SEJARAH KSSM TINGKATAN 4 BAB 7
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (25 questions)Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah konsep yang digunakan oleh Kesatuan Melayu Muda dalam memperjuangkan kemerdekaan?

  (Buku teks m/s 172)

  answer choices

  Melayu Raya

  Malaysia

  Merdeka

  Tanah Melayu untuk Malayan

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah slogan yang digunakan oleh Parti Kebangsaan Melayu Malaya?

  (Buku teks m/s 173)

  answer choices

  Melayu Raya

  Merdeka dengan Darah

  Merdeka

  Hidup Melayu-Merdeka

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Merdeka dengan Darah"

  Slogan di atas digunakan oleh

  (Buku teks m/s 172)

  answer choices

  Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak

  Pergerakan Pemuda Melayu (PPM)

  Angkatan Pemuda Insaf (API)

  Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Hidup Melayu"

  Slogan di atas digunakan oleh

  (Buku teks m/s 172)

  answer choices

  Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKML)

  Pergerakan Pemuda Melayu (PPM)

  Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak

  United Malays National Organisation (UMNO)

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah syarat yang dikenakan oleh British untuk memberi kemerdekaan? (Buku teks m/s 174)

  answer choices

  Penubuhan parti politik berasaskan kaum

  Kerjasama antara tiga kaum utama

  konsep Melayu Raya dilaksanakan

  Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak digabung menjadi Malaysia

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah matlamat Hizbul Muslimin? (Buku teks m/s 173)

  answer choices

  Kemerdekaan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut

  Kemerdekaan Tanah Melayu melalui perundingan

  Membina satu negara yang teguh dengan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

  Mencapai kemerdekaan Tanah Melayu sebagai sebuah negara Islam

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah moto yang digunakan oleh Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)?

  (Buku teks m/s 174)

  answer choices

  Kesamaan dan Keadilan untuk Penduudk Tanah Melayu

  Tanah Melayu untuk Malayan

  Hidup Melayu Merdeka

  Merdeka

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar di atas menunjukkan pengerusi Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC). Siapakah beliau?

  (Buku teks m/s 174)

  answer choices

  V.T. Sambanthan

  John Thivy

  E.E.C. Thuraisingham

  L.R. Doraisamy

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah CLC ingin meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu? (Buku teks m/s 177)

  answer choices

  Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)

  Pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Perundangan Persekutuan

  Kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui

  Penubuhan jawatankuasa pendidikan

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud Sistem Ahli?

  (Buku teks m/s 178)

  answer choices

  Sistem yang mengkaji semula pendidikan di Tanah Melayu

  Sistem yang menetapkan syarat-syarat kewarganegaraan PersekutuanTanah Melayu

  Sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu

  Sistem yang menjalankan pilihan raya pada peringkat majlis bandaran

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah yang melantik ahli dalam Sistem Ahli?

  (Buku teks m/s 179)

  answer choices

  Gabenor British

  Pesuruhjaya Tinggi British

  Rakyat Persekutuan Tanah Melayu

  Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah taraf seorang ahli dalam Sistem Ahli?

  (Buku teks m/s 179)

  answer choices

  Wakil rakyat

  Ahli Dewan Negara

  Menteri

  ADUN

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah yang memegang jawatan Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri dalam Sistem Ahli?

  (Buku teks m/s 178)

  answer choices

  Lee Tiang Keng

  E.E.C. Thuraisingham

  Dr Ismail Abdul Rahman

  Dato Onn Jaafar

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud sekolah vernakular?

  (Buku teks m/s 180)

  answer choices

  Sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar

  Sekolah yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar

  Sekolah yang menggunakan bahasa isyarat

  Sekolah yang menggunakan lebih daripada tiga bahasa sebagai bahasa pengantar

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan system persekolahan yang menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan?

  (Buku teks m/s 180)

  answer choices

  Menyatupadukan rakyat berbilang kaum

  Membolehkan rakyat menguasai pelbagai bahasa

  Menimbulkan jurang perbezaan ekonomi dan sosial antara rakyat berbilang kaum

  membawa kepada rusuhan kaum antara rakyat

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berdasarkan Laporan Barnes 1951, bahasa pengantar yang digunakan di sekolah rendah ialah

  (Buku teks m/s 180)

  answer choices

  Bahasa Melayu atau bahasa Cina

  Bahasa Melayu sahaja

  Bahasa Inggeris sahaja

  Bahasa Inggeris atau bahasa Melayu

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengikut Laporan Barnes, bahasa pengantar di sekolah menengah ialah (Buku teks m/s 180)

  answer choices

  Bahasa Melayu

  Bahasa Inggeris

  Bahasa Cina

  Bahasa Tamil

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Laporan Fenn-Wu 1951 memberi tumpuan kepada

  (Buku teks m/s 180)

  answer choices

  Pendidikan sekolah Melayu

  Pendidikan sekolah Inggeris

  Pendidikan sekolah Cina

  Pendidikan sekolah Tamil

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Ordinan Pelajaran 1952 diperkenalkan?

  (Buku teks m/s 181)

  answer choices

  membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan

  Memberi tumpuan kepada pendidikan sekolah Inggeris sahaja

  Menguatkuasakan penggunaan satu bahasa sahaja dalam sistem pendidikan

  Memfokuskan pembangunan pendidikan sekolah vernakular

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah benar mengenai pengajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil di bawah Ordinan Pelajaran 1952? (Buku teks m/s 181)

  I. Diajar di sekolah rendah

  II. Diajar di sekolah menengah

  III. Perlu ada sekurang-kurangnya 20 orang murid

  IV. Perlu ada sekurang-kurangnya 15 orang murid

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah benar mengenai Ordinan Pelajaran 1952? (Buku teks m/s 181)

  I. Terdapat dua jenis sekolah menengah

  II. Terdapat dua jenis sekolah rendah

  III. Bahasa Inggeris merupakan bahasa pengantar di sekolah menengah

  IV. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di sekolah menengah

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berdasarkan Laporan Woodhead 1955, bahasa apakah yang akan dijadikan sebagai bahasa pengantar sekolah menengah di Sarawak?

  (Buku teks m/s 182)

  answer choices

  Bahasa Iban

  Bahasa Melayu

  Bahasa Cina

  Bahasa Inggeris

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah"

  Pernyataan di atas merujuk kepada (Buku teks m/s 182)

  answer choices

  Laporan Woodhead 1955

  Ordinan Pelajaran 1952

  Laporan Barnes 1951

  Ordinan Pelajaran Koloni 1956

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah benar mengenai Sekolah Menengah Kebangsaan di bawah Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956? (Buku teks m/s 183)

  I. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar

  II. Bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran

  III. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar

  IV. Bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai mata pelajaran

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah pemimpin United Malays National Organisation? (Buku teks m/s 184)

  I. Ahmad Boestaman

  II. Dr. Burhanuddin al-Helmi

  III. Dato Onn Jaafar

  IV. Tunku Abdul Rahman

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game