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
40 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Menurut pandangan Islam, konsep tamadun memberi penekanan kepada pembangunan unsur-unsur tertentu. Apakah unsur- unsur tersebut?

  answer choices

  Bandar dan seni bina

  Lahiriah dan falsafah

  Lahiriah dan rohaniah

  Bandar dan budaya

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Masyarakat Tamadun Indus ( 2000 S.M ) telah berjaya membina bandar terancang tertua di dunia. Bagaimanakah masyarakat dalam tamadun tersebut mampu membina bandar terancang?

  I Amalan sikap terbuka

  II Perluasan wilayah taklukan

  III Kejayaan kegiatan penjelajahan

  IV Pertembungan dengan budaya lain

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh berikut telah memberi sumbangan terhadap perkembangan tamadun.

  ** Julius Caesar

  ** Chandragupta Maurya


  Apakah bentuk sumbangan mereka ?

  answer choices

  Memperkenalkan sistem republik

  Menyeragamkan undang-undang

  Melaksanakan sistem demokrasi

  Membina empayar pemerintahan

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan persatuan yang ditubuhkan dalam tamadun India.

  Persatuan tukang kayu

   Persatuan tukang logam

   Persatuan tukang kulit


  Mengapakah persatuan tersebut ditubuhkan ?

  answer choices

  Menjamin keselamatan peniaga

  Mengeluarkan mata wang

  Mengawal harga barang

  Melatih pekerja baru

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Maritim berjaya meneroka dunia luar ?

  answer choices

  Kemahiran membina kapal

  Kerajaan asing memberi bantuan

  Penubuhan pusat latihan kelautan

  Kemajuan kegiatan pertanian

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah unsur mitos merupakan elemen penting dalam kerajaan awal di Asia Tenggara?

  answer choices

  Mempelbagaikan istiadat istana

  Mengekalkan pentadbiran yang adil

  Menggambarkan upacara keagamaan

  Memperkukuhkan kedudukan pemerintah

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ?

  I Perbezaan kepercayaan

  II Prinsip perjuangan berbeza

  III Terpengaruh dengan Abu Lahab

  IV Tanggapan salah terhadap tugas nabi

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Penentangan terhadap Islam di Makkah semakin meningkat selepas bapa saudaranya, Abu Talib dan isteri baginda, Siti Khadijah meninggal dunia. Bagaimanakah cara Nabi Muhammad SAW menangani penentangan tersebut?

  answer choices

  Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah

  Mengadakan rundingan dengan orang Quraisy

  Mendapatkan bantuan penduduk Madinah

  Membawa ahli keluarganya ke Gua Hirak

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada tahun 630 Masihi, orang Arab Quraisy melanggar syarat Perjanjian Hudaibiyah.


  Apakah kesan daripada peristiwa tersebut?

  answer choices

  Kota Makkah dikuasai Islam

  Sistem kabilah dihapuskan

  Urusan perdagangan terjejas

  Penduduk Madinah terancam

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Piagam Madinah dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi.

  Apakah kepentingan piagam tersebut?

  answer choices

  Menjadi panduan pemerintahan negara

  Melindungi tradisi masyarakat Arab

  Menamatkan permusuhan dengan Rom

  Menyusun strategi menghadapi ancaman musuh

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut menunjukkan konsep politik dalam sistem pemerintahan Islam

   Musyawarah

   Syura

   Baiah


  Mengapakah amalan konsep tersebut penting terhadap sesebuah negara Islam?

  I Mengehadkan kuasa pentadbir wilayah

  II Mengekalkan sistem berkuasa mutlak

  III Melahirkan pemimpin berwibawa

  IV Melicinkan sistem pentadbiran kerajaan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hasil tulisan Ibn Battuta telah menjadi rujukan sejarawan hingga kini


  Mengapakah tulisan tokoh tersebut menjadi rujukan sehingga kini?

  answer choices

  Kandungannya menarik

  Ketepatan fakta pengembaraan

  Keindahan bahasa yang digunakan

  Kebijaksanaannya merancang pelayaran

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pedagang Islam telah berjaya menarik minat penduduk tempatan di Asia Tenggara untuk mendalami ajaran Islam. Apakah cara yang digunakan oleh pedagang Islam tersebut?

  answer choices

  Menterjemah kitab agama

  Memuliakan kedudukan raja

  Mengamalkan sifat mahmudah

  Menerusi kegiatan kesusasteraan

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

   Hikayat Amir Hamzah

   Hikayat Muhammad Ali Hanafiah


  Apakah kepentingan karya tersebut?

  answer choices

  Meningkatkan semangat perjuangan

  Meningkatkan sistem pentadbiran

  Memperluaskan ilmu pengetahuan

  Melindungi kepentingan pemerintah

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pasangan manakah yang betul tentang perbezaan sistem pentadbiran sebelum dan selepas Islam di Tanah Melayu.

