KIMIA SPM 2019
4 days ago
ummihasya_73798
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
50 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah proses X?

  answer choices

  A. Penyaduran

  B. Penyulingan

  C. Penulenan

  D. Pengekstrakan

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah 2 mewakili susunan elektron bagi satu sebatian yang terbentuk antara magnesium dengan fluorin.


  Apakah sifat bagi sebatian itu???

  answer choices

  A. Boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan akueus

  B. Wujud sebagai cecair pada suhu bilik

  C. Mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah

  D. Larut dalam pelarut organik

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A I and II

  B I and IV

  C II and III

  D III and IV

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 27
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices
 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  Haba diserap apabila satu mol ion ferum(II) berubah kepada atom ferum

  Haba diserap apabila satu mol magnesium sulfat dihasilkan daripada ionnya

  Haba dibebaskan apabila satu mol magnesium sulfat dihasilkan dalam tindak balas tersebut

  Haba dibebaskan apabila satu mol ion ferum(II) disesarkan daripada larutan ferum(II) sulfat

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 31
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  I

  II

  III

  IV

 • Question 32
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 33
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 34
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 35
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 36
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 37
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 38
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 39
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 40
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 41
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apabila 2.4 g propanol digunakan untuk memanaskan X cm3 air, suhu meningkat
  daripada 25°C kepada 40° C.
  Apakah nilai X?
  [Jisim molar propanol —— 60 g mol -1 , muatan haba tentu air —— 4.2 J g ' 0C*',   A H bagi propanol —— —315 kJ mol*' , ketumpatan air —— 1gcm3 ]

  answer choices

  5 cm3

  34 cm3

  125 cm3

  200 cm3

 • Question 42
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 43
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 44
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  X: Menghasilkan bunyi hiss

  Y: Menghasilkan bunyi pop

  X: Bergerak perlahan di atas permukaaan

  air

  Y: Bergerak cergas di atas permukaaan air

  X: Terbakar di atas permukaan air dengan nyalaan ungu

  Y: Terbakarr di atas permukaan air dengan nyalaan kuning

  X: Menukarkan penunjuk semesta kepada biru bila dicelupkan ke dalam larutan

  Y: Menukarkan penunjuk semesta kepada rnerah bila dicelupkan ke dalam larutan

 • Question 45
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 46
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 47
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 48
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 49
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 50
  60 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game