Quiz
TRIAL KELANTAN
3 days ago by
zahira13
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
40 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan pembentukan tamadun awal dunia.

  Tamadun Indus -> Lembah Sungai Indus

  X -> Lembah Sungai Nil

  Apakah X?

  answer choices

  Tamadun Rom

  Tamadun Hwang Ho

  Tamadun Mesir Purba

  Tamadun Mesopotamia

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kod Undang–Undang Hammurabi digubal semasa Raja Hammurabi memerintah Babylon. Apakah prinsip undang-undang tersebut?

  answer choices

  Menekankan konsep kerjasama antara masyarakat

  Berasaskan adat dan kepercayaan masyarakat

  Hukuman yang sama untuk semua golongan

  Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut merupakan bidang tumpuan dalam sistem pendidikan masyarakat di Athens.

  • Sukan
  • Seni Berpidato
  • Kesusasteraan

  Mengapakah bidang tersebut penting?

  answer choices

  Membina watak kepimpinan

  Memudahkan mobiliti sosial

  Melahirkan rakyat yang seimbang

  Memperkukuh jati diri masyarakat

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Plato merupakan pengasas akademi falsafah di Athens.

  Menurut Plato, ahli falsafah adalah orang yang paling layak memerintah negara. Mengapakah beliau berpendapat demikian?

  answer choices

  Berupaya menggubal undang-undang

  Memahami strategi peperangan

  Mendapat sokongan rakyat

  Berketurunan bangsawan

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan golongan Brahmin dalam kerajaan awal di Asia Tenggara ?

  answer choices

  Menjaga keamanan negara

  Mentadbir wilayah jajahan

  Mengetuai upacara keagamaan

  Menguruskan perbendaharaan

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat merujuk kepada pentadbiran sebuah kerajaan di Asia Tenggara.

  Kumpulan anak raja : Yuvaraja, Pratiyuvaraja dan Raja Kumara

  Apakah kerajaan tersebut?

  answer choices

  Angkor

  Srivijaya

  Majapahit

  Kedah Tua

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah perbalahan sering terjadi antara kabilah Arab pada Zaman Jahiliah?

  answer choices

  Semangat pahlawan

  Ketiadaan pemimpin

  Kemasukan pengaruh luar

  Semangat kesukuan menebal

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  X -->Tiga Tahun Secara Rahsia & Sepuluh Tahun Secara Terbuka

  X merujuk kepada ...

  answer choices

  Pembentukan negara Islam

  Penyebaran agama Islam

  Penghijrahan orang Islam

  Perkembangan pendidikan Islam

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah persamaan kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua?

  answer choices

  Kesediaan mempertahankan Islam

  Jaminan keselamatan orang Islam

  Pembentukan Piagam Madinah

  Penghijrahan ke kota Madinah

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nabi Muhammad s.a.w membuka semula kota Makkah pada 630 Masihi. Mengapakah peristiwa tersebut berlaku?

  answer choices

  Permintaan pembesar Quraisy

  Tentera Quraisy menyerah kalah

  Kaum Quraisy menzalimi orang Islam

  Orang Quraisy mencabuli perjanjian

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan ancaman terhadap kerajaan Islam Madinah.

  • Kerajaan Rom Timur (Byzantines)
  • Kerajaan Parsi

  Bagaimanakah Khalifah Abu Bakar mengatasi ancaman tersebut?

  answer choices

  Mengambil tindakan ketenteraan

  Menamatkan hubungan diplomatik

  Menghantar bayaran ufti setiap tahun

  Menandatangani perjanjian persahabatan

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan bandar utama kerajaan Islam.

  Bandar Cordova --> Kerajaan Bani Umaiyah

  Bandar Baghdad --> Kerajaan Bani Abbasiyah

  Apakah persamaan bandar tersebut?

  answer choices

  Pusat perkembangan ilmu

  Pelabuhan yang strategik

  Pusat perdagangan antarabangsa

  Perusahaan pembuatan barangan

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sultan Mansur Syah dan Sultan Muzafar Syah telah mengahwinkan puteri-puteri mereka dengan raja Siak, Kampar, Inderagiri dan Jambi di Sumatera Utara. Mengapakah mereka berbuat demkian?

  answer choices

  Menjalinkan hubungan diplomatik

  Meluaskan penyebaran Islam

  Mengukuhkan empayar Melaka

  Meningkatkan hubungan diplomatik

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan sistem pendidikan di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam.

