QUIZ
Linii importante in triunghi
a year ago by
14 questions
Q.

Mediatoarea unui segment este

answer choices

un segment

o semidreaptă

o dreaptă

Q.

Bisectoarea unui unghi este

answer choices

un segment

o dreaptă

o semidreaptă cu originea în interiorul unghiului

o semidreaptă interioară unghiului, cu originea în vârful unghiului

Q.

Daca  dgd\perp g  ,  (d,g)\angle\left(d,g\right)  =... °\degree  

answer
90
Q.

Dacă în  Δ EDF\Delta\ EDF , [DA este bisectoare, atunci  \angle  ....  \equiv   \angle  .... .

answer
EDA, ADF
alternatives
ADE, ADF
FDA, ADE
FDA, EDA
Q.

Precizați valoarea de adevăr a propoziției: "Orice punct de pe mediatoarea segmentului MN este egal depărtat de M și N".

answer choices

Adevărat

Fals

Q.

Precizați valoarea de adevăr a propoziției: "Orice punct de pe bisectoarea unui unghi propriu este egal depărtat de laturile acestuia".

answer choices

Adevarat

Fals

Q.

Centrul cercului circumscris unui triunghi este punctul de intersecție al

answer choices

medianelor

înălțimilor

mediatoarelor

bisectoarelor

Q.

Centrul cercului înscris unui triunghi este punctul de intersecție al

answer choices

medianelor

mediatoarelor

înălțimilor

bisectoarelor

Q.

Centrul de greutate al unui triunghi este punctul de intersecție al

answer choices

medianelor

mediatoarelor

înălțimilor

bisectoarelor

Q.

Precizați valoarea de adevăr a propoziției: "Centrul de greutate al unui triunghi se află pe fiecare mediană la o treime de vărf și două treimi de bază".

answer choices

Adevărat

Fals

Q.

Ortocentrul unui triunghi este punctul de intersecție al

answer choices

medianelor

mediatoarelor

înălțimilor

bisectoarelor

Q.

Dacă AD este mediană în triunghiul ABC atunci

answer choices

BD \equiv DC

AD \perp BC

AD \parallel BC

BADDAC\angle BAD\equiv\angle DAC

Q.

Dacă AD este înălțime în triunghiul ABC, atunci

answer choices

D este mijlocul segmentului BC

AD \parallel BC

AD \perp BC

D este ortocentrul triunghiului ABC

Q.

Dacă dreapta d este mediatoarea segmentului AB, atunci

answer choices

d \parallel AB

d \perp AB și conține mijlocul segmentului AB

d este simetrică față de dreapta AB

AB este mediatoarea dreptei d

Quizzes you may like
11 Qs
Isosceles Triangles
22 plays
16 Qs
Preposition of Place
2.7k plays
15 Qs
Beginning Spanish
2.9k plays
14 Qs
Deportes
6.1k plays
11 Qs
Poison Tree
2.0k plays
12 Qs
España
2.4k plays
16 Qs
Toys
6.9k plays
15 Qs
Beauty and the Beast
7.0k plays
Why show ads?
Report Ad