Quiz
TRIAL PERLIS
4 days ago by
zahira13
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
40 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sistem tulisan masyarakat Mesir Purba?

  answer choices

  Piktograf

  Ideogram

  Hieroglif

  Cuneiform

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Imhotep mempunyai jasa yang paling besar terhadap tamadun Mesir Purba. Apakah jasa tersebut?

  answer choices

  Mencipta tulisan

  Mencipta kertas

  Membina terusan

  Membina piramid

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada tahun 509 S.M. masyarakat Latin di Rom di bawah pimpinan golongan patrician telah bangun memberontak


  Apakah kesan peristiwa berikut terhadap Rom?

  answer choices

  Pembentukan republik

  Pemulihan kuasa raja

  Pengukuhan kuasa konsul

  Pengurangan kuasa gereja

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah unsur Yin dan Yang dapat memanfaatkan masyarakat Cina hari ini?

  answer choices

  Mengatur strategi peperangan

  Memulakan sistem kalendar

  Mengimbangi alam dan manusia

  Menjadi asas perubatan tradisional

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pelabuhan pembekal --> X --> Pelabuhan entreport


  Bagaimanakah X mendapat statusnya?

  answer choices

  Kemunculan kerajaan

  Kemajuan perdagangan

  Kepadatan penduduk

  Kerjasama kerajaan luar

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Setiap datu yang dilantik dalam kerajaan Srivijaya akan mengikuti upacara angkat sumpah di Telaga Batu, Palembang. Amalan ini berhubungkait dengan nilai ..

  answer choices

  Keadilan

  Toleransi

  Kepatuhan

  Taat setia

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kewibawaan Nabi Muhammad s.a.w sebagai seorang pemimpin yang unggul terbukti sebelum dilantik menjadi rasul. Apakah peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan nabi menyelesaikan masalah dalam masyarakat Arab Quraisy?

  answer choices

  Mengetuai peperangan Badar

  Perletakan semula Hajar Aswad

  Memeterai Perjanjian Hudaibiyah

  Bertahannuth di Gua Hirak

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah masyarakat Arab Jahiliah menentang prinsip persamaan taraf sesama manusia?

  answer choices

  mementingkan perbezaan darjat

  mengutamakan paras rupa

  mewujudkan jurang pekerjaan

  menekankan amalan tradisi

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nabi Muhammad s.a.w telah mengadakan dua perjanjian dengan orang Madinah sebelum hijrah. Namakan tempat peristiwa itu berlaku.

  answer choices

  Mina

  Hijaz

  Aqabah

  Taif

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor penting pembukaan kota Makkah oleh orang Islam pada tahun 630 M?

  answer choices

  Pengislaman Abu Sufian dan Abbas

  Sokongan penduduk Makkah

  Kelemahan tentera Arab Quraisy

  Makkah menjadi tumpuan umat Islam

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Baghdad telah menjadi pusat intelektual dan penyebaran ilmu sehingga tertubuhnya baitulhikmah. Apakah kegiatan utama institusi keilmuan tersebut?

  answer choices

  Melatih pemimpin negara dalam pentadbiran

  Penterjemahan karya falsafah dan sains

  Menyediakan latihan ketenteraan

  Penulisan karya kesusasteraan

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

  *Perluasan kawasan penyebaran Islam

  *Perluasan kawasan pemerintahan Islam


  Apakah kesan pertembungan tersebut?

  answer choices

  Penguasaan perdagangan oleh pedagang Islam

  Politik orang Islam dapat diperkukuhkan

  Sistem ketenteraan semakin mantap

  Kebangkitan semangat jihad

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah persamaan tokoh-tokoh berikut?

  • John Crawford

  • Emanuel Gadinho Eredia

  • Snouck Hurgronje

  answer choices

  Memperkenalkan sistem birokrasi Barat

  Menulis buku berkaitan pengembaraan

  Membicara teori kedatangan Islam

  Menjalan perdagangan di rantau Asia

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerajaan Islam berikut memberi pengaruh yang kuat terhadap kerajaan Islam di Asia Tenggara.

  • Kerajaan Bani Abbasiyah

  • Kerajaan Turki Uthmaniyah


  Apakah kesan pengaruh tersebut?

  answer choices

  Pentadbiran tradisional terhapus

  Perluasan empayar Islam

  Majlis Agama Islam dibentuk

  Institusi kesultanan diamalkan

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah konsep daulat penting dalam sistem politik Melayu tradisional?

