Quiz
TRIAL PULAU PINANG
4 days ago by
zahira13
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
40 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Namakan sungai yang terdapat di lokasi A?

  answer choices

  Sungai Nil

  Sungai Tigris

  Sungai Indus

  Sungai Kuning

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sumbangan terbesar tamadun C kepada peradaban dunia hari ini?

  answer choices

  Penciptaan roda

  Penghasilan kertas.

  Perancangan bandar.

  Sistem tanaman bergilir.

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sekiranya anda merupakan seorang pelajar di negara kota Athens, apakah matlamat anda dalam menuntut ilmu?

  answer choices

  Menjawat jawatan pegawai kerajaan.

  Menjadi manusia yang seimbang.

  Mengetuai upacara keagamaan.

  Membentuk warganegara yang kuat.

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Julius Caesar --> Rom

  Chandragupta Maurya --> India


  Apakah sumbangan tokoh tersebut?

  answer choices

  Memperkenalkan pemerintahan monarki

  Menjalankan pentadbiran birokrasi

  Melaksanakan sistem republik

  Membentuk empayar

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan berikut merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat maritim.

  **Mahir dalam pembinaan kapal


  Apakah impak keistimewaan tersebut kepada kerajaan maritim?

  answer choices

  Kegiatan pertanian berkembang.

  Kerajaan asing salurkan bantuan.

  Kemampuan meneroka dunia luar.

  Pusat latihan kelautan ditubuhkan.

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rakyat biasa takut untuk menderhaka kepada raja.


  Berdasarkan petikan tersebut, rumuskan nilai yang perlu dicontohi oleh generasi hari ini?

  answer choices

  Mentaati pemerintah.

  Jujur dan amanah

  Sayangkan negara.

  Saling menghormati.

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah masyarakat Arab jahiliah marah dan bermasam muka apabila menerima berita kelahiran anak perempuan?

  I Harta tergadai.

  II Hilang pengaruh.

  III Maruah tercabar.

  IV Memalukan keluarga

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Peristiwa X --> Tiga tahun secara rahsia dan Sepuluh tahun secara terbuka


  Apakah peristiwa X?

  answer choices

  Penyebaran Islam.

  Penghijrahan orang Islam.

  Penentangan terhadap Islam

  Pemulauan terhadap Nabi Muhammad SAW.

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh berikut membantu perjuangan Nabi Muhammad dalam penyebaran Islam.

  * Abdullah bin Abu Bakar

  * Amir bin Fuhairah

  * Abdullah bin Arqat


  Apakah sumbangan tokoh tersebut?

  answer choices

  Menawan semula kota Makkah. B Meneruskan dakwah Islam ke Taif. C Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah. D Membantu penghijrahan Nabi Muhammad.

  Meneruskan dakwah Islam ke Taif.

  Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah.

  Membantu penghijrahan Nabi Muhammad.

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  **Keadilan undang-undang Islam

  Berdasarkan Piagam Madinah, apakah syarat ditetapkan sebelum menjatuhkan sesuatu hukuman.

  answer choices

  baiah

  saksi

  syura

  penjamin

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apa kaedah yang digunakan semasa pelantikan Khalifah Umar bin al-Khattab?

  answer choices

  Melalui cadangan satu nama

  Melalui syura atau musyawarah

  Melalui pencalonan beberapa nama

  Melalui pencalonan sekelompok masyarakat

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerajaan Uthmaniyah mengutamakan dasar diplomasi dan toleransi ketika melakukan perluasan kuasa di Eropah. Bagaimanakah dasar tersebut dilaksanakan?

  answer choices

  Menandatangani perjanjian damai

  Memperkenalkan amalan syura

  Mengiktiraf Gereja Ortodok

  Membiayai Gerakan Reformation

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah saranan yang dikemukakan oleh Wali Songo semasa menyebarkan dakwah di Pulau Jawa?

  answer choices

  Memajukan pertanian

  Mengelakkan pembaziran

  Menyokong sekularisme

  Menguasai kemahiran

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh ulama berikut telah menghasilkan karya tentang pemikiran Islam.

