pencil-icon
Build your own quiz

World Languages

6th

grade

Image

Vietnamese 1

15
plays

17 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  khái niệm của ca dao là gì?

  Là một thể thơ dân gian có vần, có nhịp

  Hát ko có vần nhưng có nhịp

  Ko biết

  Thích thì hát thôi

 • 2. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Về là gì

  chịu

  Là thể loại văn có nội dung chê bai trong hiện tượng đời sống

  Là thể loại văn vần có nội dung chê hoặc khen về hiện tượng đời sống

 • 3. Open Ended
  10 seconds
  1 pt

  Chủ đề đầu tiên học trong năm nay là gì?

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?