QUIZ
PERNIAGAAN TINGKATAN 5 - BAB 5
a year ago by
10 questions
Q.

Seseorang yang dapat mereka cipta keluaran baharu yang tidak pernah dicipta oleh orang lain dikatakan mempunyai ciri


A kreatif

B inovatif

C berpandangan jauh

D berani mengambil risiko

answer choices

A

B

C

D

Q.

Apakah cirri keperibadian usahawan yang dimiliki oleh seseorang yang berusaha mengubahsuai sesuatu produk supaya menjadi lebih bermutu?


A Kreatif

B Inovatif

C Berpandangan jauh

D Berinisiatif dan berpandangan jauh

answer choices

a

b

c

d

Q.

Maklumat di bawah berkaitan Encik Haiqal.


Encik Haiqal merupakan seorang penjual

buku sekolah. Beliau terbaca satu

laporan yang mengatakan bahawa bilangan pelajar sekolah akan bertambah pada

kadar 15% - 25% setiap tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2025. Beliau berjaya memujuk beberapa orang rakannya yang mempunyai

kemahiran dan pengalaman bekerja dalam bidang penerbitan dan pemasaran untuk

menubuhkan sebuah syarikat penerbitan buku sekolah.


Apakah cirri keperibadian usahawan yang dimiliki oleh Encik Haiqal?

I Fleksibel

II Berdikari

III Semangat sepasukan

IV Pandai mengambil peluang

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

answer choices

a

b

c

d

Q.

Tindakan manakah yang dapat membantu usahawan membina jenama yang kukuh dalam jangka panjang?


A Memberi diskaun

B Menghasilkan produk bermutu

C Menjual produk pada harga murah

D Menjalankan promosi jualan yang intensif

answer choices

A

B

C

D

Q.

Maklumat yang berikut berkaitan dengan factor penyumbang untuk memulakan perniagaan.


Kementerian Pembangunan Usahawan dan

Koperasi Malaysia (MECD) member bantuan khidmat nasihat dan rundingan kepada

usahawan


Apakah faktor berkenaan?


A Modal

B Pemasaran

C Kemahiran

D Bantuan professional

answer choices

A

B

C

D

Q.

Mengapakah pemilihan lokasi perniagaan yang sesuai penting untuk kejayaan usahawan ?


A Memudahkan aktiviti promosi

B Dapat meminimumkan kos sewa

C Dapat memaksimakan jualan dan keuntungan

D Memudahkan usahawan mendapat pembiayaan

answer choices

A

B

C

D

Q.

Pernyataan manakah yang paling tepat bagi stok bergerak perlahan?

A Mudah dijual kerana biasanya berharga murah

B Berisiko tinggi kerana boleh ketinggalan zaman

C Usahawan perlu membuat tempahan yang kerap

D Permintaan oleh pelanggan untuk stok adalah tinggi

answer choices

A

B

C

D

Q.

Maklumat di bawah ini berkaitan dengan satu tujuan pemasaran

Membantu usahawan meningkatkan jualan

produk

Bagaimanakah pemasar mencapai tujuan ini?


I Mengagihkan produk ke pasaran baru

II Mengeluarkan produk secara besar-besaran

III Melatih pekerja meningkatkan mutu produk

IV Memujuk pengguna membeli produk melalui promosi


A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

answer choices

A

B

C

D

Q.

Bagaimanakah kerjaya dalam bidang perniagaan memberi faedah kepada matlamat peribadi seorang usahawan?


A Dapat melaksanakan tanggungjawab social perniagaan

B Menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada masyarakat

C Memberi kebebasan mengurus kehidupan harian diri dan keluarga

D Dapat menghasilkan pelbagai produk yang memenuhi keperluan

pengguna

answer choices

A

B

C

D

Q.

Siapakah yang memiliki ciri-ciri keperibadian seorang usahawan?

A. Encik Hong merupakan seorang yang berinisiatif dan dapat merebut peluang perniagaan

B. Encik Yong suka menjalankan perniagaan yang tiada risiko kegagalan

C. Cik Aini berpuas hati dengan perniagaan milikan tunggalnya

D. Cik Saraswati hanya menjalankan aktiviti jual beli perniagaan

answer choices

A

B

C

D

Quizzes you may like
10 Qs
Matematik Tahun Dua
1.2k plays
11 Qs
Matematik Pengguna: Pengurusan Kewangan
2.4k plays
20 Qs
Seni Budaya
918 plays
10 Qs
Matematik Pengguna
2.8k plays
10 Qs
Antonim ( Lawan Kata )
2.4k plays
Social Studies- 1st
10 Qs
Pro Perniagaan
4.0k plays
10 Qs
Nombor Perdana
650 plays
10 Qs
二年级 数位
3.2k plays
Why show ads?
Report Ad