pencil-icon
Build your own quiz

Biology

11th -

12thgrade

Image

Kuiz Biologi T4 Bab 9 : Ekosistem Terancam Siri 1

155
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt
  Image

  Rajah tersebut menunjukkan sebuah tasik yang terletak berdekatan dengan tanah pertanian.

  Apakah kesan populasi organisma Q yang banyak terhadap tasik?

  peningkatan kandungan oksigen

  keperluan oksigen biokimia (BOD) berkurang

  menghalang kemasukan cahaya matahari ke dalam tasik

  peningkatan bilangan haiwan akuatik

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt
  Image

  Satu eksperimen dijalankan untuk menentukan nilai keperluan oksigen biokimia (BOD) di beberapa zon berlainan sebatang sungai.

  Rajah itu menunjukkan graf kepekatan oksigen terlarut di zon A,B,C dan D.

  Zon manakah yang paling tercemar?

  A

  B

  C

  D

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Rajah tersebut menunjukkan suatu aktiviti berdekatan dengan sungai.

  Apakah kesan aktiviti tersebut terhadap ekosistem sungai?

  Nilai (BOD) dalam air berkurang

  populasi alga berkurang

  suhu air sungai bertambah

  bilangan aras trof bertambah

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?