  • Waktu pembelajaran tidak terbatas

  • Pelajar mengambil masa yang panjang untuk menamatkan pengajian

  Apakah institusi yang berkaitan dengan maklumat tersebut?

  answer choices

  Istana

  Masjid

  Pondok

  Madrasah

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah laksamana membantu meneruskan perkembangan Islam di Melaka pada abad ke-16?

  answer choices

  Menjaga keselamatan perairan

  Mentadbir kemudahan di pelabuhan

  Mengawal keamanan dalam negeri

  Mengetuai hal ehwal protokol

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah konsep daulat diperkukuhkan dalam masyarakat Melayu tradisional?

  answer choices

  Melalui pendidikan formal

  Mengiktiraf golongan bangsawan

  Melaksanakan upacara pertabalan

  Menyeragamkan sistem cukai

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Martin Luther menentang amalan penjualan surat pengampunan dari gereja di Eropah pada abad ke-16?

  answer choices

  Kuasa raja tercabar

  Rakyat jelata tertindas

  Kadar jenayah meningkat

  Ajaran agama diseleweng

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berkaitan dengan revolusi perindustrian di Britain.

  • Akta Antipenggabungan (Anti-Combination Act)

  Apakah kesan pelaksanaan akta tersebut?

  answer choices

  Harga barangan berkurangan

  Buruh asing dilarang bekerja

  Gaji pekerja tidak meningkat

  Wanita dilarang bekerja di kilang

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan mata wang yang digunakan di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah Barat.

  • Kelantan --> Dinar emas
  • Pahang --> Jongkong tampang
  • Terengganu --> Kupang emas

  Mengapakah penggunaan mata wang tersebut semakin pupus menjelang abad ke-19?

  answer choices

  Kekurangan logam

  Kelembapan ekonomi

  Pengenalan wang kertas

  Penggunaan syiling emas

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tujuan Land Settlement Order dikuatkuasakan di Sarawak pada tahun 1933?

  answer choices

  Memajukan kegiatan pertanian

  Melindungi tanah milik pribumi

  Membenarkan imigran memiliki tanah

  Memudahkan usaha membina kemudahan asas

 • Question 21
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah negara Asia berikut menjadi sasaran imperialis Barat pada abad ke-17?

  • China
  • India
  answer choices

  Kepelbagaian budaya

  Kestabilan politik

  Keluasan pasaran

  Ketinggian tamadun

 • Question 22
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn merupakan pemerintah Thailand.

  Bagaimanakah tokoh tersebut mengekalkan kemerdekaan Thailand?

  answer choices

  Memperkenalkan birokrasi Barat

  Melonggarkan syarat kerakyatan

  Menjalin hubungan dengan China

  Merangka perlembagaan baru

 • Question 23
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merujuk wilayah yang ditakluki British di Tanah Melayu pada abad ke19.

  • Perak • Kelantan • Pahang

  Mengapakah British menakluki kawasan tersebut?

  answer choices

  Menyebarkan pengaruh agama

  Membanteras ancaman komunis

  Menguasai perdagangan rempah

  Memperkukuh kedudukan politik

 • Question 24
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Penghulu Dol Said berjaya mengalahkan tentera British

  Apakah faktor yang membawa kepada kejayaan tersebut?

  answer choices

  Penggunaan senjata moden

  Kekuatan kubu pertahanan

  Kesetiaan tentera upahan

  Bantuan tentera luar

 • Question 25
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Anda merupakan pemimpin Kaum Muda sebelum Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu. Bagaimanakah anda menyebarkan idea perjuangan Kaum Muda ?

  I Menguatkuasakan undang-undang

  II Mendapatkan sokongan pembesar

  III Menubuhkan madrasah

  IV Menerbitkan akhbar

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 26
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi di Tanah Melayu. Apakah tujuan perlembagaan digubal ?

  answer choices

  Memantapkan hubungan luar

  Melindungi kepentingan rakyat

  Menghalang kemasukan imigran

  Mengawal penubuhan parti politik

 • Question 27
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah pemerintah Johor menghalang percubaan British dalam mencampuri urusan pentadbiran?

  answer choices

  Menubuhkan angkatan tentera

  Menggubal undang-undang baru

  Memajukan aktiviti perlombongan

  Mengukuhkan perpaduan penduduk

 • Question 28
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ahmad : Isu berkaitan agama Islam mendorong orang Melayu menentang Malayan Union

  Syukri : Mereka bimbang agama Islam akan terjejas!


  Isu agama dalam dialog tersebut merujuk kepada ..

  answer choices

  hak mengutip zakat fitrah

  larangan membina rumah ibadat

  kuasa menggubal undang-undang

  halangan mengadakan ceramah agama

 • Question 29
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  AMCJA dan PUTERA telah mengadakan pelbagai tindakan seperti ceramah politik, demonstrasi dan mogok untuk menentang British dan UMNO.


