Biologi: Pembiakan dan pertumbuhan & Pewarisan
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
32 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Proses pembentukan gamet pada perempuan dikenali sebagai apa?

  answer choices

  Oogenesis

  Spermatogenesis

  Persenyawaan

  Ovari

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan sistem pembiakan perempuan.

  Antara bahagian yang berlabel, yang manakah menghasilkan ovum?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pembentukan sperma dalam manusia berlaku di dalam..

  answer choices

  Zakar

  Skrotum

  Vas deferens

  Seminiferous tubules

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kitar haid yang berhenti dikenali sebagai....

  answer choices

  Sindrom pra haid

  Putus haid

  Andropaus

  Pengovuman

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan peringkat -peringkat kitar haid.

  Peringkat yang manakah mewakili pengovuman?

  answer choices

  P

  Q

  R

  S

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara hormon berikut, yang manakah yang merangsang perkembangan korpus luteum?

  answer choices

  Hormon perangsang folikel (FSH)

  Hormon peluteinan (LH)

  Estrogen

  Progesteron

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan kepekatan hormon Y semasa kitar haid.

  Apakah hormon Y?

  answer choices

  Estrogen

  Progesterone

  Hormon peluteinan

  Hormon perangsang folikel

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Di manakah persenyawaan berlaku?

  answer choices

  Faraj

  Uterus

  Ovari

  Tiub Falopio

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah urutan perkembangan zigot manusia yang betul?

  answer choices

  Zigot----->morula ----> blastosista ------->embrio

  Morula-----> zigot ----> blastosista ------->embrio

  Blastosista --->morula ---> zigot ------->embrio

  Zigot----->blastosista----> morula ------->embrio

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kembar siam terbentuk apabila....

  answer choices

  Satu ovum disenyawakan oleh dua sperma

  Dua ovum disenyawakan oleh dua sperma

  Dua ovum disenyawakan oleh satu sperma

  Satu ovum disenyawakan oleh satu sperma dan tidak terpisah dengan sempurna

 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara bahan berikut, yang manakah dihalang daripada memasuki sistem peredaran fetus?

  answer choices

  Oksigen

  Antibodi

  Karbon dioksida

  Hormon

 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan bahagian-bahagian bunga.

  Struktur manakah yang menghasilkan debunga?

  answer choices

  W

  X

  Y

  Z

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan ovul matang dengan bahagian yang berlabel P, Q, R dan S.


  Antara berikut yang manakah akan berkembang menjadi ovum?

  answer choices

  P

  Q

  R

  S

 • Question 14
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan pertumbuhan primer pada akar tumbuhan. Antara yang berikut, yang manakah merupakan zon pemanjay?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 15
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah bukan merupakan organ pembiakan betina pada bunga?

  answer choices

  Stigma

  Stamen

  Stil

  Ovul

 • Question 16
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara tisu berikut, yang manakah tidak wujud pada tumbuhan monokotiledon?

  answer choices

  Floem

  Kolenkima

  Parenkima

  Kambium

 • Question 17
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah bentuk lengkung pertumbuhan bagi manusia?

  answer choices

  Linear

  Eksponen

  Sigmoid

  Parabola

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog.

  Antara pasangan berikut, yang manakah mewakili alel homozigot?

  answer choices

  P dan p

  Q dan q

  R dan R

  S dan S

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  AA dan aa merupakan dua genotip induk dalam satu kacukan monohidrid. Sekiranya tumbuhan F1 dikacukkan, berapa peratuskah generasi F2 akan menunjukkan fenotip dominan?

  answer choices

  0%

  50%

  75%

  100%

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan pasangan kromosom yang terdapat dalam satu badan seorang individu yang menghidap suatu penyakit genetik.


  Pasangan kromosom yang manakah merupakan penyebab penyakit ini?

  answer choices

  3

  6

  21

  23

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan batang dikotiledon berkayu


  Bahagian manakah yang mewakili xilem yang berasal dari maristem apeks

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semasa perkembangan pundi embrio dalam kebanyakan tumbuhan berbunga, sel tengah adalah binukleus dan akan membentuk endosperma bernutrien dalam biji benih.

  Selepas persenyawaan, apakah aras ploidi bahi endosperma?

  answer choices

  Haploid

  Diploid

  Triploid

  Tetraploid

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan keratan memanjang bunga.

  Struktur yang manakah mengandungi sel haploid?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan keratan biji benih yang bercambah.


  Struktur apakah yang berlabel X, Y, dan Z?

  answer choices

  X: perikarpa

  Y: plumul

  Z: testa

  X: plumul

  Y: radikal

  Z: perikarpa

  X: testa

  Y: plumul

  Z: kotiledon

  X: testa

  Y: radikal

  Z: kotiledon

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan embrio dalam uterus.

  Struktur yang manakah mengandungi cecair yang melindungi embrio daripada kejutan?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan perkembangan zigot manusia.

  Proses yang manakah diwakili oleh J?

  answer choices

  Penempelan

  Persenyawaan

  Gametogenesis

  Gastrulasi

 • Question 27
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah antara berikut yang merujuk kepada fenotip seseorang individu?

  answer choices

  Kandungan genetik

  Rupa bentuk fizikal

  Alel resesif

  Alel dominan

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah genotipnya jika satu individu mempunyai fenotip resesif untuk satu trait?

  answer choices

  Heterozigot

  Homozigot dominan

  Sama ada homozigot redesign atau heterozigot

  Homozigot resesif

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan kacukan antara dua induk heterozigot.

  Antara dua proses yang berikut, manakah yang terbaik diwakili oleh rajah tersebut?

  answer choices

  Penggabungan semula dan kodominan

  Pengasingan dan pewarnaan segera

  Pengasingan dan penggabungan semula

  Kedominan dan rangkaian gen

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Salasilah genetik didapati bahawa ianya menunjukkan hanya lelaki yang terkesan oleh penyakit tertentu.

  Apakah jenis pewarnaan ini?

  answer choices

  Dominan

  Rangkaian seks

  Resesif

  Mutan

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Seorang lelaki yang mempunyai penyakit rangkaian X dominan berkahwin dengan perempuan yang tidak mempunyai penyakit itu.

  Apakah kebarangkalian anak perempuan mereka akan mempunyai penyakit ini?

  answer choices

  0%

  25%

  75%

  100%

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan pewarnaan buta warna dalam tiga generasi.


  Antara berikut, pernyataan manakah yang betul tentang genotip S dan T berkenaan buta warna?

  answer choices

  Kedua-duanya membawa alel resesif

  S adalah pembawa fan T adalah homozigot

  Kedua-duanya homozigot resesif

  S adalah homozigot dominan dan T adalah pembawa

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game