SEJARAH KSSM TINGKATAN 4 BAB 5
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions)Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Jawatankuasa Kerja diperkenalkan? (Buku teks m/s 126)

  answer choices

  Untuk menggantikan Malayan Union

  Untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

  Untuk mempercepatkan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu

  Untuk mengkaji semula Malayan Union

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah yang menganggotai Jawatankuasa Kerja?

  (Buku teks m/s 126)

  I. Raja-raja Melayu

  II. Wakil UMNO dan pegawai British

  III. Wakil MCA dan MIC

  IV. Ketua tempatan Sabah dan Sarawak

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah golongan Melayu radikal membantah tindakan British? (Buku teks m/s 128)

  answer choices

  Tidak bersetuju dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu

  Hak istimewa orang Melayu terjejas

  Syarat kewarganegaraa yang masih longgar

  Menjalankan perundingan tertutup dengann UMNO

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh di atas adalah antara golongan nasionalis Melayu radikal. Apakah peranan beliau? (Buku teks m/s 128)

  answer choices

  Mengetuai Barisan Tani Malaya (BATAS)

  Mengetuai Hisbul Muslimin

  Pengerusi Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)

  Presiden Angkatan Pemuda Insaf (API)

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sebab All Malaya Council of Joint Action (AMCJA) menolak perjanjian persekutuan? (Buku teks m/s 128)

  answer choices

  Jawatankuasa Kerja menolak pandangan AMCJA

  Jawatankuasa Kerja tidak menjanjikan kemerdekaan

  Jawatankuasa Kerja mengetatkan syarat kerakyatan

  Jawatankuasa Kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah nama tokoh di atas dan apakah peranan tokoh tersebut? (Buku teks m/s 128)

  answer choices

  Tan Cheng Lock; Pengerusi AMCJA

  John Eber; Pengerusi MDU

  Chan Loo; Setiausaha PMFTU

  John Thivy; Presiden MIC

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Diterbitkan oleh Ahmad Boestamam untuk membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka.


  Apakah nama akhbar yang dimaksudkan di atas? ( Buku teks m/s 129)

  answer choices

  Warta Malaya

  Majlis

  Suara Rakyat

  Utusan Melayu

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  PUTERA-AMCJA menentang rangka Perjanjian Persekutuan 1948 oleh Jawatankuasa Kerja. Apakah alternatif yang dicadangkan oleh PUTERA-AMCJA? (Buku teks m/s 130)

  answer choices

  Suara Rakyat

  Testament Politik API

  Perlembagaan Rakyat

  Hartal

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengikut Perlembagaan Rakyat, warna apa yang perlu dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu? (Buku teks m/s 130)

  answer choices

  Biru dan kuning

  Merah dan kuning

  Biru dan putih

  Merah dan putih

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  PUTERA-AMCJA menganjurkan hartal iaitu (Buku teks m/s 131)

  answer choices

  semua peniaga harus menyewakan kedai

  semua peniaga harus menutup kedai

  semua peniaga harus pindah milik kedai

  semua peniaga harus membuka kedai untuk 24 jam

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah British perlu melakukan dasar dekolonisasi? (Buku teks m/s 133)

  answer choices

  Saranan AMCJA

  Saranan PUTERA

  Saranan UMNO

  Saranan PBB

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud dekolonisasi? (Buku teks m/s 133)

  answer choices

  Penjajahan semula

  Berkerajaan sendiri

  Penjajahan berterusan

  Latihan berkerajaan

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948 (PTM) merupakan gabungan (Buku teks m/s 134)

  I. Singapura

  II. sembilan buah negeri Melayu

  III. dua buah Negeri-negeri Selat

  IV. tiga buah Negeri-negeri Selat

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah yang mengetuai Kerajaan Persekutuan? (Buku teks m/s 134)

  answer choices

  Sultan

  Gabenor

  Perdana Menteri

  Pesuruhjaya Tinggi British

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan sultan di peringkat negeri? (Buku teks m/s 134)

  answer choices

  menguruskan hal kewangan

  mengesahkan rang undang-undang

  membantu Pesuruhjaya Tinggi British

  mengetuai ketenteraan

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, siapakah yang tertakluk kepada kewarganegaraan jus soli? (Buku teks m/s 135)

  I. rakyat Raja

  II. rakyat British

  III. rakyat Singapura

  IV. rakyat Sabah dan Sarawak

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tingkah laku baik

  Tiada rekod jenayah

  Menguasai bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

  Taat kepada Persekutuan Tanah Melayu


  Ciri-ciri di atas merujuk kepada kewarganegaraan secara (Buku teks m/s 135)

  answer choices

  pendaftaran

  kuat kuasa undang-undang

  jus soli

  automatik

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rakyat Raja adalah dua golongan yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Siapakah dua golongan yang dimaksudkan itu? (Buku teks m/s 135)


  I. Orang India

  II. Orang Cina

  III. Orang Melayu

  IV. Orang Asli

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rakyat British merujuk kepada mereka yang lahir di (Buku teks m/s 135)


  I. Melaka dan Pulau Pinang

  II. Negeri-negeri Melayu

  III. Singapura

  IV. tanah jajahan British yang lain

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berapa ramai Raja Melayu yang menganggotai Majlis Raja-Raja? (Buku teks m/s 136)

  answer choices

  7

  8

  9

  10

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game