  * Syeikh Nuruddin al-Raniri

  * Abdul Rauf Singkel


  Apakah saranan kepada setiap orang Islam dalam penulisan?

  answer choices

  Setia kepada pemerintah

  Kepentingan pendidikan

  Sikap berjimat cermat

  Kewajipan berjihad

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud sifat matrilineal dalam Adat Perpatih?

  answer choices

  Perlantikan ketua adat

  Perempuan mewarisi harta

  Perkahwinan dalam kalangan suku

  Pemerintah bergelar Yam Tuan Besar

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pendidikan tidak formal menekankan pengajaran nilai-nilai miral dan budaya yang murni.

  Apakah kaedah yang paling berkesan dalam sistem pendidikan ini?

  answer choices

  Bercerita

  Hafalan

  Leteran

  Denda

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Senarai berikut merupakan kawasan yang ditakluk oleh Sepanyol pada abad ke-15.

   Peru

   Mexico


  Apakah kesan penaklukan terhadap kawasan tersebut?

  answer choices

  Pengukuhan institusi gereja

  Penghapusan tamadun tempatan

  Pengekalan pemerintahan tempatan

  Perkembangan perdagagan antarabangsa

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Akta Kilang dan Akta Sepuluh Jam diperkenalkan semasa Revolusi Perindustrian di Eropah.


  Mengapakah akta tersebut diperkenalkan?

  answer choices

  Mewajibkan majikan menyediakan kemudahan kesihatan

  Melarang wanita bekerja dalam sektor perlombongan

  Membenarkan pekerja menyertai kesatuan

  Melindungi eksploitasi terhadap pekerja

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kegiatan manakah yang paling sesuai untuk menggunakan peralatan tersebut?

  answer choices

  Perlombongan

  Perdagangan

  Pertanian

  Perikanan

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tindakan anda agar tidak melanggar peraturan penggunaan tanah ketika itu?

  answer choices

  Mengutip hasil hutan dengan kebenaran penghulu

  Menggunakan tanah yang diwarisi dengan kebenaran sultan

  Mengusahakan tanah terbiar, dengan keizinan pembesar Melayu

  Memohon kebenaran Residen untuk membuka kawasan baharu

 • Question 21
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kedudukan Asia Tenggara yang begitu strategik kerana terletak di antara China dan India telah menarik minat imperialis Barat untuk menguasainya.


  Berdasarkan pernyataan tersebut, mengapakah British berminat untuk menguasai Asia Tenggara?

  answer choices

  Menjamin pasaran

  Menyebarkan tamadun

  Melambangkan kekuatan

  Mengeluarkan hasil perkilangan

 • Question 22
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sistem Birokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja.


  Bagaimanakah British melaksanakan sistem tersebut di Tanah Melayu?

  answer choices

  Memperkenalkan Sistem Residen

  Membahagikan pentadbiran kepada dua

  Memperkenalkan Sistem Encomienda

  Menubuhkan Union Indochinoise

 • Question 23
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan sikap penjajah terhadap masyarakat tempatan di Asia Tenggara


  "Penjajah hanya memberikan pendidikan pada peringkat rendah dan terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar. "

  Rumuskan pernyataan tersebut.

  answer choices

  Sistem perhubungan menyemarakkan nasionalisme

  Sistem pendidikan mencetuskan nasionalisme

  Kemunculan golongan intelektual di Asia Tenggara

  Dasar penjajah Barat menimbulkan rasa tidak puas hati

 • Question 24
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Isu yang dibangkitkan oleh akhbar tempatan ialah 'meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang'


  Mengapakah isu tersebut dibangkitkan?

  answer choices

  Melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan

  Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

  Menggalakkan orang Melayu berniaga

  Mengancam ekonomi orang Melayu

 • Question 25
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kesatuan Melayu Muda (KMM) bekerjasama dengan Jepun pada akhir tahun 1940 untuk menghalau British dari Tanah Melayu.


  Jelaskan tindakan yang telah diambil oleh KMM untuk menjayakan usaha tersebut.

  answer choices

  Menggalakkan perpaduan orang Melayu

  Menubuhkan persatuan negeri-negeri

  Menggabungkan tenaga intelektual

  Menjadi badan propaganda Jepun

 • Question 26
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Itali --> Count Camillo Benso di Cavour

  Jerman --> Otto Eduard von Bismarck


  Apakah persamaan tokoh tersebut?

  answer choices

  Menewaskan Austria

  Membentuk penyatuan

  Mengamalkan realpolitik

  Mengadakan musyawarah

 • Question 27
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sultan Abu Bakar telah memperkenalkan perlembagaan bertulis yang teratur dan lengkap yang dikuatkuasakan pada tahun 1895. Mengapakah perlembagaan tersebut digubal?

  answer choices

  Membentuk kerajaan pusat

  Membentuk kerajaan bercorak demokrasi

  Menghalang kemasukan komunis

  Menghalang penguasaan British

 • Question 28
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu pada tahun 1946?

  answer choices

  Mematuhi Perlembagaan 1941

  Menyedarkan orang Melayu

  Melicinkan pentadbiran

  Menyeragamkan dasar

 • Question 29
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957.

