Bab 1 Ting. 5
a few seconds ago
5geografismkp_48751
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yg dimaksudkan dengan imperialisme?

  answer choices

  Kemerdekaan sesebuah negara

  Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayah

  Dasar negara mendapatkan kedaulatan

  Tindakan sesebuah negara melepaskan diri daripada penjajah

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang berikut manakah bukan kuasa imperialisme di Asia Tenggara?

  answer choices

  Britain

  Perancis

  Filipina

  Portugal

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan mubaligh Kristian?

  answer choices

  Bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian

  Membantu orang tempatan

  Menggalakkan budaya Barat

  Orang suruhan imperialisme

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Terusan Suez

  Telegraf


  Apakah peranan yang dimainkan oleh kedua-dua sistem perhubungan dan pengangkutan di atas?

  answer choices

  Menggalakkan hubungan antara Barat dan Timur

  Mempercepatkan penguasaan kuasa imperialisme di seberang laut

  Mewujudkan hubungan dua hala

  Meningkatkan semangat nasionalisme

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tugas menyebarkan tamadun.

  Siapakah yang menggunakan slogan di atas?

  answer choices

  British

  Belanda

  Sepanyol

  Perancis

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan tugas Encomienda di Filipina kecuali....

  answer choices

  Menjaga keamanan

  Menangkap penjenayah

  Mengutip cukai

  Mengkristiankan penduduk Barangay

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Akta Kampung Ulu Burma 1887

  Akta Perkampungan Burma 1889


  Apakah kesan daripada pelaksanaan akta tersebut?

  answer choices

  Melenyapkan pentadbiran tradisional

  Memajukan Filipina

  Rakyat Filipina mendapat hak seperti rakyat Sepanyol

  Kampung di Filipina bertambah maju

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan kesan kekalahan Burma dalam Perang Inggeris-Burma III kecuali....

  answer choices

  British mrnguasai Burma

  Dinasti Konbaung berakhir

  Raja sebagai penaung sami Buddha

  Indtitusi raja tersingkir

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kedatangan British ke Tanah Melayu telah membentuk pelbagai gabung berikut kecuali....

  answer choices

  Negeri-Negeri Selat

  Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

  Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu

  Melayu Raya

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tindakan tokoh tersebut untuk memastikan kedaulatan negara Thailand terjamin?

  answer choices

  Memperkenalkan birokrasi Timur

  Melantik penasihat dalam kalangan orang tempatab

  Menubuhkan Majlis Penasihat Rendah dan Majlis Mesyuarat Tertinggi

  Memperkenalakan Sistem Republik

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud nasionalisme?

  answer choices

  Perasaan cinta akan bangsa dan negara

  Perasaan taat srtia kepada raja dan negara

  Penjajahan kuasa asing

  Menerima kebudayaan dan pemerintahan asing

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Noli Me Tangere

  Ke Makan Bonda

  Putera Gunung Tahan


  Apakah mesej yang cuba disampaikan melalui novel-novel tersebut?

  answer choices

  Kisah percintaan agung

  Perkembangan ekonomi negara

  Penindasan dan kekejaman penjajah

  Kisah perajurit tanah air

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah pengaruh luar berikutyang membangkitkan semangat nasionalisme di Asia Tenggara?

  answer choices

  Perjuangan Dol Said

  Penentangan Jose Rizal di Sepanyol

  Perjuangan Mahatma Gandhi menentang British di India

  Kemerdekaan Indonesia

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapa pendidikan Barat mencetuskan semangat nasionalisme di Asia Tenggara?

  answer choices

  Melahirkan golongan intelektual

  Menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar

  Lahirnya golongan nasionalisme baru

  Sikap pilih kasih penjajah menyediakan kemudahan pendidikan

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah nilai yang anda boleh contohi daripada tokoh tersebut?

  answer choices

  Setia

  Bertanggungjawab

  Sederhana

  Bijak

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Di bawah merupakan ciri-ciri nasionalisme Tahap Kedua di Asia Tenggara kecuali....

  answer choices

  Bersifat setempat

  Lebih radikal

  Berorganisasi

  Menuntut kemerdekaan

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah tokoh nadionalisme Tahap Pertama di Asia Tenggara?

  answer choices

  Emilio Aguinaldo

  Raden Adjeng Kartini

  Maharaja Boa Dai

  Soekarno

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Habis Gelap Terbitlah Terang

  Penulisan Seorang Puteri Jawa


  Siapakah penulis karya tersebut?

  answer choices

  Jose Rizal

  Pak Sako

  Chairil Anwar

  Raden Adjeng Kartini

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tindakan berikut di ambil oleh Phibul Songram sewaktu menjadi Perdana Menteri Thailand kecuali....

  answer choices

  Melancarkan Revolusi Thai 1932

  Membubarkan sekolah Cina

  Menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina

  Menggalakkan penduduk pribumi dalam aktiviti ekonomi

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah iktibar yang anda peroleh daripada peristiwa imperialisme di Asia Tenggara

  answer choices

  Menerima kehadiran kuasa asing

  Sentiasa berfikiran positif

  Fokus kepada kerja masing-masing

  Berwaspada dengan anasir luar

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game