Biology

9th

grade

Image

BMA - Biologi Tingkatan 4 (Bab 1) Pengenalan Biology

814
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Biologi memberi maksud..............

  kehidupan dan alam sekitar

  kehidupan dan kajian

  kehidupan dan kesihatan

  kehidupan dan organisma

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Yang manakah antara bidang biologi berikut berkaitan dengan pertanian ?

  Ekologi

  Anatomi

  Botani

  Entimologi

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ahli virologi mempunyai kepakaran dalam bidang ........

  makanan

  penyakit

  hidupan laut

  ekosistem

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?