Negativne poslovne komunikacije 2
19 days ago
davorkademo02819
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (24 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pisana poslovna komunikacija koja se sastavlja prilikom preuzimanja robe je

  answer choices

  narudžba

  otklon

  komisijski zapisnik

  opoziv

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Komisijski zapisnik je obavezno prilog

  answer choices

  ponudi

  prihvatu narudžbe

  otklonu

  reklamaciji

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Što je točno za komisijski zapisnik?

  answer choices

  sastavlja se pri preuzimanju robe ako ima nedostataka na robi

  kod grubog preuzimanja robe potpisuje ga vozač

  uvijek ga potpisuju dva člana komisije i voditelj nabave

  prodavatelju se dostavlja original kao prilog reklamaciji

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Požurnica je

  answer choices

  poslovna komunikacija kojom poslovnog partnera požurujemo da odgovori na našu komunikaciju.

  poslovna komunikacija kojom poslovnog partnera požurujemo da plati robu.

  poslovna komunikacija kojom poslovnog partnera požurujemo da izvrši preuzetu obvezu.

  poslovna komunikacija kojom poslovnog partnera požurujemo da što prije pošalje uzorke.

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Reklamacija može biti

  answer choices

  opća

  jednostavna

  točno definirana

  složena

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Komunikacija kojom kupac izvješćuje prodavatelja o primitku naručene robe i upozorava ga na nedostatke te robe naziva se

  answer choices

  komisijski zapisnik

  potvrda primitka narudžbe

  požurnica

  reklamacija

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prodavatelj požurnicom požuruje kupca da

  answer choices

  plati robu koju je primio.

  ispuni anketu koju mu je poslao.

  vrati povratnu ambalažu.

  pošalje narudžbu.

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pisana poslovna komunikacija kojom prodavatelj ili kupac poništava svoju prethodnu radnju nazivamo

  answer choices

  poništenje

  reklamacija

  opoziv

  otklon

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Opozvati može

  answer choices

  kupac svoju narudžbu

  prodavatelj svoju ponudu

  prodavatelj i kupac ugovor

  prodavatelj svoj opoziv

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ako poslovni partner negativno odgovori na prethodnu komunikaciju riječ je o

  answer choices

  otklonu

  opozivu

  opomeni

  reklamaciji

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Otklanja

  answer choices

  kupac ponudu prodavatelja

  prodavatelj uplatu kupca

  kupac potvrdu primitka narudžbe

  prodavatelj narudžbu

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nadu za daljnjom poslovnom suradnjom izražavamo u

  answer choices

  uvodu

  biti

  završetku

  pozdravu

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kod reklamacije od sporednih dijelova obavezno moramo imati

  answer choices

  dopisak

  način slanja

  privitak

  raspored kopija

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Reklamacija se uvijek treba slati

  answer
  preporučeno
 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  U privitku reklamacije nalazi se

  answer choices

  cjenik

  katalog

  komisijski zapisnik

  faktura

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pisana poslovna komunikacija u kojoj kupac i prodavatelj iskazuju svoju suglasnost u rješavanju poteškoća s ciljem realizacije prodajnog posla naziva se

  answer choices

  reklamacija

  opomena

  pogodba

  nagodba

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pisani odgovor poslovnog partnera na jednostavnu reklamaciju nazivamo

  answer
  jednostavna nagodba
 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pisana poslovna komunikacija kojom se poslovnog partnera izvješćuje o nastalim promjenama nazivamo

  answer choices

  obavijest o nagodbi

  obavijest o reklamaciji

  obavijest o knjiženju

  nagodba

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pisana poslovna komunikacija u kojoj prodavatelj upozorava kupca da nije izvršio svoju obvezu podmirivanja računa u dogovorenom roku naziva se

  answer choices

  požurnica

  opoziv

  reklamacija

  opomena

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pisana poslovna komunikacija kojom kupac prihvaća ili ne prihvaća postojanje obveze podmirenja računa naziva se

  answer choices

  prihvat opomene

  otpis opomene

  odgovor na opomenu

  otklon opomene

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pisana poslovna komunikacija kojom se od poslovnog partnera traži priznavanje ili ne priznavanje postojanja knjigovodstvene obveze ili potraživanja naziva se dopis o

  answer choices

  suglasnosti knjiženja

  suglasnosti obavijesti o knjiženju

  suglasnosti salda

  suglasnosti duga

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  IOS je skraćenica za

  answer choices

  iznos osnovnog salda

  izvadak otpisanih stavki

  iznos otpisanih salda

  izvadak otvorenih stavaka

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  U negativne poslovne komunikacije spadaju

  answer choices

  otklon

  upit

  opoziv

  opomena

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Grubo preuzimanje robe je preuzimanje robe

  answer choices

  od prijevoznika

  detaljnim vaganjem robe

  provjerom kvalitete robe

  od komisije za preuzimanje robe

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game