Ponuda i potražnja na tržištu
2 days ago
02819
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ekonomski prostor na kojem se susreću ponuda i potražnja i razmjenjuju proizvodi i usluge putem novca nazivamo

  answer choices

  tržnica

  trampa

  tržište

  trgovina

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Automatsko reguliranje aktivnosti gospodarskih subjekata koje se odvija pomoću tržišnog mehanizma A. Smith je nazvao

  answer choices

  funkcijom tržišta

  ponudom

  nevidljivom rukom

  potražnjom

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Funkcije tržišta su

  answer choices

  opća

  selektivna

  alokativna

  distributivna

  informativna

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Količina nekog dobra ili usluge koju su kupci spremni kupiti na određenom tržištu u određeno vrijeme i pri određenoj cijeni naziva se

  answer
  potražnja
 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Ako se cijena dobra ili usluge smanjuje povećati će se količina potražnje." Ovo je

  answer choices

  zakon tržišta

  zakon ponude

  zakon potražnje

  zakon braće

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Količina proizvoda ili usluga koju su prodavači/proizvođači spremni prodati u određenom trenutku na određenom mjestu uz određene cijene nazivamo

  answer
  ponuda
 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Poraste li cijena nekog dobra zamijeniti ćemo ga drugim sličnim dobrom. Ovo je poznato kao

  answer choices

  efekt dohotka

  efekt staklenika

  efekt supstitucije

  efekt stampeda

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Čimbenici koji utječu na potražnju su

  answer choices

  komunikativnost potrošača

  kupovna moć potrošača

  cijene druge robe na tržištu

  ukus potrošača

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ako rastom dohotka raste i potražnja za određenim dobrima riječ je o

  answer choices

  inferiornim dobrima

  normalnim dobrima

  supstitutivnim dobrima

  komplementarnim dobrima

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Koja su sve supstitutivna dobra?

  answer choices

  grafitna olovka i rtalica

  čizme i čarape

  margarin i maslac

  usisivač i metla

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kada s rastom dohotka padne potražnja za određenim proizvodima govorimo o

  answer choices

  normalnim dobrima

  supstitutivnim dobrima

  inferiornim dobrima

  komplementarnim dobrima

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Koja su dobra komplementarna?

  answer choices

  automobil i gorivo

  skije i klizaljke

  naočale i leće

  olovka i papir

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Krivulja potražnje je

  answer choices

  pozitivnog nagiba

  negativnog nagiba

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Krivulja potražnje se označava slovom

  answer choices

  A

  S

  C

  D

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ako se mijenja samo cijena a svi ostali čimbenici ostanu nepromijenjeni govorimo o

  answer choices

  pomaku krivulje udesno

  pomaku krivulje ulijevo

  kretanju uzduž krivulje

  promjeni krivulje

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Prodavatelji su spremni ponuditi veću količinu robe po višim cijenama i obrnuto." Ovo je poznato kao

  answer choices

  zakon tržišta

  zakon ponude

  zakon potražnje

  zakon braće

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Čimbenici koji osim cijene utječu na izbor prodavatelja su

  answer choices

  ukusi potrošača

  troškovi proizvodnje određene robe

  tehnologija proizvodnje

  broj ponuditelja/proizvođača

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Krivulja ponude je

  answer choices

  negativnog nagiba

  pozitivnog nagiba

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mjesto gdje se ponuda i potražnja sijeku nazivamo

  answer choices

  sjecište

  točka ravnoteže

  točka pokrića

  kontaktna točka

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ponudu označavamo slovom

  answer choices

  A

  T

  D

  S

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game