  I Pemberian kuasa kepada pembesar

  II Mengukuh kedudukan raja

  III Mengikat rakyat dengan pemerintah

  IV Pengaruh kuasa asing disekat

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan sistem pendidikan di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam.

  • Berdasarkan sukatan pelajaran

  • Dilaksanakan secara kelas

  • Diawasi oleh mudir


  Apakah sistem pendidikan tersebut?

  answer choices

  Sistem pondok

  Sistem madrasah

  Pendidikan di masjid

  Pengajaran di istana

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sistem feudal yang diamalkan di Eropah mempunyai persamaan dengan sistem feudal dalam masyarakat Melayu tradisional.

  Apakah persamaan tersebut?

  answer choices

  Rakyat memilih pemerintah

  Raja pemilik tanah secara mutlak

  Golongan agama mengetuai pentadbiran

  Golongan petani meningkat taraf hidup

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah implikasi Akta Antipenggabungan (Anti-Combination Act) yang dilaksanakan di Britain pada permulaan zaman Revolusi Perindustrian?

  answer choices

  Pengambilan buruh asing

  Masa bekerja lebih panjang

  Gaji pekerja tidak meningkat

  Wanita dibenar bekerja

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berlaku peningkatan nilai eksport getah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.

  1932 - 9 077 000 pound sterling

  1933 - 14 252 000 pound sterling

  1934 - 32 557 000 pound sterling


  Mengapakah berlaku peningkatan nilai eksport tersebut?

  answer choices

  Peningkatan permintaan dunia

  Ladang-ladang baru dibuka

  Teknologi moden diperluaskan

  Penggunaan sistem torehan ibidem

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Akta Tanah Simpanan Melayu telah diperkenalkan pada 25 November 1913.

  Apakah kesan akta tersebut terhadap orang Melayu?

  answer choices

  Taraf hidup meningkat

  Membayar cukai yang tinggi

  Menceburi ekonomi dagangan

  Kekal dengan pertanian tradisional

 • Question 21
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah implikasi daripada slogan berikut?

  • Beban orang putih

  • Tugas menyebarkan tamadun

  answer choices

  Mengatasi masalah penduduk

  Menguasai tanah jajahan

  Memajukan ekonomi

  Memberi bantuan

 • Question 22
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan pengenalan Sistem Tanaman Paksa di Indonesia dan Sistem Polo di Filipina terhadap penduduk?

  answer choices

  Penindasan penduduk peribumi

  Pengangguran semakin meningkat

  Meningkatkan ekonomi

  Taraf hidup meningkat

 • Question 23
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Penghulu Dol Said melakukan penentangan terhadap British di Naning antara tahun 1831 hingga tahun 1833?

  answer choices

  Pengenalan peraturan tanah

  Dikenakan bayaran ufti

  Diwajibkan kerahan tenaga

  Pelaksanaan undang-undang barat

 • Question 24
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah British menghalang Gerakan Islah di Negeri-Negeri Melayu pada awal abad ke-20?

  answer choices

  Mengugut pemimpin

  Menghalang peluang belajar

  Menyekat kegiatan dakwah

  Melarang penubuhan madrasah

 • Question 25
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  • Revolusi Inggeris 1688

  • Revolusi Perancis 1789

  • Perang Kemerdekaan Amerika 1776


  Apakah kesan peristiwa tersebut ke atas negara Barat?

  answer choices

  Pembentukan negara bangsa moden

  Pengukuhan politik negara feudal

  Bermulanya dasar perluasan kuasa

  Berakhirnya sistem pemerintahan beraja

 • Question 26
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah Sultan Abu Bakar bertindak menghalang British daripada menguasai negeri Johor?

  answer choices

  Memerangi British

  Menyatupadukan kaum

  Menggubal perlembagaan bertulis

  Mendapat bantuan negara jiran

 • Question 27
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Orang Melayu membantah tindakan Sir Harold Mac Michael yang mengugut Raja-Raja Melayu


  Apakah ugutan yang dimaksudkan?

  answer choices

  Dibuang negeri

  Diancam bunuh

  Dihukum penjara

  Diturunkan takhta

 • Question 28
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor yang menyebabkan Bristish menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948?

  answer choices

  Akur tuntutan golongan radikal

  Memenuhi desakan orang dagang

  Kekuatan perpaduan orang Melayu

  Pertambahan bilangan orang dagang

 • Question 29
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  British melaksanakan Sistem Ahli dari Januari 1951 hingga Jun 1955.

