PERNIAGAAN TINGKATAN 5 [BAB 2]
7 minutes ago
g_62011708_67128
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
22 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud sumber fizikal?

  answer choices

  Aset berbentuk nyata

  Aset yang tidak berbentuk nyata

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Senaraikan sumber fizikal

  answer choices

  Kilang dan mesin

  Harta intelek dan lesen perisian

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sumber fizikal yang manakah berkaitan dengan sebuah pusat tusyen?

  answer choices

  Bangunan dan kemudahan

  Bahan mentah

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nyatakan prosedur mengurus sumber fizikal

  answer choices

  Insurans dan keselamatan

  Paten dan hak cipta terpelihara

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sumber fizikal manakah yang berkaiatn dengan sebuah kilang perabot?

  answer choices

  Stok

  Penyelenggaraan dan pembaikan

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud harta intelek?

  answer choices

  Hasil ciptaan daripada pembangunan dan penyelidikan

  Hasil kreativiti daripada daya intelektual seseorang

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud harta intelek?

  answer choices

  Hasil ciptaan daripada pembangunan dan penyelidikan

  Hasil kreativiti daripada daya intelektual seseorang

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nyatakan contoh harta intelek

  answer choices

  lukisan dan muzik

  bahan mentah dan stok

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maksud lesen perisian

  answer choices

  Perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna

  Hak eksklusif untuk sesuatu rekacipta

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Agensi yang memantau pembangunan harta intelektual di Malaysia

  answer choices

  MATRADE

  MyIPO

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Agensi yang memantau pembangunan harta intelektual di Malaysia

  answer choices

  MATRADE

  MyIPO

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pendaftaran paten boleh dilakukan melalui

  answer choices

  MyIPO

  SIRIM

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah benar tentang pengurusan peralatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi?

  answer choices

  Menghantar dan menerima maklumat dengan cepat

  Memproses, mengurus dan menyimpan data dengan mudah

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nyatakan maksud bagi bahan mentah

  answer choices

  Digunakan dalam pengeluaran barang untuk hasilkn barang lain

  Barang siap atau barang dagangan yang sedia untuk dijual

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah produk siap?

  answer choices

  Barang akhir yang telah siap diproses dan sedia dijual

  Barang untuk disimpan di dalam stor

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jenis insurans yang diambil untuk melindungi perniagaan

  answer choices

  Insurans hayat

  Insurans liabiliti awam

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tujuan pengurusan harta intelek ialah

  answer choices

  Ancaman cetak rompak dan barang tiruan

  Ancaman penggunaan perisian tiruan

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Contoh aktiviti penyelenggaraan dan baik pulih

  answer choices

  Memastikan kilang mengambil insurans kemalangan

  Memastikan mesin diselenggara secara berkala

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Contoh karya yang boleh diberikan perlindungan hak cipta

  answer choices

  Karya muzik dan filem

  TUdung dan pakaian

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nyatakan sumber teknologi Gerai Burger Ramli

  answer choices

  Kemahiran dan pengalaman

  Stok burger Ramli

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maksud kilang dan mesin

  answer choices

  Tempat untuk memproses bahan mentah kepada barang siap

  Tempat untuk menjalankan perniagaan

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hasil kreativiti atau ciptaan seseorang dikenali sebagai

  answer choices

  Harta intelek

  Harta modal

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game