Vrste knjigovodstvenih konta-Ponavljanje
39 minutes ago
nadaratkovicstrukovna
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Knjigovodstvena se konti dijele prema: kontima stanja, uspjeha, prema složenosti, prema samostalnosti, prema položaju u bilancu.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aktivni i pasivni konti su

  answer choices

  konta stanja

  konta uspjeha

  konta prema složenosti

  konta prema samostalnosti

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konti uspjeha su

  answer choices

  konti rashoda

  konti prihoda

  konti financijskog rezultata

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sintetički i analitički konti su

  answer choices

  konti stanja

  konti uspjeha

  konti prema složenosti

  konti prema samostalnosti

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konti prema samostalnosti su

  answer choices

  samostalni konti

  konti ispravaka vrijednosti

  prijelazni konti

  analitički konti

  sintetički konti

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konti prema položaju u bilanci su

  answer choices

  prijelazni konti

  konti bilančnih pozicija

  konti izvanbilančnih pozicija

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na aktivnom kontu se knjiži kada dođe do pojava nove ili odljeva postojeće imovine, odnosno kad se imovina povećava ili smanjuje.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Svako povećanje aktive knjiži se na dugovnoj strani .

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Svako smanjenje aktive knjiži se na potražnoj strani.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na kontu kapitala i obveza knjiži se kad se pojavi nova obveza, odnosno kad se ona poveća ili smanji.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Svako povećanje pasive (obveze) knjiži se na potražnoj strani.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Svako smanjenje pasive knjiži se na dugovnoj strani.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sintetički konto je skupni (zajednički) konto koji daje skupne podatke za pojedine skupine istih ili srodnih sredstava ili izvora sredstava, prihoda ili rashoda.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Analitički su konti raščlanjeni konti istoimena sintetičkoga konta, tj. oni su dio sintetičkoga konta.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Analitički konto sadržava

  answer choices

  raščlanjeni dio imovine

  raščlanjeni dio kapitala,

  prihoda

  rashoda

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Samostalnim kontom nazivamo svaki konto koji samostalno iskazuje podatke o kretanju i stanju imovine, glavnice, obveza, rashoda i prihoda neovisno o podatcima ostalih konta.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konti ispravka vrijednosti ili korekturni konti su

  answer choices

  samostalni su konti jer su njihovi podatci vezani za konte čiju vrijednost ispravljaju i svode ih na stvarnu vrijednost

  nesamostalni su konti jer su njihovi podatci vezani za konte čiju vrijednost ispravljaju i svode ih na stvarnu vrijednost

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na prijelaznim se kontima knjiženjem provode faze knjiženja poslovnog događaja

  answer choices

  koji ne prate isprave nastale u određenom razdoblju.

  koji prate jednu ispravu nastale u određenom razdoblju.

  koji prate dvije isprave nastale u određenom razdoblju.

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konti bilančnih pozicija su

  answer choices

  svi aktivni konti koji pri sastavljanju bilance iskazuju neko stanje.

  svi pasivni konti koji pri sastavljanju bilance iskazuju neko stanje.

  svi aktivni i pasivni konti koji pri sastavljanju bilance iskazuju neko stanje.

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konti izvanbilančnih pozicija

  answer choices

  jesu sastavni dio aktive i pasive.

  nisu sastavni dio aktive i pasive.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game