Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 KSSM
23 minutes ago
g_71063771_08324
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme?

  answer choices

  Perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara

  Perasaan yang membenci penjajah

  Semangat berjuang yang tinggi untuk mencapai matlamat

  Perjuangan menentang penjajah dengan pelbagai cara

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual berikut berkaitan dengan revolusi yang berlaku di Eropah pada abad ke-17 dan abad ke-18


  Tahun : 1688

  Revolusi : Revolusi Keagungan di England


  Tahun 1789 : Revolusi Perancis


  Apakah kesan revolusi tersebut terhadap Eropah

  answer choices

  Kuasa rakyat terjejas

  Ideologi komunis terlarang

  Kuasa raja mutlak diperkukuh

  Kerajaan berperlembagaan ditegakkan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Peristiwa X merupakan titik tolak kepada perkembangan nasionalisme di India.


  Peristiwa X ialah

  answer choices

  Satyagraha

  Semangat Bushido

  Dahagi India 1857

  Gerakan Islah

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nasionalisme di Jepun digerakkan oleh sikap masyarakat Jepun yang sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita dan sedia berkorban demi melaksanakan tanggunggjawab terhadap ketua dan negara.


  Pernyataan di atas merujuk kepada

  answer choices

  Satyagraha

  Kamikaze

  al-Urwah al-Wuthqa

  Semangat Bushido

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nasionalisme di Vietnam di Burma

  ( Myanmar ) pada mulanya digerakkan oleh golongan kelas pertengahan Pendidikan Barat berikutan pengaruh British yang mengancam kedudukan agama Buddha.

  Hal ini menyebabkan mereka menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906.


  Apakah isu yang digunakan oleh persatuan tersebut untuk membangkitkan nasionalisme?

  answer choices

  Isu kesihatan

  Isu kapitalisme

  Isu kasut

  Isu baju

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan tafsiran maksud nasionalisme oleh Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid.

  Sifat X
   \updownarrow  
  Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme
  Melayu ketika itu.
  Apakah sifat  X  yang dikaitkan dengan tafsiran tersebut?

  answer choices

  Satu bangsa 

  Daulat  tuanku 

  Cintai negaraku

  bersifat ke "Tanah Melayuan"

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bill of Rights telah digubal semasa Revolusi Keagungan (1688) di England.

  Apakah kuasa parlimen melalui perundangan tersebut?

  answer choices

  Mengutip cukai

  Melantik penasihat

  Mengawal kerajaan

  Menolak penjajahan

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jean Jacques Rousseau


  Tokoh berikut telah mengemukakan keunggulan suara rakyat dalam Revolusi Perancis 1789.

  Apakah gelaran terhadap suara rakyat tersebut?

  answer choices

  Kata sepakat

  Hasrat umum

  Tuntutan rakyat

  Impian bersama

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pertubuhan politik berikut telah membentuk jawatankuasa khas selepas Perang Dunia Kedua di India.


  Liga Muslim

  Kongres Kebangsaan India (INC )


  Mengapakah jawatankuasa khas tersebut dibentuk?

  answer choices

  Menggerakkan perang gerila

  Melancarkan gerakan dakyah

  Merangka pembahagian India

  Melakukan penentangan militan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan semangat yang diperkenalkan semasa era Pemulihan Meiji di Jepun.


  SEMANGAT BUSHIDO


  Apakah kesan pengenalan semangat tersebut terhadap Jepun?

  answer choices

  Menjadi negara perindustrian

  Mencapai kemajuan pendidikan

  Menghalang gerakan anti Barat

  Mengatasi kelemahan pemerintahan

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah ciri-ciri persamaan bagi parti-parti politik berikut?


  Katipunan di Filipina

  Parti Komunis di Indonesia

  Viet Nam Quoc Dang Dang


  I Bertindak secara revolusi

  II Pertubuhan bersifat radikal

  III Bekerjasama dengan penjajah

  IV Pemimpinnya berhaluan sederhana

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada tahun 1932,Parti Rakyat melancarkan revolusi di Thailand.

  Apakah kesan revolusi tersebut?

  answer choices

  Dasar tutup pintu dikuatkan

  Sistem raja berkuasa mutlak tamat

  Pemerintahan republik dilaksanakan

  Kuasa pembesar tempatan diperkukuhkan

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah penulisan kreatif berjaya mencetuskan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara?

  answer choices

  Memperkenalkan semangat jihad

  Mendorong gerakan radikal

  Mencetus idea revolusi

  Menyindir sikap penjajah

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual berikut berkaitan dengan usaha golongan intelektual berpendidikan Melayu di Tanah Melayu


  Pejabat Karang Mengarang

  Za'ba


  Apakah kepentingan penubuhan pejabat tersebut?


  I Mengasah bakat pelajar

  II Melatih ramai penterjemah

  III Menyatukan rumpun Melayu

  IV Menghasilkan buku berkualiti

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah strategi Jose Rizal apabila tuntutan beliau gagal mendapat perhatian kerajaan Sepanyol?

  answer choices

  Melancarkan gerakan bersenjata

  Membentuk Katipunan

  Menjalankan rundingan damai

  Menubuhkan Liga Filipina

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dialog berikut diucapkan oleh golongan nasionalis.


  Rakyat X : Kami menuntut kebebasan bersuara.

  Rakyat Y : Kami inginkan hak yang sama dengan bangsa Sepanyol.


  Ia merupakan tuntutan gerakan nasionalisme tahap di

  answer choices

  Indonesia

  IndoChina

  Burma

  Filipina

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, padanan yang manakah benar?

  (Penjajah - Negara dijajah)


  I British - IndoCina

  II British - Filipina

  III Belanda- Indonesia

  IV British - Burma

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan berikut merujuk kepada hasil karya Raden Adjeng Kartini.


  Habis Gelap Terbitlah Terang


  Apakah isu yang diketengahkan melalui penulisan novel di atas

  answer choices

  Pengembalian kuasa raja

  Kemunduran rakyat

  Hak bersuara

  Kemerdekaan mutlak

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh berikut merupakan seorang nasionalis India.

  Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan tokoh di atas dalam mencetuskan gerakan nasionalis di Asia Tenggara?


  I Menggunakan strategi enggan bekerjasama dengan penjajah dan mogok lapar

  II Melahirkan nasionalis bersikap sederhana

  III Memperjuangkan pembelaan terhadap kemerdekaan sahaja

  IV Menegakkan perjuangan melalui akbar La Solidaridad

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan nasionalisme di Asia.


  • Nasionalisme di India
  • Nasionalisme di China
  • Nasionalisme di Jepun


  Apakah persamaan yang terdapat pada nasionalisme tersebut?

  answer choices

  Membentuk negara bangsa

  Menjadi kuasa Imperialisme

  Menamatkan penjajahan kuasa asing

  Memulihkan kuasa golongan bangsawan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game