Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 KSSM
6 hours ago
g_71063771_08324
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerajaan manakah yang mewariskan ciri-ciri negara bangsa kepada Kesultanan Melayu Melaka?

  answer choices

  Kerajaan Srivijaya

  Kerajaan Majapahit

  Kerajaan Johor-Riau

  Kerajaan Kedah Tua

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sistem pentadbiran yang diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka?

  answer choices

  Sistem Pembesar Berpusat

  Sistem Pembesar Empat Lipatan

  Sistem Pentadbiran Melayu Melaka

  Sistem Pembesar Enam Belas Lipatan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Undang-undang manakah yang digunakan dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka?


  I Undang-undang Pelabuhan Melaka

  II Undang-undang Adat Melaka

  III Undang-undang Laut Melaka

  IV Hukum Kanun Melaka

  answer choices

  A. I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pelbagai lambang kebesaran seperti nobat dan adat istiadat


  Apakah kepentingan lambang kebesaran tersebut?

  answer choices

  Membuktikan keturunan raja

  Menunjukkan kedaulatan raja

  Mengambarkan kemewahan raja

  Menandakan kawasan pemerintahan

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual yang berikut berkaitan dengan revolusi yang berlaku di Eropah pada abad ke 17 dan abad ke 18.


  Tahun Revolusi


  1688 Revolusi Keagungan di England

  1789 Revolusi Perancis


  Apakah kesan revolusi tersebut terhadap Eropah?

  answer choices

  Kuasa rakyat terjejas

  Ideologi komunis terhalang

  Kuasa raja mutlak diperkukuhkan

  Kerajaan perlembagaan ditegakkan

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual berikut berkaitan dengan tindakan pemerintah Thailand .


  Pemerintah Thailand


  Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn

  memperkenalkan sistem birokrasi Barat di Thailand.


  Mengapakah pemerintahan Thailand mengambil tindakan tersebut?

  answer choices

  Menyaingi kuasa besar

  Mengukuhkan kuasa rakyat

  Mengekalkan kedaulatan negara

  Memantapkan kedudukan parlimen

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Soalan berikut berdasarkan gambar Jelutong Press.


  Apakah kesan daripada penubuhannya?

  answer choices

  Memakmurkan ekonomi

  Menggalakkan persaudaraan Islam

  Mengembangkan fahaman demokrasi

  Menyemarakkan kegiatan nasionalisme

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Senarai berikut merupakan cerpen yang dihasilkan sebelum Perang Dunia Kedua.


  " Rumah Besar Tiang Sebatang "

  " Cerita Awang Putat "

  " Di sini Kita Bukannya Orang Dagang "


  Apakah tema cerpen tersebut?

  answer choices

  Menyekat pengaruh komunis

  Mewujudkan perpaduan kaum

  Memperjuangkan nasib bangsa

  Mengurangkan pengaruh golongan radikal

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kemunculan dan kemasyhuran kerajaan Alam Melayu membuktikan asas negara bangsa bermula

  answer choices

  sebelum kedatangan Barat

  selepas kedatangan Barat

  semasa pemerintahan Barat

  sewaktu penjajahan Barat

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerajaan berikut terletak di selatan dan tengah Vietnam

      Kerajaan  Champa

  Apakah pusat pentadbiran kerajaan tersebut?

  answer choices

  Inderapura

  Palembang

  Champa

  Harihalaya

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pengasas kerajaan Srivijaya ialah Dapunta Hyang Sri Jayanasa.Kerajaan ini menjadi empayar kerana kebijaksanaan dan kewibawaan pemerintahannya.Namun begitu,kerajaan ini turut mengalami kemerosotan dalam pemerintahanya.


  Apakah punca yang membawa kepada kejatuhan kerajaan tersebut?

  answer choices

  Srivijaya diserang Portugis

  Serangan Raja Chola dari Selatan India

  Serangan oleh kerajaan Chenla

  Ditawan oleh Dai Viet

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerajaan manakah yang mewariskan ciri-ciri negara bangsa kepada Kesultanan Melayu Melaka

  answer choices

  Kerajaan Srivijaya

  Kerajaan Majapahit

  Kerajaan Johor -Riau

  Kerajaan Kedah Tua

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh berikut merupakan pengasas Kesultanan Johor-Riau.Baginda merupakan putera kepada Sultan Mahmud Syah dan Tun Fatimah.


  RAJA ALI


  Apakah gelaran yang digunakan selepas menaiki tahka?

  answer choices

  Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah

  Sultan Abdul Jalil Muayat Shah

  Sultan Alauddin Riayat Shah I

  Sultan Alauddin Riayat Syah II

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sistem pentadbiran yang diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka?

  answer choices

  Sistem Pembesar Berpusat

  Sistem Pembesar Empat Lipatan

  Champa

  Harihalaya

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran,peraturan,masyarakat yang tersusun dan corak politiknya yang tersendiri bagi membentuk negara bangsa.


  Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka.


  I Wilayah naungan

  II Wilayah taklukan

  III Kerajaan

  IV Undang-undang

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pelbagai lambang kebesaran seperti adat isitiadat penggunaan warna,nobat regalia dan cap mohor.


  Apakah kepentingan lambang kebesaran tersebut?

  answer choices

  Membuktikan keturunan raja

  Menunjukkan kedaulatan raja

  Mengambarkan kemewahan raja

  Menandakan kawasan pemerintahan

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bendahara Tun Perak merupakan bendahara yang paling lama berkhidmat dalam Kesultanan Melayu Melaka.


  Antara berikut,yang manakah merupakan tugas dan peranan


  I Mengurus perbendaharaan

  II Menjaga keselamatan Kota Melaka

  III Ketua pentadbir

  IV Pemangku Sultan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bendahara Tun Perak merupakan bendahara yang paling lama berkhidmat dalam Kesultanan Melayu Melaka.


  Antara berikut,yang manakah merupakan tugas dan peranan


  I Mengurus perbendaharaan

  II Menjaga keselamatan Kota Melaka

  III Ketua pentadbir

  IV Pemangku Sultan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual berikut berkaitan dengan revolusi yang berlaku di Eropah pada abad ke-17 dan abad ke-18


  Tahun : 1688

  Revolusi : Revolusi Keagungan di England


  Tahun 1789 : Revolusi Perancis


  Apakah kesan revolusi tersebut terhadap Eropah

  answer choices

  Kuasa rakyat terjejas

  Ideologi komunis terlarang

  Kuasa raja mutlak diperkukuh

  Kerajaan berpelembagaan ditegakkan

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dalam kontek Melayu sebelum merdeka,Nasionalisme digunakan untuk merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri.


  Pernyataan di atas merupakan pendapat tokoh iaitu____

  answer choices

  Hans Kohn

  Dr. R. Suntharalingam

  Profesor William R. Roff

  Profesor Emeritus Tan Sri

  Dr.Khoo Kay Kim

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game