SEJARAH KSSM T4B2 KEBANGKITAN NASIONALISME
a day ago
ruainun
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan pendapat tokoh berkaitan dengan maksud nasionalisme. (BT hal. 23)


  “nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri”


  Siapakah yang mengemukakan pendapat di atas?

  answer choices

  Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim

  Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid

  Doktor Burhanuddin al-Helmi

  Doktor R. Suntharalingam

 • Question 2
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan maksud nasionalisme menurut beberapa pandangan tokoh.(BT hal. 23)

  I perasaan cinta akan negara

  II Kerjasama semua rakyat yang memberi taat setia

  III Hasil tolak ansur semua kaum yang ada dalam negara

  IV bertujuan membebaskan bangsa dan negara daripada dijajah

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 3
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perjuangan rakyat England berlaku pada tahun 1688 yang dikenali sebagai Revolusi Keagungan (Glorious Revolution).(BT hal. 24)

  Mengapakah rakyat England bertindak demikian?

  answer choices

  Menggubal undang-undang yang baharu

  Menentang Sistem Raja berperlembagaan

  Membuat pembaharuan dalam pentadbiran kerajaan

  Menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat

 • Question 4
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual 1 tentang nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan Mesir yang lahir daripada kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam.

  Apakah tujuan penubuhan al-Urwah al- Wuthqa? (BT hal. 27)

  I Meningkatkan ekonomi orang Islam

  II Memperkuatkan rasa persaudaraan

  III Membawa umat Islam kepada kemajuan

  IV Mengubah tradisi kepercayaan masyarakat

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 5
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor yang membolehkan Thailand mengekalkan kemerdekaannya? (BT hal. 31)

  answer choices

  Kekuatan tentera

  Perkongsian kuasa

  Kedudukan strategik

  Pemodenan pentadbiran

 • Question 6
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada tahun 1932, Parti Rakyat melancarkan revolusi di Thailand. (BT hal. 31)

  Apakah kesan revolusi tersebut?

  answer choices

  Dasar tutup pintu dikuatkan

  Pemerintahan republik dilaksanakan

  Kuasa pembesar tempatan diperkukuh

  Sistem raja berkuasa mutlak tamat

 • Question 7
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual 2 berkaitan dengan tindakan pemerintah Thailand.

  Mengapakah pemerintah Thailand mengambil tindakan tersebut? (BT hal. 31)


  answer choices

  Persaingan kuasa besar

  Pemantapan kuasa pemerintah

  Pengekalan kemerdekaan negara

  Penguasaan ekonomi oleh pembesar

 • Question 8
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh berikut adalah nasionalis di Asia Tenggara yang telah menghasilkan karya sastera sebelum Perang Dunia Kedua.

  JOSE RIZAL : FILIPINA

  RADEN ADJENG KARTINI : INDONESIA

  Apakah isu yang dimuatkan dalam karya mereka? (BT hal. 28 & 30)

  I Pembentukan kerajaan sendiri

  II Penggunaan bahasa peribumi

  III Penindasan terhadap rakyat

  IV Pembelaan pendidikan wanita

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 9
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sistem pendidikan pada zaman penjajah telah membangkitkan semangat nasionalisme di Asia Tenggara. (BT hal. 35)

  Mengapakah keadaan tersebut berlaku ?

  answer choices

  Kemasukan kaum imigran tidak terkawal

  Kemunculan ramai golongan intelek

  Kewujudan golongan bangsawan

  Kepelbagaian sukatan mata pelajaran

 • Question 10
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) ditubuhkan pada tahun 1922 berjaya melahirkan semangat kesedaran bangsa melalui beberapa usaha seperti berikut: (BT hal. 37)

  Antara usaha berikut ialah


  I Penubuhan Pejabat Karang Mengarang

  II Kurikulum SITC menitikberatkan mata pelajaran Sejarah

  III Mendapat sokongan daripada Raja-Raja Melayu

  IV Menubuhkan persatuan penulis dalam kalangan pendidik

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 11
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan karya kreatif yang dihasilkan oleh pejuang nasionalis negara.(BT hal. 39)

  Karya kreatif yang dihasilkan adalah berkaitan dengan tema ________

  answer choices

  Novel : mengajak masyarakat memerdekakan diri dari aspek ekonomi

  Cerpen: semangat pejuang, nasib bangsa dan cinta akan tanah air

  Sajak : keadilan ekonomi bagi masyarakat kelas bawahan

  Puisi : Cinta akan negara

 • Question 12
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tujuan penubuhan persatuan bagi masyarakat Cina dan India sebelum Perang Dunia Kedua? (BT hal. 41)

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 13
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ibu Zain menganjurkan Tabung Derma Pelajaran Tinggi untuk anak perempuan Melayu Semenanjung. Apakah sumbangan lain yang telah diusahakan oleh Ibu Zain? (BT hal. 43)

  answer choices

  Menubuhkan persatuan kebajikan al- Jamiah al- Khairiah

  Menggesa kaum muda memajukan diri dalam pendidikan

  Menggalakkan penglibatan wanita dalam penulisan

  Menerbitkan majalah Bulan Melayu

 • Question 14
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual yang berikut berkaitan dengan revolusi yang berlaku di Eropah pada abad ke-17 dan abad ke-18

  1688 Revolusi Keagungan di England

  1789 Revolusi Perancis

  Apakah kesan revolusi tersebut terhadap Eropah?

  answer choices

  Kuasa rakyat terjejas

  Ideologi komunis terhalang

  Kuasa raja mutlak diperkukuh

  Kerajaan Berpelembagaan ditegakkan

 • Question 15
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan penubuhan Jelutong Press?

  answer choices

  Memakmurkan ekonomi

  Menggalakkan persaudaraan Islam

  Mengembangkan fahaman demokrasi

  Menyemarakkan kegiatan nasionalisme

 • Question 16
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Senarai berikut merupakan cerpen yang dihasilkan sebelum Perang Dunia Kedua

  • Rumah Besar Tiang Sebatang
  • Cerita Awang Putat
  • Di sini Kita Bukannya Orang Dagang

  Apakah Tema cerpen tersebut?

  answer choices

  Menyekat pengaruh komunis

  Mewujudkan perpaduan kaum

  Memperjuangkan nasib bangsa

  Mengurangkan pengaruh golongan radikal

 • Question 17
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  1Bill of Rights telah digubal semasa Revolusi Keagungan (1688) di Egland.


  Apakah kuasa parlimen melalui perundangan tersebut?

  answer choices

  Mengutip Cukai

  Melantik Penasihat

  Mengawal kerajaan

  Menolak penjajahan

 • Question 18
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan semangat yang diperkenalkan semasa era Pemulihan Meiji di Jepun

  Semangat Bushido

  answer choices

  Menjadi negara perindustrian

  Mencapai kemajuan Pendidikan

  Menghalang gerakkan anti-Barat

  Mengatasi kelemahan pemerintahan

 • Question 19
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan nasionalisme di Asia

  · Nasionalisme di India

  · Nasionalisme di China

  · Nasionalisme di Jepun

  Apakah persamaan yang terdapat pada nasionalisme tersebut?

  answer choices

  Membentuk negara bangsa

  Menjadi kuasa imperialisme

  Menamatkan penjajahan kuasa asing

  A. Memulihkan kuasa golongan bangsawan

 • Question 20
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perkembangan nasionalisme di Asia berbeza daripada perkembangan nasionalisme di Barat.

  Bagaimanakah perkembangan nasionalisme di Barat?

  answer choices

  Penentangan terhadap pemerintahan beraja

  Penghapuskan golongan hamba

  Pembentukan negara bangsa

  Pembentukan parlimen

 • Question 21
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah ciri-ciri persamaan bagi parti politik berikut

  Katipunan di Filipina

  Parti Komunis di Indonesia

  Viet Nam Quoc Dang Dang

  I. Bertindak secara revolusi

  II. Pertubuhan bersifat radikal

  III. Bekerjasama dengan penjajah

  IV. Pemimpinnya berhaluan sederhana

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 22
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh berikut memainkan peranan yang penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme di tanah melayu pada abad ke-20

  · Zainal Abidin Ahmad (Za’ba)

  · Abdul Rahim Kajai

  · Hajah Zainon

  Bagaimanakah mereka berjaya menaikkan semangat nasionalisme di negara kita?

  answer choices

  Menghasilkan penulisan kreatif

  Menentang golongan penjajah

  Mengadakan ceramah umum

  Menubuhkan parti politik

 • Question 23
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh Pendidikan agama telah berjaya membangkitkan kesedaran nasionalisme di Tanah Melayu. Bagaimanakah kesedaran tersebut dibangkitkan?

  answer choices

  Melalui penulisan buku agama

  Menggunakan semangat jihad

  Penentangan secara gerila

  Penubuhan madrasah

 • Question 24
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  1PASPAM telah ditubuhkan pada tahun 1934 di Pulau Pinang.

  Apakah matlmat penubuhan persatuan tersebut?

  answer choices

  Menghasilkan penulisan kesedaran nasionalisme

  Menggalakkan ahlinya bersatu padu

  Mengumpulkan golongan pemuda


  Menuntut kemerdekaan

 • Question 25
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah persatuan berikut ditubuhkan oleh masyarakat India di Tanah Melayu pada tahun 1936?

  Central India Association Of Malaya ( CIAM)

  answer choices

  Meningkatkan pertukaran idea

  Meningkatkan perpaduan kaum

  Menjaga kebajikan masyarakat

  Menggalakkan Pendidikan tinggi

 • Question 26
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Slogan “Tiada cukai tanpa perwakilan” dilaungkan oleh penduduk Amerika. Mengapakah slogan tersebut dilaungkan?

  answer choices

  British menyekat penguasaan Amerika

  British tidak melindungi hak penduduk

  British monopoli ekonomi Amerika

  British mencampuri pentadbiran

 • Question 27
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah mesej yang disampaikan oleh pengarang dalam novel Anak Mat Lela Gila yang diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu?

  answer choices

  Mencintai tanah air

  Perpaduan antara kaum

  Kebebasan kaum wanita

  Memelihara warisan tradisi

 • Question 28
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tujuan penubuhan Liga Filipina oleh Jose Rizal dalam perkembangan nasionalisme di Filipina?

  answer choices

  Tuntut kemerdekaan Filipina

  Singkir pemerintahan Sepanyol

  Tuntut Filipina sebahagian Sepanyol

  Desak perubahan di Filipina

 • Question 29
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut merujuk gerakan kesedaran semasa imperialisme Barat

  Memperbaik kehidupan masyarakat

  Menyeru umat Islam berpegang pada al-Quran dan Hadis

  Apakah gerakan yang dapat dikaitkan dengan maklumat diatas?

  answer choices

  Gerakan Islah

  Gerakan Propaganda

  Gerakan Pan-Islamisme

  Gerakan Revolusi China

 • Question 30
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah tokoh yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China?

  answer choices

  Tan Jiak Kim

  San Min Chu-i

  Dr. Sun Yat Sen

  Tan Cheng Lock

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game