Biblija: Mozės istorija, pagal filmuką "Superknyga#4"
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
19 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kur gimė Mozė?

  answer choices

  Midijane

  Kannane

  Betliejuje

  Egipte

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kur Mozė užaugo?

  answer choices

  Egipto vergų stovykloje.

  Faraono - Egipto karaliaus rūmuose.

  Faraono tarnų namuose.

  Egipto žydų stovykloje.

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kaip buvo auklėjamas Mozė?

  answer choices

  Kaip žydas.

  Kaip hebrajas.

  Kaip egiptietis.

  Kaip krikščionis.

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kokioje šeimoje gimė Mozė?

  answer choices

  Hebrajų

  Egiptiečių

  Krikščionių

  Musulmonų

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kaip nutiko, kad Mozė užmušė vieną egiptietį, darbų prižiūrėtoją?

  answer choices

  Mozei patiko muštynės.

  Norėjo apginti vergus.

  Mozė gynėsi.

  Mozė nenorėjo dirbti.

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kur Mozė gyveno su savo šeima?

  answer choices

  Majamyje

  Midijane

  Malaizijoje

  Milane

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kuris faraonas buvo žiauresnis?

  answer choices

  Senasis

  Naujasis

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kas Mozei prakalbo degančiame krūme?

  answer choices

  Dievas

  Faraonas

  Angelas

  Vergas

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kodėl Mozė turėjo nusiauti batus, kai norėjo prieiti prie degančio krūmo?

  answer choices

  Nes žemė buvo šventa.

  Nes batai buvo purvini.

  Nes galėjo sudegti.

  Nes batai buvo negražūs.

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kodėl Dievas siuntė Mozę į Egiptą?

  answer choices

  Kad atsiprašytų už užmuštą darbininką.

  Kad grįžtų gyventi pas faraoną.

  Kad išvestų Izraelio tautą iš Egipto.

  Nes Dievui pagailo vergaujančios tautos.

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kokį stebuklą Dievas padarė su Mozės lazda?

  answer choices

  Pradangino lazdą.

  Pavertė lazdą gyvate.

  Sudegino lazdą.

  Pavertė lazdą kardu.

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kaip faraonas pasiėlgė su izraelitais, po pirmo Mozės apsilankymo pas jį?

  answer choices

  Iškėlė jiems puotą.

  Suteikė laisvą dieną.

  Pakėlė atlygį.

  Užkrovė daugiau darbo.

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ar faraono kerėtojams pavyko savo lazdas paversti gyvatėmis?

  answer choices

  Nelabai.

  Jie labai stengėsi.

  Puikiai pavyko.

  Nieko neišėjo.

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ką faraonas pasakė po antro Mozės apsilankymo pas jį?

  answer choices

  Kad tuoj pat išleis vergus iš Egipto.

  Kad užkraus dar daugiau darbo.

  Kad niekada jų neišleis iš Egipto.

  Kad išžudys visus vergus.

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kas nutiko, kai faraonas trečią kartą nesutiko išleisti Izraelio tautos iš Egipto?

  answer choices

  Mozė pavertė vandenį krauju.

  Faraoną užpuolė gyvatės.

  Mozė pavertė savo lazdą gyvate.

  Dievas aplankė faraoną sapne.

 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kokios nelaimės ištiko Egiptą, kai faraonas nesutiko išleisti vergų ketvirtą kartą?

  answer choices

  Egiptą užpuolė skėriai.

  Egiptą užpuolė varlės.

  Egiptiečius išbėrė votimis.

  Egiptą užpuolė varnos.

  Mirė gyvuliai.

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Su kuo Mozė iškeliavo į Egiptą?

  answer choices

  Su visa šeima.

  Su savo tėvu.

  Su savo sūnumi.

  Su broliu Aaronu.

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kaip Izraelio tauta perėjo Raudonąją jūrą?

  answer choices

  Dievas ją perskyrė.

  Dievas pastatė jiems tiltą.

  Jie ją perplaukė.

  Jie turėjo didelį laivą.

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kas nutiko faraono armijai, kai jie bandė pasivyti izraelitus?

  answer choices

  Jie paskendo.

  Sugedo jų karietos.

  Ištiko žemės drebėjimas.

  Užpuolė vilkai.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game