History

University

Image

TRIAL KELANTAN

4.1K

40 questions

 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Maklumat berikut berkaitan pembentukan tamadun awal dunia.

  Tamadun Indus -> Lembah Sungai Indus

  X -> Lembah Sungai Nil

  Apakah X?

  Tamadun Rom

  Tamadun Hwang Ho

  Tamadun Mesir Purba

  Tamadun Mesopotamia

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Kod Undang–Undang Hammurabi digubal semasa Raja Hammurabi memerintah Babylon. Apakah prinsip undang-undang tersebut?

  Menekankan konsep kerjasama antara masyarakat

  Berasaskan adat dan kepercayaan masyarakat

  Hukuman yang sama untuk semua golongan

  Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Maklumat berikut merupakan bidang tumpuan dalam sistem pendidikan masyarakat di Athens.

  • Sukan
  • Seni Berpidato
  • Kesusasteraan

  Mengapakah bidang tersebut penting?

  Membina watak kepimpinan

  Memudahkan mobiliti sosial

  Melahirkan rakyat yang seimbang

  Memperkukuh jati diri masyarakat

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags