SEJARAH KSSM TINGKATAN 4 BAB 4
3 hours ago
g_69188505_93368
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (12 questions)Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tugas British Military Administration (BMA)?


  I. mengembalikan kestabilan

  II. menubuhkan lebih banyak sekolah Inggeris

  III. bekerjasama dengan Komunis

  IV. memulihkan kepercayaan rakyat


  (Buku teks m/94)

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah British Military Administration (BMA) memulihkan keamanan dan kestabilan?


  (Buku teks m/s 94)

  answer choices

  membawa lebih ramai buruh asing

  menyeru rakyat menanan lebih banyak makanan

  membubarkan pasukan MPAJA

  menubuhkan unit ketenteraan baru

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud jus soli ? (Buku teks m/s 96)

  answer choices

  Syarat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir

  Syarat kewarganegaraan berdasarkan agama

  Syarat kewarganegaraan berdasarkan kaum

  Syarat kewarganegaraan berdasarkan jantina

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Membentangkan 13 perkara kandungan Malayan Union yang diluluskan oleh Parlimen British di London


  Pernyataan di atas merujuk kepada..

  (Buku teks m/s 96)

  answer choices

  Unit Perancangan Tanah Melayu

  Majlis Perundangan Malayan Union

  Kertas Putih 6274

  Majlis Eksekutif

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Malayan Union merupakan satu unit pentadbiran yang menyatukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu serta Negeri-Negeri Selat kecuali..


  (Buku teks m/s 97)

  answer choices

  Pulau Pinang

  Melaka

  Johor

  Singapura

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah bidang tugas Ahli Majlis Raja-Raja? (Buku teks m/s 97)

  I. Membincangkan bidang tugas Gabenor British

  II. Membincangkan syarat kerakyatan

  III. Membincangkan adat-istiadat Melayu

  IV. Membincangkan soal agama Islam

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kewarganegaraan melalui prinsip jus soli merangkumi (Buku teks m/s 97)


  I. Rakyat yang dilahirkan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak


  II. Rakyat yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura


  III. Berumur 18 tahun dan ke atas dan bermastautin selama 10 hingga 15 tahun


  IV. Berumur 15 tahun dan ke atas dan bermastautin selama 10 hingga 18 tahun

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar di atas merupakan seorang pegawai British yang menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan persetujuan raja-raja terhadap Malayan Union. Siapakah nama pegawai British tersebut?


  (Buku teks m/s 98)

  answer choices

  Sir Harold MacMichael

  H. C. Willan

  George Henry Hall

  A. T. Newboult

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Utusan Melayu

  Warta Negara

  Majlis


  Apakah persamaan ketiga-tiga akhbar tersebut dari segi kandungan?


  (Buku teks m/s 102)

  answer choices

  Menyokong gagasan Malayan Union

  Menyiarkan syarat-syarat kewarganegaraan jus soli

  Membantah dan mengutuk Malayan Union

  Membincangkan adat resam Melayu

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut siapakah bekas pegawai British yang menentang Malayan Union?


  (Buku teks m/s 103)


  I. Frank Swettenham

  II. George Maxwell

  III. H. C. Willan

  IV. George Henry Hall

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar di atas menunjukkan Persidangan Kongres Melayu yang diadakan di Kuala Lumpur dari 1 Mac 1946 hingga 4 Mac 1946. Apakah persetujuan Kongres Melayu tersebut?


  (Buku teks m/s 105)

  answer choices

  Menerbitkan akhbar Utusan Melayu

  Menghantar surat bantahan ke London

  Mengadakan perarakan menentang Malayan Union

  Menubuhkan United Malays National Organisation (UMNO)

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Orang Melayu menanggap hari lahirnya Malayan Union sebagai "Hari Kematian". Bagaimanakah orang Melayu bertindak sebagai tanda berkabung?


  (Buku teks m/s 105)

  answer choices

  Memakai pakaian berwarna hitam

  Memakai lilitan kain putih di songkok

  Memakai kain hitam di lengan

  Memakai pakaian berwarna putih

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game