SEJARAH KSSM TINGKATAN 4 BAB 5
a few seconds ago
aisy2308
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions)Show answers
  • Question 1
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Mengapakah Jawatankuasa Kerja diperkenalkan? (Buku teks m/s 126)

    answer choices

    Untuk menggantikan Malayan Union

    Untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

    Untuk mempercepatkan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu

    Untuk mengkaji semula Malayan Union

  • Question 2
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Siapakah yang menganggotai Jawatankuasa Kerja?

    (Buku teks m/s 126)

    I. Raja-raja Melayu

    II. Wakil UMNO dan pegawai British

    III. Wakil MCA dan MIC

    IV. Ketua tempatan Sabah dan Sarawak

    answer choices

    I dan II

    I dan IV

    II dan III

    III dan IV

  • Question 3
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Mengapakah golongan Melayu radikal membantah tindakan British? (Buku teks m/s 128)

    answer choices

    Tidak bersetuju dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu

    Hak istimewa orang Melayu terjejas

    Syarat kewarganegaraa yang masih longgar

    Menjalankan perundingan tertutup dengann UMNO

  • Question 4
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Tokoh di atas adalah antara golongan nasionalis Melayu radikal. Apakah peranan beliau? (Buku teks m/s 128)

    answer choices

    Mengetuai Barisan Tani Malaya (BATAS)

    Mengetuai Hisbul Muslimin

    Pengerusi Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)

    Presiden Angkatan Pemuda Insaf (API)

  • Question 5
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Apakah sebab All Malaya Council of Joint Action (AMCJA) menolak perjanjian persekutuan? (Buku teks m/s 128)

    answer choices

    Jawatankuasa Kerja menolak pandangan AMCJA

    Jawatankuasa Kerja tidak menjanjikan kemerdekaan

    Jawatankuasa Kerja mengetatkan syarat kerakyatan

    Jawatankuasa Kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu

  • Question 6
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Siapakah nama tokoh di atas dan apakah peranan tokoh tersebut? (Buku teks m/s 128)

    answer choices

    Tan Cheng Lock; Pengerusi AMCJA

    John Eber; Pengerusi MDU

    Chan Loo; Setiausaha PMFTU

    John Thivy; Presiden MIC

  • Question 7
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Diterbitkan oleh Ahmad Boestamam untuk membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka.


    Apakah nama akhbar yang dimaksudkan di atas? ( Buku teks m/s 129)

    answer choices

    Warta Malaya

    Majlis

    Suara Rakyat

    Utusan Melayu

  • Question 8
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    PUTERA-AMCJA menentang rangka Perjanjian Persekutuan 1948 oleh Jawatankuasa Kerja. Apakah alternatif yang dicadangkan oleh PUTERA-AMCJA? (Buku teks m/s 130)

    answer choices

    Suara Rakyat

    Testament Politik API

    Perlembagaan Rakyat

    Hartal

  • Question 9
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Mengikut Perlembagaan Rakyat, warna apa yang perlu dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu? (Buku teks m/s 130)

    answer choices

    Biru dan kuning

    Merah dan kuning

    Biru dan putih

    Merah dan putih

  • Question 10
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    PUTERA-AMCJA menganjurkan hartal iaitu (Buku teks m/s 131)

    answer choices

    semua peniaga harus menyewakan kedai

    semua peniaga harus menutup kedai

    semua peniaga harus pindah milik kedai

    semua peniaga harus membuka kedai untuk 24 jam

  • Question 11
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Mengapakah British perlu melakukan dasar dekolonisasi? (Buku teks m/s 133)

    answer choices

    Saranan AMCJA

    Saranan PUTERA

    Saranan UMNO

    Saranan PBB

  • Question 12
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Apakah maksud dekolonisasi? (Buku teks m/s 133)

    answer choices

    Penjajahan semula

    Berkerajaan sendiri

    Penjajahan berterusan

    Latihan berkerajaan

  • Question 13
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948 (PTM) merupakan gabungan (Buku teks m/s 134)

    I. Singapura

    II. sembilan buah negeri Melayu

    III. dua buah Negeri-negeri Selat

    IV. tiga buah Negeri-negeri Selat

    answer choices

    I dan II

    I dan IV

    II dan III

    III dan IV

  • Question 14
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Siapakah yang mengetuai Kerajaan Persekutuan? (Buku teks m/s 134)

    answer choices

    Sultan

    Gabenor

    Perdana Menteri

    Pesuruhjaya Tinggi British

  • Question 15
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Apakah peranan sultan di peringkat negeri? (Buku teks m/s 134)

    answer choices

    menguruskan hal kewangan

    mengesahkan rang undang-undang

    membantu Pesuruhjaya Tinggi British

    mengetuai ketenteraan

  • Question 16
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Antara berikut, siapakah yang tertakluk kepada kewarganegaraan jus soli? (Buku teks m/s 135)

    I. rakyat Raja

    II. rakyat British

    III. rakyat Singapura

    IV. rakyat Sabah dan Sarawak

    answer choices

    I dan II

    I dan IV

    II dan III

    III dan IV

  • Question 17
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Tingkah laku baik

    Tiada rekod jenayah

    Menguasai bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

    Taat kepada Persekutuan Tanah Melayu


    Ciri-ciri di atas merujuk kepada kewarganegaraan secara (Buku teks m/s 135)

    answer choices

    pendaftaran

    kuat kuasa undang-undang

    jus soli

    automatik

  • Question 18
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Rakyat Raja adalah dua golongan yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Siapakah dua golongan yang dimaksudkan itu? (Buku teks m/s 135)


    I. Orang India

    II. Orang Cina

    III. Orang Melayu

    IV. Orang Asli

    answer choices

    I dan II

    I dan IV

    II dan III

    III dan IV

  • Question 19
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Rakyat British merujuk kepada mereka yang lahir di (Buku teks m/s 135)


    I. Melaka dan Pulau Pinang

    II. Negeri-negeri Melayu

    III. Singapura

    IV. tanah jajahan British yang lain

    answer choices

    I dan II

    I dan IV

    II dan III

    III dan IV

  • Question 20
    60 seconds
    Report an issue
    Q.

    Berapa ramai Raja Melayu yang menganggotai Majlis Raja-Raja? (Buku teks m/s 136)

    answer choices

    7

    8

    9

    10

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game