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tujuan penubuhan Institusi baitulmal yang diperkenalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka?

  answer choices

  Menetapkan kadar cukai

  Memelihara hak pembesar

  Menguruskan harta kerajaan

  Mengawal bidang tugas pembesar

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sistem feudal yang diamalkan pada awal Zaman Pertengahan di Eropah mempunyai persamaan dengan sistem feudal yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional. Apakah persamaan tersebut?

  answer choices

  Petani berpeluang meningkatkan status sosial

  Raja menjadi pemilik tanah secara mutlak

  Golongan agama mengawal pentadbiran

  Rakyat berhak memilih pemerintah

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

   China

   India


  Mengapakah negara berikut menjadi sasaran imperialisme Barat pada abad ke -19?

  I Tanah yang subur

  II Bekalan tenaga buruh

  III Kekayaan bahan mentah

  IV Pasaran keluaran kilang barat

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut menunjukkan nilai eksport getah di Tanah Melayu semasa pemerintahan British.

  Mengapakah perubahan tersebut berlaku?

  answer choices

  Persaingan dengan tanaman lain

  Kemelesetan ekonomi dunia

  Penularan wabak penyakit

  Kekurangan tanah subur

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

   Sekolah Vernakular Melayu

   Sekolah Vernakular Cina

   Sekolah Vernakular Tamil


  Mengapakah British memperkenalkan sistem pendidikan vernakular berikut kepada penduduk?

  answer choices

  Melatih tenaga kerja mahir

  Melahirkan pegawai kerajaan

  Menghalang perpaduan kaum

  Mengurangkan kadar buta huruf

 • Question 21
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Peta 2 menunjukkan wilayah yang dikuasai oleh imperialis Barat di Asia Tenggara pada tahun 1914.

  Apakah keistimewaan wilayah tersebut?

  answer choices

  Bahan mentah

  Kestabilan politik

  Pentadbiran mantap

  Mata wang sistematik

 • Question 22
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sistem Ecomienda telah diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina


  Antara berikut yang manakah berkaitan dengan sistem di atas?

  I Melaksanakan undang-undang

  II Menjaga keamanan wilayah

  III Mengkristiankan penduduk barangay

  IV Menasihati pemerintah di pusat pentadbiran

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 23
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara berubah menjadi lebih radikal dan berorganisasi. Mengapakah perubahan tersebut berlaku?

  answer choices

  Mendapat sokongan daripada raja

  Mahu membentuk pemerintahan sendiri

  Penjajah mengenakan sekatan ekonomi

  Campur tangan dalam adat resam tempatan

 • Question 24
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Haji Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala Telemong Menentang pendudukan British di Terengganu.

  Mengapakah penentangan ini berlaku?

  answer choices

  Pengenalan peraturan tanah

  Perlucutan jawatan pembesar

  Pembunuhan penduduk tempatan

  Pengenalan sistem pendidikan Barat

 • Question 25
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Novel Melor Kuala Lumpur telah menjadi pencetus semangat nasionalisme di Tanah Melayu sekitar awal abad ke-20.

  Apakah isu yang diketengahkan oleh novel tersebut?

  answer choices

  Mencintai negara bangsa

  Pendidikan anak-anak Melayu

  Membaiki taraf hidup penduduk bumiputera

  Kepentingan pendidikan moden untuk wanita

 • Question 26
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh berikut merupakan pemimpin yang berjaya menyatukan negara mereka

  Bagaimanakah mereka berjaya membuat penyatuan tersebut?

  answer choices

  Memerintah secara autokratik

  Mengamalkan kaedah realpolitik

  Menyebarkan pengaruh agama Kristian

  Membentuk pakatan ketenteraan yang kuat

 • Question 27
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah ciri-ciri demokrasi yang terdapat dalam Adat Perpatih ?

