History

University

Image

1.4 KEPEMIMPINAN NABI

17
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW

  Pemimpin Politik

  Bersikap Adil

  Pemimpin Tentera

  Bersifat Berani

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Nabi Muhammad s.a.w seorang yang berani kerana

  Mengetuai setiap kali ekspedisi peperangan. Umpamanya,dalam Perang Badar,Perang Uhud,Perang Khandak dan Perang Tabuk.

  Menerima syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian Hudaibiayah; bersetuju dengan fasal menghantar semula orang-orang Makkah yang berhijrah tanpa kebenaran wali mereka

  Merencana strategi peperangan bagi mengatasi ancaman musuh. Contohnya, menggunakan taktik menguasai tempat strategik dalam Perang Badar dan strategi bertahan dalam Perang Khandak.

  Menanamkan semangat jihad dalam perjalanan Islam meskipun mempunyai bilangan tentera yang sedikit berbanding dengan musuh.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  ciri pemimpin yang adil dan saksama ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w melalui tindakan Baginda ;

  proses membahagikan harta rampasan perang kepada tentera

  Membela atau menghapuskan diskriminasi terhadap kaum wanita dan hamba.

  Menghapuskan semangat ‘asabiyyah’ dan amalan diskriminasi antara kabilah.

  Menjatuhkan hukuman yang sewajarnya terhadap kaum Yahudi yang mengkhianati Piagam Madinah.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?