Istraživanje tržišta - 3.b
2 hours ago
02819
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
19 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Istraživanje tržišta je

  answer choices

  funkcija marketinga koja se bavi prikupljanjem, analiziranjem i objašnjavanjem podataka različite vrste.

  funkcija marketinga koja se bavi prikupljanjem, analiziranjem i objašnjavanjem podataka za potrebe donošenja racionalnih poslovnih odluka.

  funkcija marketinga koja se bavi prikupljanjem, analiziranjem i objašnjavanjem informacija i podataka za potrebe donošenja racionalnih poslovnih odluka.

  funkcija marketinga koja se bavi prikupljanjem, analiziranjem i objavom svih informacija.

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Temeljne zadaće istraživanja tršišta su

  answer choices

  prikupljanje informacija i podataka

  objava svih informacija i podataka

  analiziranje (obrada i analiza)

  objašnjenje rezultata (interpretacija)

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Neke od faza istraživanja tržišta su

  answer choices

  analiza situacije

  neformalno istraživanje

  prikupljanje i registracija podataka

  planiranje promocije

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  U fazi neformalnog istraživanja treba oblikovati

  answer choices

  formalno istraživanje

  radne hipoteze

  plan istraživanja

  pravila provedbe istraživanja

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pisani dokument o provedenom istraživanju naziva se

  answer choices

  hipoteza

  problem

  interpretacija

  izvješće

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Obrađeni podatak koji za primatelje ima značenje novosti naziva se (1 riječ)

  answer
  informacija
 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Podaci koji nastaju neposrednim zapažanjem stvarnosti koja se promatra nazivaju se

  answer choices

  pravi podaci

  sekundarni podaci

  primarni podaci

  osnovni podaci

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Podaci koji su dostupniji, jeftiniji i jednostavniji za aktiviranje i korištenje su

  answer choices

  izvorni podaci

  izvedeni podaci

  primarni podaci

  sekundarni podaci

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sekundarni izvori podataka mogu biti

  answer choices

  unutrašnji

  službeni

  neslužbeni

  primarni

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Metoda kod koje podatke dobijemo pomoću anketnog upitnika naziva se

  answer choices

  metoda promatranja

  metoda ispitivanja

  eksperimentalna metoda

  povijesna metoda

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mystery shopping jedna je od

  answer choices

  metoda promatranja

  eksperimentalnih metoda

  metoda ispitivanja

  povijesnih metoda

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kod eksperimentalne metode postoji eksperimentalna skupina koja se mjeri i testira i skupina koja služi za usporedbu a koju nazivamo

  answer choices

  rezervna skupina

  usporedna skupina

  kontrolna skupina

  objektivna skupina

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dulji razgovor s jednom osobom koji najčešće nije unaprijed određen naziva se

  answer choices

  tajni intervju

  skupni intervju

  dubinski intervju

  kontrolni intervju

 • Question 14
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Skupni intervju se provodi u skupini od

  answer choices

  4 - 6 ispitanika

  6 - 10 ispitanika

  8 - 12 ispitanika

  10 - 14 ispitanika

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Svojevrsno skladište različitih tržišnih informacija kojima se koristi uz pomoć razvijenih informacijskih tehnologija naziva se

  answer choices

  menadžerski informacijski centar

  marketinški informacijski studio

  marketinški informacijski centar

  marketinški informacijski sustav

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Metoda "Clippinga" je

  answer choices

  čitanje vijesti iz časopisa, novina, revija, televizije i sl. i njihovo pohranjivanje.

  izrezivanje vijesti iz časopisa, novina, revija, televizije i sl. i njihovo pohranjivanje.

  puštanje vijesti u časopise, novine, revije, televiziju i sl.

  korigiranje vijesti iz časopisa, novina, revija, televizije i sl. i njihovo objavljivanje.

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  MSPO je

  answer choices

  menadžerski sustav planiranja organizacije

  marketinški sustav planiranja oglašavanja

  marketinški sustav primanja obavijesti

  marketinški sustav potpore odlučivanju

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kod istraživanja cijena najviše nas zanimaju informacije o cijenama proizvoda konkurencije i informacije o

  answer choices

  željama i potrebama potrošača

  pravednoj cijeni za potrošače

  korisnosti proizvoda za potrošače

  kupovnoj moći potrošača

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kod istraživanja proizvoda korisne su informacije o

  answer choices

  ponudi konkurenata i njihovoj politici proizvoda

  mogućnostima korištenja transportom u dopremi proizvoda

  potražnji i potrebama potrošača, kupovnoj moći, motivaciji i sl.

  svojstvima koja bi trebao imati novi ili modificirani proizvod

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game