  I Pemilihan ketua bermula dari peringkat paling bawah

  II Setiap masalah diselesaikan secara mesyuwarah

  III Wanita berhak dalam pemilihan ketua adat

  IV Perkongsian kuasa pemerintahan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 28
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Walaupun penubuhan Malayan Union mendapat tentangan penduduk Tanah Melayu, namun terdapat sebahagian mereka yang menyokong penubuhan gagasan ini. Mengapakah keadaan ini berlaku?

  answer choices

  Menyokong konsep republik

  Menyokong pemerintahan beraja

  Menyokong sistem pendidikan Inggeris

  Menyokong dasar sama rata Malayan Union

 • Question 29
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu adalah bukti kejayaan penduduk Tanah Melayu dalam usaha untuk membentuk pemerintahan sendiri. Apakah faktor pendorong kejayaan ini?

  answer choices

  Ketegasan Raja-raja Melayu

  Sokongan dari golongan radikal

  Kongres orang Melayu pimpinan Dato Onn

  Perpaduan orang Melayu dari semua golongan

 • Question 30
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio dalam Sistem Ahli pada tahun 1951

  Dato Onn Ja’afar --> Ahli dalam Negeri

  Dr. Lee Tiang Keng --> Ahli Kesihatan

  Dato E.E.C. Thuraisingam --> Ahli Pelajaran


  Apakah peranan mereka?

  answer choices

  Merangka sistem pendidikan

  Mencadangkan undang-undang negara

  Menguruskan pentadbiran harian jabatan

  Menasihati sultan dalam pentadbiran negara

 • Question 31
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah Melayu pada tahun 1956 sebagai persediaan kemerdekaan.

  Apakah tugas suruhanjaya tersebut?

  answer choices

  Merangka perlembagaan

  Mencadangkan tarikh pilihanraya

  Melantik pegawai pentadbiran baru

  Menganjurkan rundingan antara kaum

 • Question 32
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan berikut berkaitan dengan pembentukan Malaysia.

  Apakah tujuan penggabungan tersebut?

  answer choices

  Mengekspoitasi sumber ekonomi

  Menamatkan sistem pemerintahan beraja

  Menjamin kedudukan politik yang lebih kukuh

  Menghalang kemasukan pengaruh luar ke Tanah Melayu

 • Question 33
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar berikut menunjukkanTunku Abdul Rahman berucap di upacara menandatangani Perjanjian Malaysia pada 9 Julai 1963.


  Apakah perkara yang terkandung dalam inti pati Perjanjian Malaysia?

  answer choices

  Kerajaan Persekutuan menguasai hal ehwal imigresen

  Tanah Simpanan Melayu dikekalkan

  Kerakyatan adalah secara jus soli

  Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

 • Question 34
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah berkaitan dengan sistem demokrasi berparlimen?

  answer choices

  Perlembagaan ditetapkan oleh Yang Dipertuan Agong

  Rakyat terlibat dalam pemerintahan negara

  Badan kehakiman menggubal undang-undang

  Sistem monarki menjadi asas pentadbiran negara

 • Question 35
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berdasarkan pengagihan kuasa di atas, yang manakah merupakan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan?

  answer choices

  Pelajaran

  Biasiswa

  Perhutanan

  Perhubungan

 • Question 36
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada tahun 1965, Makcik Kiah ingin mengusahakan tanaman pisang secara kecil-kecilan tetapi dia menghadapi masalah modal dan pasaran.


  Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah agensi kerajaan yang boleh membantu Makcik Kiah?

  I Lembaga Pertubuhan Peladang

  II Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan

  III Lembaga Pembangunan Industri Desa

  IV Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 37
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Majlis Perundingan Negara mengisytiharkan Rukun Negara pada 31 Ogos 1970?

  answer choices

  Menyusun semula masyarakat

  Memartabatkan bahasa kebangsaan

  Memperkukuhkan intergrasi rakyat

  Meningkatkan kemajuan ekonomi

 • Question 38
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perang Dunia Pertama berlaku antara Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga.

  Apakah faktor tercetusnya perang ini?

  answer choices

  Meletusnya perang saudara di Rusia

  Pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungary

  Jerman bertindak mengukuhkan angkatan tenteranya

  Kemunculan Jepun sebagai kuasa yang kuat di Timur

 • Question 39
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah menunjukkan perbezaan perkembangan dasar luar Malaysia Tahap Pertama dan dasar luar Malaysia Tahap Kedua ?

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 40
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah diterima menjadi anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB). Apakah sumbangan Malaysia dalam pertubuhan ini?

  answer choices

  Menubuhkan ZOPFAN

  Menganggotai Kumpulan 15

  Menghantar pasukan pengaman ke Namibia

  Menyokong penubuhan Zon Bebas Senjata Nuklear

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code