pencil-icon
Build your own quiz

Computers

6th

grade

Image

Hệ điều hành

2.6K
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Đâu không phải là hệ điều hành

  Google

  Linux

  Unix

  Ubuntu

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Hệ điều hành phổ biến nhất trên máy tính là gì?

  Windows

  Linux

  Mac OS

  Unix

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Đâu không phải là vai trò của hệ điều hành

  Tổ chức tương tác giữa người dùng và máy tính

  Tổ chức lưu trữ thông tin

  Sửa chữa phần cứng

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?