  **British memilih UMNO dan Raja-raja Melayu


  Apakah faktor yang menyebabkan British membuat pilihan tersebut?

  I Hanya menuntut rundingan

  II Tidak menuntut kemerdekaan

  III Menuntut konsep sebuah republik

  IV Terpengaruh dengan orang dagang

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 30
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956. Mengapakah Suruhanjaya ini dibentuk?

  answer choices

  Menggubal undang-undang bertulis

  Membincangkan isu-isu kerakyatan

  Membentuk pemuafakatan antara kaum

  Merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

 • Question 31
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan tokoh-tokoh kemerdekaan.

  ** Tun Abdul Razak

  ** Tun H.S.Lee

  ** Tun V.T.Sambanthan


  Rumuskan maklumat tersebut.

  answer choices

  Mengamalkan sikap bekerjasama

  Mendapatkan kemerdekaan

  Mengendalikan mesyuarat

  Mentadbir kerajaan

 • Question 32
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, apakah faktor politik yang mendorong pembentukan Malaysia 1963?

  I Keselamatan

  II Kerjasama

  III Kependudukan

  IV Dasar dekolonisasi

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 33
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di London pada 9 Julai 1963.


  Apakah inti pati perjanjian tersebut yang berkaitan dengan kuasa negeri Sabah dan Sarawak?

  answer choices

  Hal ehwal imigresen

  Hal ehwal kewangan

  Hal ehwal pertahanan

  Hal ehwal pendidikan

 • Question 34
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

   Dewan Rakyat

   Dewan Negara


  Apakah persamaan dewan tersebut?

  answer choices

  Tempoh masa berkhidmat

  Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong

  Ahlinya boleh dilantik sebagai menteri

  Pemilihan ahli melalui pilihan raya

 • Question 35
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya bertindak memastikan pilihan raya yang diadakan di Malaysia adil dan telus ?

  answer choices

  Menyediakan jadual waktu berkempen bagi calon

  Menetapkan manifesto parti politik yang bertanding

  Membenarkan pengundi berdaftar sahaja layak mengundi

  Melarang pemerhati dari negara luar memantau pengundian

 • Question 36
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

   Jata Negara

   Bendera Kebangsaan

   Lagu Kebangsaan


  Apakah tujuan lambang tersebut diadakan?

  answer choices

  Mengukuhkan pentadbiran negara

  Mengukuhkan perpaduan bangsa

  Menjadikan negara mudah dikenali

  Memperkenalkan negara kepada dunia

 • Question 37
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

   Mengurangkan beban kewangan kerajaan

   Meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan serta perkhidmatan


  Apakah dasar untuk menjayakan matlamat tersebut?

  answer choices

  Dasar Penswastaan

  Dasar Ekonomi Baru

  Dasar Hala Tuju Cara Baru

  Dasar Pensyarikatan Malaysia

 • Question 38
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah sistem persekolahan aneka jurusan diperkenalkan pada tahun 1965.

  answer choices

  Meningkatkan minat murid dalam akademik

  Memperkenalkan sekolah vokasional

  Menambah bilangan sekolah teknik

  Melahirkan tenaga kerja mahir

 • Question 39
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan negara berikut selepas merdeka pada tahun 1957.

   Britian

   Australia

   New Zealand


  Mengapakah perjanjian tersebut ditandatangani?

  answer choices

  Menambah aset ketenteraan

  Mengukuhkan pertahanan negara

  Meningkatkan hubungan diplomatik

  Menggalakkan kemasukan pelabur asing

 • Question 40
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Industri berasaskan ilmu pengetahuan merupakan penggerak utama dalam menjana keuntungan pada era k-ekonomi. Apakah sumber paling berharga dalam menjayakan k-ekonomi?

  answer choices

  Jumlah simpanan dana emas

  Pemilikan sumber asli

  Kecanggihan senjata

  Modal intelek

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code