  Apakah alasan British menyokong Sistem Ahli?

  answer choices

  Menjimatkan perbelanjaan

  Meningkatkan ekonomi rakyat

  Menjamin kerakyatan sama rata

  Mengurangkan tekanan pihak komunis

 • Question 30
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sumbangan tokoh-tokoh berikut?

  • Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj

  • Tun H. S. Lee

  • Tun V. T Sambanthan

  answer choices

  Kemerdekaan negara

  Menentang Malayan Union

  Anggota Sistem Ahli

  Presiden UMNO

 • Question 31
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Lee Kuan Yew mencadangkan supaya Singapura digabungkan dengan Tanah Melayu.


  Apakah tujuan Lee Kuan Yew membuat cadangan tersebut?

  answer choices

  Mengawal kemasukan imigran

  Melemahkan parti berhaluan kiri

  Memperkukuhkan semangat setia kawan

  Mengamalkan konsep pengagihan kuasa

 • Question 32
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Indonesia membantah pembentukan Malaysia?

  answer choices

  Menjejaskan perkembangan ekonomi

  Terpengaruh dengan Parti Komunis Indonesia

  Menggagalkan matlamat penubuhan Melayu Raya

  Mencabar kedudukan Indonesia sebagai negara besar

 • Question 33
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tugas Suruhanjaya Cobbold dalam menjayakan pembentukan Malaysia?

  answer choices

  Memujuk Singapura menyertai Persekutuan

  Menggalakkan penubuhan Parti Perikatan

  Melaksanakan sistem birokrasi Barat

  Meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak

 • Question 34
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan hak Yang di-Pertuan Agong dalam Perlembagaan Malaysia?

  I Bertindak atas nasihat Perdana Menteri

  II Boleh menggunakan kuasa budi bicara

  III Berkuasa penuh dalam hal kewangan negara

  IV Berhak membatalkan sesuatu undang-undang

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 35
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan tersebut?

  **Badan Perundangan

  **Badan Pelaksana

  **Badan Kehakiman

  answer choices

  Pemerintahan raja berkuasa mutlak

  Konsep pengasingan kuasa

  Prinsip negara kesatuan

  Dasar pintu terbuka

 • Question 36
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah bidang kuasa Badan Kehakiman dalam sistem pemerintahan di Malaysia?

  answer choices

  Melantik Jemaah Menteri

  Menggubal undang-undang

  Menentukan kesahihan undang-undang

  Menentukan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong

 • Question 37
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Matlamat Rancangan Malaya Pertama ialah membangunkan kawasan luar bandar dan merapatkan jurang perbezaan pendapatan


  Mengapakah rancangan tersebut gagal dicapai?

  answer choices

  Bahan mentah terhad

  Kelemahan pentadbiran

  Ancaman komunis

  Kekurangan kemudahan asas

 • Question 38
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah kerajaan menubuhkan institusi berikut?

  • Dewan Bahasa dan Pustaka

  • Universiti Kebangsaan Malaysia

  answer choices

  Meningkatkan kadar celik huruf

  Menggalakkan kemasukan pelajar asing

  Meningkatkan kemahiran pelbagai bahasa

  Memperkasa kedudukan Bahasa Kebangsaan

 • Question 39
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Selepas merdeka, Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan negaranegara berikut.

  • Britain

  • Australia

  • New Zealand


  Mengapakah perjanjian tersebut ditandatangani?

  answer choices

  Memperkuatkan pertahanan

  Menambah aset ketenteraan

  Mengekalkan hubungan diplomatik

  Menggalakkan kemasukan pelabur asing

 • Question 40
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Negara berikut telah menganggotai Kumpulan 15 (G15).

  • Malaysia

  • Yugoslavia

  • Nigeria


  Apakah hasrat negara-negara tersebut?

  answer choices

  Mengawal kawasan perairan bersama

  Mewujudkan pakatan tentera antarabangsa

  Mewujudkan sistem mata wang yang seragam

  Mengurangkan pergantungan terhadap negara maju

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code