KUIZ KIMIA TINGKATAN 4 (BAB 4 : JADUAL BERKALA UNSUR)
11 hours ago
g_10322312_71450
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
26 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara ahli sains berikut yang manakah TIDAK menyumbang terhadap kemajuan Jadual Berkala?

  answer choices

  A. Lothar Meyer

  B. John Newlands

  C. Michael Faraday

  D. Dmitri Mendeleev

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan perwakilan piawai bagi unsur X.

  Antara berikut, yang manakah benar tentang X?

  answer choices

  A. Atom X mempunyai 35 neutron

  B. X kekal sebagai pepejal dalam suhu bilik

  C. Susunan electron atom X ialah 2.8.8

  D. X adalah dalam kumpulan 17 dan kala 3 di dalam Jadual Berkala Unsur.

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Neon tidak bertindak balas dengan unsur lain.

  Antara pernyataan berikut, yang manakah benar mengenai neon?

  answer choices

  A. Neon sentiasa bergabung dengan diri sendiri

  B. Neon wujud sebagai gas monoatom

  C. Neon mempunyai susunan elektron ocktet yang stabil

  D. Neon mempunyai susunan elektron duplet yang stabil

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah kereaktifan unsur-unsur dalam Kumpulan 1 bertambah apabila menuruni kumpulan?

  answer choices

  A. Saiz atom bertambah

  B. Takat didih berkurang

  C. Bilangan petala yang mengandungi elektron bertambah

  D. Tarikan nukleus terhadap elektron valens berkurang

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah unsur-unsur dalam Jadual Berkala disusun?

  answer choices

  A. Mengikut pertambahan jisim molekul relatif

  B. Mengikut pertambahan jisim atom relatif

  C. Mengikut pertambahan nombor nukleon

  D. Mengikut pertambahan nombor proton

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Susunan elektron bagi atom gas adi boleh diwakili oleh

  answer choices

  2.1

  2.8

  2.8.4

  2.8.7

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pemilik sebuah restoran ingin menggunakan lampu elektrik berwarna-warni untuk menarik pelanggan.


  Bahan manakah yang sesuai digunakan dalam lampu itu?

  answer choices

  Neon

  Argon

  Kripton

  Xenon

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unsur manakah dalam Jadual Berkala berikut membentuk sebatian berwarna?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan manakah benar mengenai unsur dalam jadual?

  answer choices

  Q kurang elektropositif daripada P

  Saiz atom Q lebih kecil daripada P

  Kedua-dua unsur-unsur P and Q tidak dapat mengkonduksi elektrik

  P dan Q terletak dalam kumpulan yang sama dalam Jadual Berkala

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z adalah satu unsur yang boleh bertindakbalas dengan air untuk menghasilkan gas hidrogen.

  Yang manakah antara berikut adalah susunan elektron Z?

  answer choices

  2.4

  2.8.7

  2.8.8.1

  2.8

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah pernyataan berikut adalah benar tentang unsur G?


  I. Ianya terletak dalam Kala 3 jadual berkala.

  II. Ianya terletak dalam Kumpulan 13.

  III. Ion bagi G ialah G3-.

  IV. G membentuk sebatian ion dengan formula G2O3

  apabila bertindak balas dengan oksigen

  answer choices

  I dan II sahaja

  II dan IV sahaja

  II dan III sahaja

  I, II dan IV sahaja

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan satu model atom.

  Siapakah yang memperkenalkan model ini?

  answer choices

  Niels Bohr

  John Dalton

  James Chadwick

  Ernest Rutherford

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara susunan elektron berikut, yang manakah mempunyai elektron valens yang sama dengan atom dalam rajah?

  answer choices
 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah mewakili susunan elektron bagi suatu unsur kumpulan satu?

  answer choices
 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ion G²- mempunyai 10 elektron dan 11 neutron. Berapakah nombor nukleon bagi ion ini?

  answer choices

  21

  19

  23

  11

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan manakah yang menerangkan mengapa saiz atom unsur-unsur Kala 3 berkurang apabila merentasi kala dalam Jadual Berkala?

  answer choices

  Bilangan proton bertambah

  Jisim atom relatif bertambah

  Bilangan elektron valens bertambah

  Bilangan petala yang berisi elektron bertambah

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unsur J mempunyai 9 proton manakala unsur K mempunyai 17 proton.

  Pernyataan manakah benar tentang unsur J dan K?


  I. Atom J dan K mempunyai 7 elektron valens

  II. Unsur J adalah kurang reaktif daripada unsur K.

  III. Saiz atom J adalah lebih besar daripada atom K.

  IV. Unsur J dan K berada dalam kumpulan yang sama dalam Jadual Berkala

  answer choices

  I dan III sahaja

  I dan IV sahaja

  II dan III sahaja

  II dan IV sahaja

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan susunan elektron bagi atom Z. Pasangan yang manakah betul tentang kedudukan unsur Z dalam Jadual Berkala?

  answer choices

  Kumpulan 5, Kala 2

  Kumpulan 5, Kala 3

  Kumpulan 15, Kala 2

  Kumpulan 15, Kala 3

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah benar tentang unsur-unsur tersebut?

  answer choices

  Saiz atom X adalah terbesar diikuti Y dan Z.

  Mempunyai bilangan petala berisi elektron yang sama.

  Kereaktifan semakin berkurang dalam turutan X, Y dan Z

  Bertindak balas dengan gas oksigen untuk membentuk oksida bes

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ion Q2- mempunyai susunan elektron 2.8. Antara berikut, yang manakah susunan elektron bagi atom Q?

  answer choices
 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unsur Z berada dalam kumpulan yang sama dengan Klorin dalan Jadual Berkala. Antara pernyataan berikut, yang manakah sifat kimia unsur Z?

  answer choices

  Bertindak balas dengan air menghasilkan larutan beralkali.

  Bertindak balas dengan natrium untuk menghasilkan pepejal hitam

  Bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan larutan berasid.

  Bertindak balas dengan ferum panas menghasilkan pepejal perang.

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sifat unsur akan berubah apabila merentasi kala dari kiri ke kanan dalam Jadual Berkala. Yang manakah benar tentang perubahan tersebut?

  answer choices

  Takat didih meningkat

  Sifat oksida bes meningkat

  Kekonduksian elektrik meningkat

  Keelektronegatifan meningkat

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah adalah susunan saiz atom yang betul dalam urutan menurun?

  answer choices

  R, Q, P

  R, P, Q

  P, Q, R

  Q, R, P

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara unsur A,B,C dan D dalam Jadual Berkala. Yang manakah wujud sebagai gas monoatom?

  answer choices

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, unsur manakah membentuk oksida yang boleh bertindak balas dengan kedua-dua asid hidroklorik dan juga larutan natrium hidroksida?

  answer choices

  S

  P

  Si

  Al

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Susunan saiz atom bagi unsur-unsur W, X, Y dan Z secara menaik ialah

  answer choices

  W, X, Y, Z

  W, Z, Y, X

  X, Y, Z , W

  Z, Y, X, W

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game