Quiz
KERTAS 1 SPM 2015(Soalan Aneka Pilihan) 20 markah
8 months ago by
ustazahfatimah
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah contoh riddah melalui perbuatan?.

  answer choices

  Meyakini agama lain lebih baik dari agama Islam.

  Menyatakan niat untuk meninggalkan agama Islam

  Mengistiharkan diri keluar dari agama Islam.

  Menganut agama lain selain agama Islam.

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Encik Ismail berpuasa 19 hari sahaja dalam bulan Ramadan. Beliau menunaikan solat sebanyak sembilan rakaat tiga kali dalam sehari".


  Pernyataan di atas merujuk kepada ajaran

  answer choices

  Syiah

  Bahai

  Taslim

  Qadyani

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Meminta bantuan syaitan atau jin untuk kepentingan diri".


  Pernyataan di atas menerangkan tentang

  answer choices

  sihir

  nifak

  syirik

  khurafat

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah padanan yang betul antara istilah dan ciri-cirinya?.


  I. Kafir cirinya menolak kewujudan hari akhirat.

  II Murtad cirinya selalu minum arak dan berjudi.

  III Munafik cirinya menyebarkan ajaran sesat.

  IV. Musyrik cirinya memohon hajat daripada penunggu gua.

  answer choices

  I dan II

  II dan III

  III dan IV

  I dan IV

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  *Membazir wang, masa dan tenaga.

  *Terdedah kepada kegiatan jenayah.


  Pernyataan di atas merujuk kepada akibat

  answer choices

  berzina

  mencuri

  minum arak

  makan harta anak yatim

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  *Barang gadaian rosak.

  *Penggadai membayar semua hutangnya.

  *Barang gadai dijual atas perintah mahkamah.


  Pernyataan di atas mengakibatkan gadaian

  answer choices

  sah

  batal

  rosak

  tamat kontrak

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hukum asal memberi hutang dalam Islam ialah

  answer choices

  wajib.

  sunat.

  harus.

  makruh.

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  *Barang telah rosak atau hilang

  *Tidak menepati syarat


  Pernyataan di atas menyebabkan sewaan

  answer choices

  tidak sah.

  tamat kontrak.

  tidak perlu dibayar.

  tertangguh bayaran.

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah perkara sunat haji?.

  answer choices

  Niat ihram di miqat.

  Melontar di Jamratul Aqabah.

  Solat dua rakaat selepas tawaf.

  Meninggalkan larangan ihram.

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah bukan perkara wajib haji?.

  answer choices

  Niat ihram di miqat.

  Melontar ketiga-tiga jamrah.

  Bermalam di Muzdalifah.

  Wukuf di Padang Arafah.

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Radzi terpaksa meninggalkan Mina kerana mempunyai urusan dan melakukan nafar awal ketika melakukan ibadah haji.

  Apakah hukum ibadah haji tersebut?.

  answer choices

  Sah dan dikenakan dam.

  Sah dan tidak dikenakan dam.

  Batal dan dikenakan dam.

  Batal dan tidak dikenakan dam.

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suami"


  Pernyataan di atas merujuk kepada pengertian

  answer choices

  idah.

  rujuk.

  fasakh.

  khuluk.

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  *Boleh dirujuk dalam idah.

  *Tidak perlu dan mahar yang baharu.


  Pernyataan di atas merujuk kepada

  answer choices

  talak bain sughra.

  talak bain kubra.

  talak taklik.

  talak rajie.

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut ialah hikmah akikah terhadap masyarakat kecuali

  answer choices

  mengeratkan hubungan silaturahim dengan jiran.

  menggalakkan amalan bersedekah bagi ibubapa.

  mendekatkan bayi dengan ajaran Islam.

  menghebahkan berita kelahiran bayi.

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  *Menghasilkan kitab al-Fiqhul al-akbar.

  *Ulama pertama mengarang kitab fiqh mengikut bab dan fasal.

  *Teliti dalam menentukan hukum mengikut martabat hadis.


  Pernyataan di atas merujuk kepada sumbangan

  answer choices

  Imam Abu Hanifah rahimahullah

  Imam al- Syafii rahimahullah

  Imam Malik rahimahullah

  Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sumbangan khalifah Abu Abbas, Abdullah al-Saffah antaranya ialah

  answer choices

  mewujudkan jawatan Qadi al-Qudat.

  mengasaskan kerajaan bani Abbasiah.

  membina pasar di tempat-tempat strategik.

  memindahkan pusat pentadbiran ke Baghdad.

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cara penyebaran Islam semasa khalifah Umar bin al Khattab RA ialah

  answer choices

  menggalakkan penterjemahan kitab-kitab Arab ke dalam bahasa asing.

  memberi bantuan kepada penduduk tempatan yang memerlukan.

  membebaskan negeri-negeri di bawah pengaruh Rom dan Parsi.

  memperbanyakkan jumlah tentera darat dan laut.

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Menerima kitab sebagai tebusan tentera Rom yang ditawan."


  Pernyataan di atas merupakan bukti kepada

  answer choices

  kecintaan khalifah kepada ilmu.

  kekuatan pasukan tentera Islam.

  galakan peluasan wilayah Islam.

  tebusan boleh dibayar dengan pelbagai cara.

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Adab yang utama perlu diamalkan oleh orang yang berjihad di jalan Allah SWT ialah

  answer choices

  berhati-hati.

  berdisiplin.

  amanah.

  ikhlas.

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  *Mempelajari Islam.

  *Menyebarkan ilmu.

  *Mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian.


  Pernyataan di atas merujuk kepada peringkat jihad

  answer choices

  menghapuskan kezaliman dan kemungkaran.

  menentang kafir harbi dan munafik.

  memperbaiki diri.

  melawan syaitan.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code