Social Studies

10th

grade

Image

Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika

93
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  salah satu faktor penghambat integrasi nasional adalah...

  adaanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah

  penggunaan bahasa Indonesia

  adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama dalam pancasila

  adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidak merataan hasil - hasil pembangunan

  adanya jiwa solidaritas, toleransi, dan semangat gotong royong

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  berikut termasuk alat - alat pemersatu bangsa, kecuali....

  dasar negara pancasila

  lambang negara burung garuda

  lagu kebangsaan Indonesia raya

  Bahasa Indonesia

  alat komunikasi

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  salah satu kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah....

  memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan didalam pemerintahan

  mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh

  mendapatkan pekerjaan yang layak

  kemerdekaan besifat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai Undang - Undang yang berlaku

  memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing - masing yang dipercayai

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?