Kuidas tuleb elektrivool koju?
a day ago
jana_p
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
19 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Elektrivoolu toodetakse näiteks:

  answer choices

  Elektrijaamades generaatorite abil

  Elektrijaamades mootorite abil

  Alajaamades faaside abil

  Alajaamades trafo abil

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Vali õigeim variant: Kuidas jõuab elektrivool sulle koju?

  answer choices

  Generaator – pinget tõstev trafo – ülekandeliinid – alajaam (pinget alandav trafo) – kodu

  Generaator – ülekandeliinid – alajaam – kodu

  Generaator – ülekandeliinid – pinget tõstev trafo – alajaam (pinget alandav trafo) – kodu

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Eestis on kodumajapidamistes kasutuses olev vahelduvvoolu pinge:

  answer choices

  220V

  230V

  50 V

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Eestis on kodumajapidamistes kasutuses oleva vahelduvvoolu sagedus:

  answer choices

  50 Hz

  60 Hz

  230 Hz

  Vahelduvvoolul ei ole sagedust.

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mis on generaator?

  answer choices

  Seade, mida kasutatakse elektri tootmiseks mehaanilisest energiast.

  Seade, mida kasutatakse elektri tootmiseks soojusenergiast.

  Seade, mida kasutatakse elektri tootmiseks valgusenergiast.

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Induktsioonvool on selline elektrivool, ... (vali 2)

  answer choices

  ... mis tekib liikuvas juhtmes, kui juhe liigub läbi magnetvalja jõujoonte.

  ... mis tekib tavaolekus igas paigalolevas juhtmes elektrivoolu ülekandel alajaamast koju.

  ... mis tekib generaatori mähises ja sellega ühendatud juhis elektri tootmise ajal.

  ... mis on kasutuses ainult induktsioonpliidi pottides-pannides ja ei kuskil mujal.

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Elektrienergia ülekandega kaasnevad kaod ilmnevad, sest ...

  answer choices

  ... elektriliinidel istuvad linnud tekitavad mikrolühiseid ja osa energiast kaob sinna.

  ... juhtmed soojenevad elektrivoolu toimel – mida suurem voolutugevus või takistus juhtmes, seda suuremad kaod.

  ... juhtmed soojenevad elektrivoolu toimel – mida väiksem voolutugevus või takistus juhtmes, seda suuremad kaod.

  ... bandiidid varastavad alajaama juures elektrit.

  ... ahvid võtsid elektri ära.

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Elektromagnetilist induktsiooni kasutatakse (vali 2):

  answer choices

  Elektrivoolugeneraatorites – elektri tootmiseks

  Mikrolaineahjudes – toidu temperatuuri tõstmiseks

  Transformaatoris – pinge muundamiseks

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mehaanilist energiat saavad elektrivoolugeneraatorid näiteks (vali 3):

  answer choices

  Auruturbiinidest

  Hüdroelektrijaama turbiinidest

  Tuulegeneraatoritest

  Päikesepaneelidest

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Missugustest nendest energiaallikatest on võimalik esmajärgus toota soojust, mille abil saab käima panna näiteks elektrijaama generaatori auruturbiini (vali 3)?

  answer choices

  Tuumaenergia

  Päikeseenergia

  Fossiilsed kütused (nt põlevkivi)

  Geotermaalenergia

  Tuuleenergia

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Elektrivoolu ülekandel arvestatakse ülekantava voolu võimsust. Miks kasutatakse elektrienergia ülekande korral kõrgepinget? (Vihje: N=UI)

  Vali variandid, mis on vajalikud saamaks neist õige mõte kokku. Oletame, et soovime üle kanda võimsust 1MW. (Vali 3)

  answer choices

  Joule-Lenz’i seadus ütleb, et juhis eralduv soojushulk on võrdeline pinge ruuduga.

  Madala pingega on vaja suurt voolutugevust. Kõrge pingega saab väikse voolutugevusega sama energiahulga ajaühikus läbi juhtme viia.

  Suurt soojenemist tuleb vältida, et kaod oleksid minimaalsed.

  Joule-Lenz’i seadus ütleb, et juhis eralduv soojushulk on võrdeline voolutugevuse ruuduga.

  Suurt pinget tuleb vältida, et kaod oleksid minimaalsed.

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kuidas ühendatakse paiksed elektriseadmed ja pistikupesadega ühendatud elektritarvitid vooluvõrku?

  answer choices

  Jadamisi

  Rööbiti

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kuidas nimetatakse maandatud juhet elektrivõrgus (vali 2)?

  answer choices

  Neutraaljuhe

  Faasijuhe

  Nulljuhe

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kas Eesti energiatarbimine suureneb või väheneb aja jooksul (näiteks viimaste aastate jooksul)?

  answer choices

  Eestis kasutatakse järjest rohkem elektrienergiat

  Eestis kasutatakse järjest vähem elektrienergiat

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kas Eesti elektrijaamad suudavad hetkel toota nii palju elektrit, kui Eesti elanikel ja tootmisettevõtetel tarvis oleks?

  answer choices

  Ei

  Jah

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kuidas saaks Eesti muuta energia tarbimist maailma mastaabis päriselt kliimasõbralikumaks?

  answer choices

  Ostes energiat sisse teistest riikidest (eelistatavalt väljapoolt Euroopat)

  Tarbides energiat, mis on toodetud võimalikult keskkonnasõbralikult

  Toota ise energiat ainult põlevkivist

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mis probleemid takistavad laialdast hüdroenergia kasutuselevõttu Eestis? Vihje: Epot=mgh

  (Vali 2)

  answer choices

  Suurte kõrguse vahe puudus

  Hüdroenergia ei ole taastuvenergia

  Suurte vee-reservuaaride puudus

  Olemasolevad hüdroelektrijaamad on vananenud

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Eestis on päikeseenergia tootmine keeruline, sest (vali 2):

  answer choices

  Päikesepaneelidega peaks kaetud olema suur osa Eestist

  Päikesenergia ei ole alati kättesaadav

  Päikeseenergiat ei saa külma ilmaga toota

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Missugused väited kaitsmete kohta kehtivad (vali 3):

  answer choices

  Katkestavad elektrivoolu vooluringis, - allikas või elektriseadmetes, kui voolutugevus ületab lubatud väärtuse.

  On ühendatud tarvititega jadamisi.

  On ühendatud tarvititega rööbiti

  On paigaldatud faasijuhtmetele.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game