Physics

9th

grade

Image

Lý điện từ học

15
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều liên tục khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

  Đang tăng mà chuyển sang giảm

  Đang giảm mà chuyển sang tăng

  tăng đều đặn rồi giảm đều đặn

  Luân phiên tăng giảm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi:

  Cho nam châm nằm yên trong lòng cuộn dây

  Cho nam châm quay trước cuộn dây

  Cho nam châm đứng yên trước cuộn dây

  Đặt cuộn dây trong từ trường của một nam châm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm thì trong cuộn dây

  Xuất hiện dòng điện một chiều

  xuất hiện dòng điện xoay chiều

  Xuất hiện dòng điện không đổi

  không xuất hiện dòng điện

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?