Bruto domaći proizvod
4 minutes ago
davorkademo02819
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (22 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Procesi koji se odnose na djelovanje poduzeća, ponašanje kućanstava, cijene pojedine robe i sl. spadaju u

  answer choices

  makroekonomske procese

  mikroekonomske procese

  trgovinske procese

  procese prodaje i kupnje

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Procesi koji se odnose na djelovanje gospodarstva u cjelini - ukupan rast ili pad proizvodnje, kretanje opće razine cijena i sl. spadaju u

  answer choices

  makroekonomske procese

  mikroekonomske procese

  globalne procese

  trgovinske procese

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Granicu između ostvarive i neostvarive proizvodnje prikazuje

  answer choices

  granica rasta

  granica proizvodnih mogućnosti

  granica troškova proizvodnje

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sve točke koje se nalaze na granici proizvodnih mogućnosti su

  answer choices

  ispod mogućnosti

  nedostižne

  efikasne

  neefikasne

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  U slučaju napretka tehnike i tehnologije u proizvodnom procesu dolazi do pomaka GPM

  answer choices

  ulijevo

  udesno

  gore

  dolje

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kada se GPM pomakne udesno ostvaruje se

  answer choices

  pad gospodarstva

  gospodarski razvoj

  gospodarski rast

  rast nezaposlenosti

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  BDP je

  answer
  novčani izraz vrijednosti proizvoda i usluga finalne potrošnje proizvedenih unutar jedne zemlje tijekom jedne godine.
 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Novčani izraz vrijednosti proizvoda i usluga finalne potrošnje koju su proizvele nacionalne tvrtke tijekom jedne godine nazivamo

  answer choices

  BDP

  GDP

  NNP

  BNP

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Intermedijarna dobra ne ulaze u BDP.

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kod proizvodnje kruha intermedijarno dobro je

  answer choices

  brašno

  traktor

  zemlja

  gnojivo

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Napišite formulu za mjerenje BDP-a prema ukupnim izdacima u društvu

  answer
  BDP = C + I + G + X
 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kada zbrojimo bruto domaći proizvod i neto faktorsko plaćanje iz inozemstva dobit ćemo

  answer choices

  neto nacionalni proizvod

  bruto nacionalni proizvod

  nacionalni dohodak

  raspoloživi dohodak

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Važan zaključak jednakosti triju makroekonomskih veličina je da je BDP= Y (ukupan dohodak) =

  answer choices

  AS (agregatna ponuda)

  BNP (bruto nacionalni proizvod)

  AD (agregatna potražnja)

  ND (nacionalni dohodak)

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultati proizvodnje gospodarstva koje koristi sve raspoložive resurse i posluje na granici proizvodnih mogućnosti predstavlja

  answer choices

  ostvareni BDP

  potencijalni BDP

  ostvareni BNP

  potencijalni BNP

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Vrijednost proizvodnje koju je ostvarilo jedno gospodarstvo u nekom vremenskom razdoblju naziva se ostvareni

  answer choices

  BNP

  BDP

  NNP

  RD

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  BDP jaz je razlika između ________________________________.

  answer
  potencijalnog i ostvarenog BDP-a.
 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Količina proizvedenih finalnih dobara pomnoženih sa njihovom tekućom (tržišnom) cijenom u promatranoj godini predstavlja

  answer choices

  nominalni NNP

  realni BDP

  nominalni BDP

  potencijalni BDP

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Količina proizvedenih finalnih dobara pomnoženih sa njihovom stalnom (tržišnom) cijenom u odabranoj/baznoj godini predstavlja

  answer choices

  nominalni NNP

  realni BDP

  nominalni BDP

  potencijalni BDP

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mjere promjene opće razine cijena su

  answer choices

  bazni indeksi

  indeksi cijena

  verižni indeksi

  skupni indeksi

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Najznačajniji indeksi cijena su

  answer choices

  CPI (indeks potrošačkih cijena)

  skupni indeksi

  indeks proizvođačkih cijena

  deflator BDP-a

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  CPI mjeri troškove tržišne _______________________________.

  answer
  košare potrošačkih roba i usluga.
 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dijeljenjem vrijednosti nominalnog BDP-a s vrijednošću realnog BDP-a dobijemo

  answer choices

  CPI

  deflator BDP-a.

  PPI

  indeks troškova života

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game