Državni proračun
7 minutes ago
davorkademo02819
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (15 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Državni proračun predlaže ________________.

  answer
  vlada RH
 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Državni proračun donosi

  answer choices

  Hrvatski sabor

  Ministarstvo financija

  Vlada RH

  Ministarstvo gospodarstva

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Postoje dvije vrste proračuna uravnoteženi i neuravnoteženi.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Izmjena zakonom donesenog proračuna uz dopuštenje ministra financija za eventualno prekoračenje proračunskih izdataka naziva se

  answer choices

  državna revizija

  državni prihodi

  rebalans proračuna

  državni rashodi

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ako su proračunski prihodi veći od proračunskih rashoda kažemo da je proračun

  answer choices

  deficitaran

  uravnotežen

  suficitaran

  rebalansiran

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ako su proračunski prihodi manji od proračunskih rashoda kažemo da je proračun

  answer choices

  deficitaran

  uravnotežen

  suficitaran

  rebalansiran

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kada se zbroje prihodi i rashodi državnog proračuna, proračuna izvanproračunskih korisnika i ostalih javnih institucija i poduzeća te izvanproračunskih fondova dobiva se

  answer
  konsolidirani proračun središnje države
 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Temeljna načela državnog proračuna su

  answer choices

  načelo javnosti

  načelo potpunosti

  načelo jedinstvenosti

  načelo ažurnosti

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Za koliko će se promijeniti veličina BDP-a ako se javni rashodi promijene za jednu jedinicu pokazuje

  answer
  multiplikator javnih rashoda
 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Za koliko će se promijeniti veličina BDP-a ako se veličina poreza promijeni za jednu jedinicu pokazuje

  answer choices

  multiplikator javnih rashoda

  investicijski mulitplikator

  porezni multiplikator

  multiplikator državne potrošnje

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Proračunski deficit se financira

  answer choices

  sredstvima iz pričuve HNB-a

  prodajom državne imovine

  zaduživanjem

  sredstvima iz mirovinskih fondova

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Svi dugovi opće države nastali zbog potrebe financiranja deficita proračuna opće države nazivaju se

  answer choices

  domaćim dugom

  stranim dugom

  općim dugom

  javnim dugom

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Javni dug u kratkom roku izaziva

  answer choices

  efekt prezaduživanja

  efekt istiskivanja

  efekt premještanja kapitala

  efekt staklenika

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Državni dug se definira kao dug općeg proračuna, a javni dug kao dug središnjeg proračuna.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Plan prihoda i rashoda jedne države u razdoblju od godine dana nazivamo ___________________________.

  answer
  državni proračun
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game