Quiz
Day 2 Limang Tema ng Heograpiya
7 days ago by
gvillaranda_27494
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (15 questions) Show answers
 • Question 1
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang salitang heograpiya ay nagmula sa salitang Greek na "geographia" na ibig sabihin ay:

  answer choices

  Paglalarawan sa kasaysayan

  Pagsusuri sa kalagayang pandaigdig

  Paglalarawan sa daigdig

  Pag-aaral sa kultura ng bansa

 • Question 2
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  2. Sino sa mga sumusunod ang tinaguriang "Ama ng Heograpiya".

  answer choices

  Herodotus

  Thucydides

  Eratosthenes

  Hippocrates

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alin sa mga sumusunod ang limang bahagi ng tema na kinakasangkapan sa pag-aaral ng heograpiya ng daigdig?

  answer choices

  lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran, paggalaw

  tao, bagay, hayop, lunan, wika

  kapaligiran, pambansa, pisikal, tao, lugar

  relihiyon, bagay, kwento, kapaligiran

 • Question 4
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  4. Tema ng heograpiya na tumutukoy sa kinaroroonan at distribusyon ng tao sa daigdig.

  answer choices

  Rehiyon

  Lugar

  Paggalaw

  Lokasyon

 • Question 5
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tema ng heograpiya na sumasaklaw sa pisikal at kultural na katangian ng isang lugar na kakaiba sa iba pang lugar sa daigdig

  answer choices

  Interaksyon ng Tao at Kapaligiran

  Lugar

  Paggalaw

  Rehiyon

 • Question 6
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tema ng heograpiya na sumasagot sa katanungan na, "Paano nagkakaiba at nagkakatulad ang mga lugar?".

  answer choices

  Interaksyon ng Tao at Kapaligiran

  Lugar

  Paggalaw

  Rehiyon

 • Question 7
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tema ng heograpiya na kung saan binabago ng tao ang kanyang kapaligiran para maayon ito sa kanyang kagustuhan.

  answer choices

  Interaksyon ng Tao at Kapaligiran

  Lokasyon

  Paggalaw

  Rehiyon

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tema ng heograpiya na tumatalakay sa paglipat ng kinaroroonan ng tao, ideya, bagay at iba pa na nakaapekto sa mga tao sa magkakaibang lugar.

  answer choices

  Interaksyon ng Tao at Kapaligiran

  Lokasyon

  Paggalaw

  Rehiyon

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tinutukoy nito ang eksaktong kinaroroonan ng tao o lugar sa pamamagitan ng paglandas ng line of latitude at line of longitude.

  answer choices

  Silangang lokasyon

  Relatibong lokasyon

  Kanluraning Lokasyon

  Tiyak na lokasyon

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tumutukoy sa likas na kapaligiran ng isang lugar tulad ng kalupaan, katubigan, vegetation at likas na yaman

  answer choices

  Kultural na katangian

  Pisikal na katangian

  Lohikal na katangian

  Politikal na katangian

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Suriin ang larawan at tukuyin kung anong tema ito ng heograpiya.

  answer choices

  Interaksyon ng Tao at Kapaligiran

  Lugar

  Lokasyon

  Rehiyon

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Suriin ang larawan at tukuyin kung anong tema ito ng heograpiya.

  answer choices

  Interaksyon ng Tao at Kapaligiran

  Lugar

  Lokasyon

  Paggalaw

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Suriin ang larawan at tukuyin kung anong tema ito ng heograpiya.

  answer choices

  Paggalaw

  Lugar

  Rehiyon

  Lokasyon

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Suriin ang larawan at tukuyin kung anong tema ito ng heograpiya.

  answer choices

  Rehiyon

  Paggalaw

  Interaksyon

  Lugar

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Suriin ang larawan at tukuyin kung anong tema ito ng heograpiya.

  answer choices

  Lugar

  Rehiyon

  Lokasyon

  Paggalaw

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Create
Join a game