BAB 4 : KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
16 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Karbohidrat mempunyai semua unsur-unsur di bawah kecuali

  answer choices

  karbon

  nitrogen

  hidrogen

  oksigen

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Terdapat tiga jenis karbohidrat utama iaitu

  answer choices

  Dwisakarida

  Polisakarida

  Disakarida

  Monosakarida

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang monosakarida ?

  answer choices

  Monosakarida juga dikenali sebagai gula penurun.

  Monosakarida boleh bergabung membentuk polimer melalui tindak balas hidrolisis.

  Monosakarida mempunyai kuasa penurunan iaitu berupaya memindahkan hidrogen kepada sebatian lain.

  Monomer karbohidrat iaitu unit karbohidrat yang paling ringkas.

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih jawapan yang benar bagi disakarida.

  answer choices

  kondensasi

  Glukosa + glukosa ------------------> Maltosa + air

  kondensasi

  Glukosa + fruktosa ------------------> Laktosa + air

  hidrolisis

  Sukrosa + air ----------------> Glukosa + fruktosa

  hidrolisis

  Laktosa + air ----------------> Glukosa + glukosa

 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang polisakarida?

  answer choices

  Polisakarida tidak larut dalam air.

  Polisakarida mempunyai rasa manis.

  Polisakarida tidak menghablur.

  Polisakarida terdiri daripada rantaian panjang beratus-ratus monosakarida.

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Polisakarida boleh terurai melalui hidrolisis dengan bantuan faktor-faktor berikut kecuali

  answer choices

  Tindakan enzim

  Asid cair

  Pendidihan

  Kondensasi

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah antara berikut adalah kepentingan karbohidrat dalam sel?

  answer choices

  Karbohidrat dapat membaiki tisu-tisu yang telah rosak.

  Selulosa pada dinding sel tumbuhan sebagai sokongan pada tumbuhan.

  Sebagai simpanan makanan dalam bentuk glikogen dan kanji.

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah bukan unsur dalam protein?

  answer choices

  Kalium

  Karbon

  Sulfur

  Nitrogen

  Ferum

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semua penyataan berikut adalah benar tentang protein kecuali

  answer choices

  Polipeptida dibina oleh rangkaian asid amino.

  Dipeptida adalah dua molekul asid amino yang dirangkai bersama oleh ikatan hidrogen.

  Terdapat 20 jenis asid amino yang wujud secara semula jadi.

  Protein penting untuk sintesis enzim, hormon, antibodi dan hemoglobin.

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah perbezaan antara karbohidrat dengan lipid?

  answer choices

  Nisbah atom hidrogen kepada atom oksigen dalam lipid lebih tinggi berbanding karbohidrat.

  Nisbah atom hidrogen kepada atom oksigen dalam karbohidrat lebih tinggi berbanding lipid.

  Nisbah atom karbon kepada atom hidrogen dalam lipid lebih tinggi berbanding karbohidrat.

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nyatakan apakah P, Q dan R?

  answer choices

  P : Trigliserida. Q : Gliserol R : Asid lemak

  P : Gliserol Q : Trigliserida R : Asid lemak

  P : Asid lemak Q : Trigliserida R : Gliserol

  P : Gliserol Q : Asid lemak R : Trigliserida

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah benar tentang lemak tepu dan lemak tak tepu.

  answer choices

  Kedua-duanya terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen.

  Kedua-duanya adalah molekul berkutub.

  Lemak tepu adalah dalam bentuk cecair pada suhu bilik.

  Lemak tepu hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon.

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah unsur yang terdapat dalam asid nukleik?

  answer choices

  Nitrogen

  Fosforus

  Sulfur

  Ferum

 • Question 14
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah S?

  answer choices

  Kumpulan fosfat

  Bes bernitrogen

  Gula pentosa

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut, penyataan manakah yang benar?

  answer choices

  DNA adalah satu rantai polinukleotida tunggal.

  RNA mengandungi gula ribosa manakala DNA mengandungi gula deoksiribosa.

  Bes bernitrogen bagi RNA ialah adenina, guanina, sitosina dan urasil.

  Bes bernitrogen urasil berpasangan dengan adenina dalam DNA .

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah penyataan yang tidak benar?

  answer choices

  Struktur RNA adalah sama seperti struktur DNA.

  DNA penting sebagai pembawa maklumat perwarisan.

  Kromosom terbentuk daripada rantaian polinukleotida RNA yang berpintal dengan histon.

  Kod genetik dibawa oleh oleh bes bernitrogen untuk sintesis protein.

  Urutan nukleotida dalam DNA menentukan urutan asid amino dalam rantai polipeptida.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game