Форми просторової організації виробицтва
a day ago
mayja
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
12 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Встановлення виробничих зв’язків між спеціалізованими підприємствами, що спільно працюють над виробництвом кінцевої продукції – це…

  answer choices

  концентрація

  спеціалізація

  комбінування

  кооперування

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Що таке промисловий вузол?

  answer choices

  зосередження в одному населеному пункті кількох підприємств, переважно не пов’язаних між собою

  розташоване в певній точці одне підприємство

  зосередження в кількох близьких поселеннях підприємств одного виду діяльності, що найчастіше взаємопов’язані

  переважно велике місто або група близько розташованих міст з великою кількістю підприємств, частина з яких взаємопов’язана

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки певної сировини аж до виготовлення готової продукції, а також інших виробництв, що переробляють продукцію основного виробництва, або використовують його відходи – це…

  answer choices

  агломерування

  комбінування

  кооперування

  дисперсія

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Що таке промисловий пункт?

  answer choices

  зосередження в одному населеному пункті кількох підприємств, переважно не пов’язаних між собою

  розташоване в певній точці одне підприємство

  зосередження в кількох близьких поселеннях підприємств одного виду діяльності, що найчастіше взаємопов’язані

  переважно велике місто або група близько розташованих міст з великою кількістю підприємств, частина з яких взаємопов’язана

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Який приклад є промисловим пунктом

  answer choices

  село з лісопильним цехом

  велике місто з підприємствами машинобудування, легкої та харчової промисловості

  кілька близьких поселень, в яких розташовані підприємства, що виготовляють окремі деталі для радіоприймачів

  місто з швейною фабрикою, друкарнею, приладобудівним заводом

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Що таке промислова агломерація?

  answer choices

  поєднання промислових агломерацій, вузлів, центрів, яке має чітку виробничу спеціалізацію

  зосередження в кількох близьких поселеннях підприємств одного виду діяльності, що найчастіше взаємопов’язані

  переважно велике місто або група близько розташованих міст з великою кількістю підприємств, частина з яких взаємопов’язана

  територіальне зосередження підприємств різних видів промислової діяльності у формі промислових центрів і вузлів на порівняно невеликій території

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Процес інтеграції різних виробництв на основі спільної виробничої та соціальної інфраструктури – це…

  answer choices

  комбінування

  дисперсія

  кооперування

  агломерування

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Що таке промисловий кущ?

  answer choices

  переважно велике місто або група близько розташованих міст з великою кількістю підприємств, частина з яких взаємопов’язана

  територіальне зосередження підприємств різних видів промислової діяльності у формі промислових центрів і вузлів на порівняно невеликій території

  зосередження в кількох близьких поселеннях підприємств одного виду діяльності, що найчастіше взаємопов’язані

  поєднання промислових агломерацій, вузлів, центрів, яке має чітку виробничу спеціалізацію

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Випуск на одному підприємстві однорідного виду продукції – це…

  answer choices

  спеціалізація

  агломерування

  кооперування

  дисперсія

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Що таке промисловий центр?

  answer choices

  переважно велике місто або група близько розташованих міст з великою кількістю підприємств, частина з яких взаємопов’язана

  зосередження в кількох близьких поселеннях підприємств одного виду діяльності, що найчастіше взаємопов’язані

  розташоване в певній точці одне підприємство

  зосередження в одному населеному пункті кількох підприємств, переважно не пов’язаних між собою

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Зосередження дедалі більших обсягів виробництва продукції чи надання послуг на окремих підприємствах – це…

  answer choices

  кооперування

  комбінування

  дисперсія

  концентрація

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Що таке предметна спеціалізація?

  answer choices

  зосередження дедалі більших обсягів виробництва продукції чи надання послуг на окремих підприємствах

  випуск підприємством кінцевої, готової до споживання чи використання продукції

  виконання окремих стадій технологічного процесу на самостійних підприємствах

  виготовлення підприємством окремих деталей, агрегатів чи вузлів для подальшого комплектування готової продукції

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game