  Maklumat berikut berkaitan reaksi pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.

  Apakah kejayaan daripada penentangan tersebut ?

  answer choices

  Pilihan raya diadakan

  Kebebasan bersuara diberikan

  Jawatankuasa Perunding ditubuhkan

  Pembentukan Majlis Mesyuarat Negeri

 • Question 30
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pengenalan Sistem Ahli pada tahun 1951.

  Mengapakah British melakukan perubahan tersebut?

  answer choices

  Memberikan latihan pentadbiran

  Menanamkan semangat taat setia

  Melicinkan struktur pentadbiran

  Mengiktiraf hak orang dagang

 • Question 31
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perundingan UMNO dengan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)

  Apakah perkara yang dipersetujui dalam perundingan tersebut?

  I Pelaksanaan Sistem Ahli 1951

  II Pengubalan Perlembagaan Rakyat

  III Pemberian Kerakyatan Negeri 1951

  IV Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 32
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Lee Kuan Yew: “ Saya percaya pengalaman lama Persekutuan Tanah Melayu dapat membantu kita.”

  Ucapan tersebut merujuk kepada ..

  answer choices

  Kesepakatan para pemimpin

  Kecekapan sistem pentadbiran

  Keberkesanan perjuangan kemerdekaan

  Kejayaan membanteras pengaruh komunis

 • Question 33
  45 seconds
  Report an issue
  Q.
  • Tun Haji Abdul Razak
  • Tun H.S. Lee
  • Tun V.T. Sambanthan


  Apakah jasa mereka?

  answer choices

  Menyatupadukan rakyat

  Menentang Malayan Union

  Menamatkan zaman Darurat

  Menjadi Yang di-Pertuan Dewan Negara

 • Question 34
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut menerangkan tentang ancaman komunis di Asia Tenggara.

  Teori Domino berpengaruh dalam politik Asia Tenggara pada tahun-tahun 1960an. Menurut teori ini, komunis yang sudah bertapak di Indo-China akan menguasai negara-negara lain di Asia Tenggara.


  Apakah tindakan pemimpin kita untuk mengelakkan ancaman tersebut?

  answer choices

  Menubuhkan Majlis Gerakan Negara

  Membentuk Persekutuan Malaysia

  Menyekat kemasukan imigran

  Meminda perlembagaan

 • Question 35
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dapat melaksanakan pilihan raya yang bebas dan adil?

  answer choices

  Tidak membenarkan wakil parti politik memantau pilihan raya

  Tidak memihak kepada mana-mana parti politik

  Membenarkan calon mengemukakan sebarang isu

  Melantik pegawai pengurus pilihan raya luar negara

 • Question 36
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut menerangkan langkah kerajaan untuk memajukan ekonomi negara.

  1 Mac 1966 --> Majlis Amanah Rakyat (MARA)

  --> Bank Bumiputera


  Apakah kesan langkah tersebut?

  answer choices

  Perkembangan kemudahan asas

  Peningkatan produktiviti pertanian

  Peningkatan sektor perusahaan

  Pembukaan tanah baharu

 • Question 37
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Matlamat 'Dasar Kependudukan' mencapai 70 juta penduduk menjelang tahun 2100


  Mengapakah matlamat tersebut disasarkan ?

  answer choices

  Meluaskan pasaran

  Memantapkan perpaduan

  Mengurangan beban kewangan

  Meningkatkan peluang pekerjaan

 • Question 38
  45 seconds
  Report an issue
  Q.
  • Dasar Bahasa Kebangsaan
  • Dasar Kebudayaan Kebangsaan


  Apakah sumbangan dasar di atas?

  answer choices

  Meningkatkan taraf hidup rakyat

  Mewujudkan perpaduan kaum

  Menjamin kecemerlangan negara

  Membina masyarakat berdaya saing

 • Question 39
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kedua-dua blok berikut muncul selepas Perang Dunia Kedua.

  ** Blok Kapitalis & Blok Komunis


  Mengapakah Negara-Negara Dunia Ketiga tidak menyertai kedua-dua blok?

  answer choices

  Mematuhi Piagam PBB

  Menganggotai Kuasa Berikat

  Menghadapi konflik dalaman

  Mengamalkan sikap berkecuali

 • Question 40
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah prinsip ASEAN.

  Zon Bebas, Aman dan Berkecuali (ZOPFAN)


  Apakah kepentingannya?

  answer choices

  Mengukuhkan pertahanan negara

  Mengekalkan keamanan negara

  Memantapkan hubungan luar

  Mengekalkan sistem beraja

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code